Подписаться
Олександр Джамільович Сафін
Олександр Джамільович Сафін
завідувач кафедри психології, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене npu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологія управлінської діяльності командира: навчальний посібник
ОД Сафін
Хмельницький: Вид-во Академії ПВУ, 1997
1051997
Психолого-акмеологічні основи професійного та особистісного самовдосконалення співробітників правоохоронних органів України: монографія
ОД Сафін, ВС Сідак
К.: Вид-во НА СБ України, 2004
352004
Забезпечення психологічної стійкості військовослужбовців до екстремальних ситуацій професійної діяльності
ОД Сафін
342011
Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ України: підручник
СД Максименко, БМ Олексієнко
Хмельницький: Видавництво НАПВУ, 243-261, 2001
272001
Організація забезпечення збереження психічного здоров’я військовослужбовців
ВІ Алещенко, ОД Сафін, ЄМ Потапчук
Навчальний посібник. К.: ВІКНУ.–2007.–134 с, 2007
212007
Людський чинник в особливих умовах діяльності та праці: психологічний аспект
ОД Сафін
Проблеми екстремальної та кризової психології.–2010. Вип, 108-120, 2010
162010
Основні підходи до функціонування системи психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції
ОД Сафін
Вид-во НУЦЗУ, 2016
112016
Особливі умови життєдіяльності та адаптаційний потенціал особистості: псиxологічний аспект
ОД Сафін
92016
Стрес як категорія психологічної науки
ОД Сафін, ЮВ Ярошок
Збірник наукових праць академії.–Хмельницький: АПВУ, 1998
91998
Регулятори агресивної поведінки особистості
ОД Сафін, ЛМ Гундерук
Збірник науково-методичних праць.–Хмельницький: АПВУ, 1996
81996
Психологічна робота у Прикордонних військах України
ЄМ Потапчук
Морально-психологічне забезпечення службової діяльності Прикордонних військ …, 2001
72001
Емоційний компонент психологічної готовності військовослужбовця як його особистісний ресурс: проблема формування
О Сафін
Вісник Національного університету оборони України, 139-145, 2022
62022
Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект
О Сафін
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2016
62016
Мотиваційна готовність здобувачів вищої освіти до майбутньої професії психолога
О Столярова, О Сафін, С Діхтяренко, Т Рабодзей
Вісник Національного університету оборони України, 105-109, 2021
52021
РEAБIЛIТAЦIЯ ТA РEAДAПТAЦIЯ УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
C Укрaїни
В І С НИ К, 2016
52016
Модель розвитку стресостійкості здобувачів вищої освіти в умовах воєнного стану
ЛІ Мороз, ОД Сафін
Вчені записки ТНУ імені ВІ Вернадського, 48-53, 2022
42022
Почуття гумору як чинник міжособистісної взаємодії у проблемних ситуаціях
ОД Сафін
Правничий вісник Університету КРОК, 126-131, 2012
42012
Психологічні особливості професійного самовизначення військовослужбовців-контрактників в процесі служби
ОД Сафін
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
42012
Профілактика та розв’язання конфліктів у педагогічній діяльності засобами гумору
ОД Сафін
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, 2011
42011
Психосемантичні аспекти вивчення проблеми значення слова
ОД Сафін, СО Пілішек
Збірник наукових праць ІПСІ ім. ГС Костюка АПНУ 5, 176-182, 2003
42003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20