Любов Сергіївна Цоуфал
Любов Сергіївна Цоуфал
старший викладач кафедри української мови, Криворізький державний педагогічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kdpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Лінгвістичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі
ЛС Цоуфал
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2012
22012
Психологічні основи формування комунікативних умінь і навичок учнів
ЛС Цоуфал
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2009
22009
Лінгводидактичні засади формування комунікативної компетентності у процесі вивчення української мови професійного спілкування
Н Березовська-Савчук, Л Цоуфал
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2019
2019
Редагування як засіб удосконалення писемного мовлення учнів основної школи
ЛС Цоуфал
Образне слово Луганщини : матеріали ХІV Всеукр. наук.-практ. конф. імені …, 2015
2015
Комунікативна компетенція учнів у контексті сучасних проблем навчання української мови
ЛС Цоуфал
Педагогіка вищої та середньої школи, 178-181, 2014
2014
Види вправ для підготовки учнів до написання творів
ЛС Цоуфал
Educational Dimension 37, 237-240, 2013
2013
Мотивація як важливий чинник мовленнєвого розвитку учнів
ЛС Цоуфал
Сталий розвиток промисловості та суспільства : Матеріали Міжнародної науково …, 2013
2013
Комунікативна спрямованість у навчанні морфології в основній школі
ЛС Цоуфал
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2013
2013
Емоційний аспект у формуванні комунікативної компетенції учнів під час навчання морфології
ЛС Цоуфал
Педагогіка вищої та середньої школи, 148-154, 2012
2012
Лінгводидактичні засади навчання морфології в загальноосвітній школі
ЛС Цоуфал
Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
2010
Особливості використання інтерактивних технологій у процесі навчання морфології
ЛС Цоуфал
Педагогіка вищої та середньої школи: зб. наук. праць, 432-437, 2010
2010
Психологічні передумови формування мовної особистості учнів основної школи
ЛС Цоуфал
Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2010
2010
Комунікативний аспект аналізу тексту на уроках української мови
ЛС Цоуфал
Педагогічні науки : зб. наук, праць, 134-137, 2009
2009
Роль комунікативно-діяльнісного підходу у формуванні мовної особистості студента-філолога
ЛС Цоуфал
Якість вищої мовної освіти : шляхи вдосконалення організації і проведення …, 2009
2009
Формування комунікативної компетенції учнів у процесі вивчення морфології
ЛС Цоуфал
Українська мова серед інших слов’янських : етнологічні та граматичні …, 2009
2009
Ситуативні завдання як засіб формування комунікативних навичок учнів
ЛС Цоуфал
Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук, праць, 440-444, 2008
2008
Реалізація принципу текстоцентризму в процесі формування комунікативних умінь і навичок учнів
ЛС Цоуфал
Філологічні студії : Науковий вісник Криворізького державного педагогічного …, 2008
2008
Психолого-педагогічні умови навчання мови як засобу спілкування
ЛС Цоуфал
Педагогіка вищої та середньої школи : зб. наук, праць, 429-435, 2007
2007
Роль комунікативно-діяльнісного підходу в реалізації когнітивної методики навчання мови
ЛС Цоуфал
Педагогічні науки : зб. наук. праць, 152-156, 2006
2006
Формування мовленнєвого етикету учнів у процесі вивчення морфології
ЛС Цоуфал
Література. Фольклор. Проблеми поетики : зб. наук, праць : у 2-х частинах …, 2005
2005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20