Наталія Гуторова,  Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Наталія Гуторова, Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 250, 2001
1422001
наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
642003
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
542002
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
332009
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Х.: Одиссей, 2003
332003
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
НА Гуторова
Х.: ООО «Одиссей, 2003
292003
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право україни, 56-65, 2010
262010
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник, 16, 2007
232007
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины
НА Гуторова
Х.: Рубикон 102, 1997
191997
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук …, 2006
172006
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, NO Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
122016
Кара як мета кримінального покарання
НО Гуторова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 42-46, 2002
122002
Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини
М Панов, Н Гуторова
Право України, 56-58, 2000
122000
Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)
НО Гуторова
Х.: Б, 19, 1996
121996
Уголовное право Украины
НА Гуторова, ВБ Харченко
Особенная часть: Конспект лекций/НА Гуторова–Х.: Одиссей, 2003
112003
та ін. Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
92010
Конфіскація майна як вид кримінального покарання: проблеми захисту прав людини
НА Гуторова
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Ма теріали ІХ …, 2003
72003
Кримінально-правова категорія «пеналізація злочинів»: методологічні аспекти формування та розвитку
НО Гуторова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.–Вип 2, 96-100, 2011
62011
у кримінальних справах: 1963-2009 рр./[упоряд. НО Гуторова, ОО Житний].–Вид. п’яте, зі змінами та доповненнями
З України
Х.:«Одісей, 2009
62009
Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
Н Гуторова, А Золотарьов
Підприємництво, господарство і право, 162-165, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20