Наталія Гуторова,  Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Наталія Гуторова, Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 250, 2001
1332001
наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
602003
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
482002
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Х.: Одиссей, 2003
332003
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право україни, 56-65, 2010
232010
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
НА Гуторова
Х.: ООО «Одиссей, 2003
232003
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
222009
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник, 16, 2007
202007
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины
НА Гуторова
Х.: Рубикон 102, 1997
181997
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук …, 2006
152006
Кара як мета кримінального покарання
НО Гуторова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 42-46, 2002
112002
Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини
М Панов, Н Гуторова
Право України, 56-58, 2000
112000
Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)
НО Гуторова
Х.: Б, 19, 1996
111996
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, NO Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
102016
та ін. Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
82010
Уголовное право Украины
НА Гуторова, ВБ Харченко
Особенная часть: Конспект лекций, 2003
72003
у кримінальних справах: 1963-2009 рр./[упоряд. НО Гуторова, ОО Житний].–Вид. п’яте, зі змінами та доповненнями
З України
Х.:«Одісей, 2009
62009
Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
Н Гуторова, А Золотарьов
Підприємництво, господарство і право, 162-165, 2004
62004
Конфіскація майна як вид кримінального покарання: проблеми захисту прав людини
НА Гуторова
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Ма теріали ІХ …, 2003
62003
Кримінально-правова категорія «пеналізація злочинів»: методологічні аспекти формування та розвитку
НО Гуторова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.–Вип 2, 96-100, 2011
52011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20