Наталія Гуторова,  Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Наталія Гуторова, Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 250, 2001
1332001
наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
612003
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
492002
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Х.: Одиссей, 2003
322003
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право україни, 56-65, 2010
232010
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
232009
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
НА Гуторова
Х.: ООО «Одиссей, 2003
232003
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник, 16, 2007
202007
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины
НА Гуторова
Х.: Рубикон 102, 1997
181997
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук …, 2006
152006
Кара як мета кримінального покарання
НО Гуторова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 42-46, 2002
122002
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, NO Gutorova, A Harkusha
Wiadomości lekarskie 6, 813-817, 2016
112016
Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини
М Панов, Н Гуторова
Право України, 56-58, 2000
112000
Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)
НО Гуторова
Х.: Б, 19, 1996
111996
Уголовное право Украины
НА Гуторова, ВБ Харченко
Особенная часть: Конспект лекций/НА Гуторова–Х.: Одиссей, 2003
102003
та ін. Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
82010
Конфіскація майна як вид кримінального покарання: проблеми захисту прав людини
НА Гуторова
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Ма теріали ІХ …, 2003
72003
Кримінально-правова категорія «пеналізація злочинів»: методологічні аспекти формування та розвитку
НО Гуторова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.–Вип 2, 96-100, 2011
62011
у кримінальних справах: 1963-2009 рр./[упоряд. НО Гуторова, ОО Житний].–Вид. п’яте, зі змінами та доповненнями
З України
Х.:«Одісей, 2009
62009
Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
Н Гуторова, А Золотарьов
Підприємництво, господарство і право, 162-165, 2004
62004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20