Наталія Гуторова,  Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Наталія Гуторова, Наталия Гуторова, Nataliya Gutorova, Natalia Hutorova
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Кримінально-правова охорона державних фінансів України: монографія
НО Гуторова
Х.: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 33, 2001
1382001
наук.-практ. коментар/ЮВ Баулін, ВІ Борисов, СБ Гавриш та ін.; за заг. ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація
К кодекс України
К.: Вид. Дім «Ін Юре, 1152-1172, 2003
602003
Проблеми кримінально-правової охорони державних фінансів України
НО Гуторова
Харків: Нац. ун-т внутр. справ, 2002
432002
Уголовное право Украины. Особенная часть. Конспект лекций
НА Гуторова
Х.: Одиссей 320, 2003
312003
Преступления в сфере хозяйственной деятельности: Раздел VII Особенной части Уголовного кодекса Украины с научно-практическим комментарием
НА Гуторова
Х.: ООО «Одиссей, 2003
252003
Конфіскація майна за кримінальним правом України: проблеми та перспективи
Н Гуторова, О Шаповалова
Право україни, 56-65, 2010
202010
Методологічні засади дослідження проблем Особливої частини кримінального права
МІ Панов, НО Гуторова
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
202009
Соучастие в преступлении по уголовному праву Украины
НА Гуторова
Х.: Рубикон 102, 1997
181997
Щодо встановлення кримінальної відповідальності за рейдерство
Н Гуторова
Юридичний радник, 16, 2007
172007
Проблеми вдосконалення кваліфікуючих ознак злочинів у сфері господарської діяльності
НО Гуторова
Відповідальність за злочини у сфері господарської діяльності: матер. наук …, 2006
142006
Medical device software: defining key terms
VM Pashkov, A Harkusha, N Gutorova
112016
Проблеми оптимізації санкцій за фінансові злочини
М Панов, Н Гуторова
Право України, 56-58, 2000
112000
Вчинення злочину організованою групою осіб (кримінально-правовий аспект)
НО Гуторова
Х.: Б, 19, 1996
111996
Кара як мета кримінального покарання
НО Гуторова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 42-46, 2002
102002
Конфіскація майна як вид кримінального покарання: проблеми захисту прав людини
НА Гуторова
Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні: Ма теріали ІХ …, 2003
72003
та ін. Кримінальне право України: Особлива частина:[підручник]/[ЮВ Баулін, ВІ Борисов, ВІ Тютюгін та ін.]; за ред. ВВ Сташиса, ВЯ Тація; 4-е вид., переробл. і доп
ЮВ Баулін
X.: Право, 2010
62010
Деякі особливості застосування загальних видів звільнення від кримінальної відповідальності за злочини у сфері господарської діяльності
Н Гуторова, А Золотарьов
Підприємництво, господарство і право, 162-165, 2004
62004
Кримінально-правова категорія «пеналізація злочинів»: методологічні аспекти формування та розвитку
НО Гуторова
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету.–Вип 2, 96-100, 2011
52011
О методологии научного исследования проблем Особенной части уголовного права
НА Гуторова, НИ Панов
Известия высших учебных заведений. Правоведение, 84-95, 2010
52010
Проблеми відповідальності юридичних осіб у кримінальному судочинстві за ухилення від оподаткування
НО Гуторова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 157-162, 2002
52002
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20