Grygorova Zoia / Зоя Григорова
Grygorova Zoia / Зоя Григорова
National Technical University of Ukraine / Національний технічний університет України «Київський
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування та ефективність використання основного капіталу підприємств
ЗВ Григорова
ЗВ Григорова.–Київ, 2005.–19 с, 2005
122005
Енциклопедія видавничої справи
Ткаченко В.П., Чеботарьова І.В., Киричок П.О. Григорова З.В
Харків: Прапор, 2008
11*2008
Криза як невід’ємна частина у діяльності соціально-економічної системи
Г Тарасенко
Збірник наукових праць “Технологія і техніка друкарства”, 185-192, 2010
42010
Конкурентне середовище: складові та вплив на діяльність підприємства
Г Мудрієвська
Збірник наукових праць “Технологія і техніка друкарства”, 126-131, 2010
4*2010
Основні фактори впливу на конку-рентоспроможність поліграфічних підприємств
ГГ Гриценко
Економічний вісник НТУУ „КПІ”, 129-133, 2008
4*2008
Основи бухгалтерського обліку
АЛА Григорова З.В
К.: НТУУ “КПІ”, 2012
32012
Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі—ієрархія інформаційного простору
ЗВ Григорова
Технологія і техніка друкарства, 93–100-93–100, 2017
22017
Добре забуте старе? (ще раз про книжкову торгівлю в Україні)
ГК Барзилович
Вісник книжкової палати України, 7-10, 2010
1*2010
Соціально-економічні показники для формування стратегії книжкового бізнесу в Україні
ГК Шендерівська
Вісник академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України, 72-79, 2010
1*2010
Сучасні підходи до управління витратами поліграфічних підприємств
Григорова
Наукові записки (УАД), 178-183, 2008
12008
Features of segmentation in the media market
Z Grygorova
Economics and Finance, 17-23, 2020
2020
АЛГОРИТМ РОЗРОБКИ КАРТИ ПОДОРОЖІ ПОКУПЦЯ
ГЗ В.
Innovation and Entrepreneurship: Collection of scientific articles., 105-109, 2019
2019
ЗАСТОСУВАННЯ КАРТИ ПОДОРОЖІ ПОКУПЦЯ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ
ГЗ В.
Economics and F inance, 8-15, 2019
2019
Бакалаврська кваліфікаційна робота: рекомендації до написання та оформлення
ЗВ Григорова, АВ Кваско, ОА Сухорукова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019
2019
ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЇ КОНТЕНТ МАРКЕТИНГУ
ГЗ В.
Problems of the development of modern science: theory and practice …, 2018
2018
Сучасна модель медіаіндустрії України
ГЗ В.
Problems of modern science: Collection of scientific articles., 92-97, 2018
2018
Нові медіа, соціальні медіа, соціальні мережі — ієрархія інформаційного простору
ГЗ В.
Збірник наукових праць “Технологія і техніка друкарства”, 93-100, 2017
2017
Основи медіаменеджменту
ОМ Барзилович, ЗВ Григорова, ЛА Пунчак, АІ Сухоруков, ...
КПІ ім. І. Сікорського, 2017
2017
Магістерська дисертація: організаційно-методичні аспекти її виконання
НІ Передерієнко, ЗВ Григорова
КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017
2017
Development of social media marketing strategy
ГЗ В.
Research: tendencies and prospects: Collection of scientific articles., 255-259, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20