Подписаться
Zhanna Virna / Жанна Вірна
Zhanna Virna / Жанна Вірна
Другие именаЖанна Вирна
Lesya Ukrainka Volyn National University
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: монографія
ЖП Вірна
Луцьк: РВВ «Вежа 319, 2003
3292003
Основи професійної орієнтації
ЖП Вірна
Луцьк: Вежа, 2003
372003
Формування професійного ставлення до клієнта в процесі підготовки практичних психологів: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата пси хологічних наук
ЖП Вірна
Київ, 1996
281996
Адаптаційний профіль задоволеності життям особистості
ЖП Вірна
Проблеми сучасної психології, 20-25, 2013
262013
Неврогенез професійних деструкцій особистості
ЖП Вірна
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2012
262012
Аксіологія якості життя особистості
Ж Вірна
Психологія особистості, 104-112, 2013
212013
Основи професійної орієнтації: навч. посіб.
ЖП Вірна
Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту ім. Л. Українки 154, 2003
192003
Professional safety of personality: system regularities of functioning and synergetic effects of self-organization
O Lazorko, Z Virna, H Brytova, H Tolchieva, I Shastko, V Saienko
Postmodern Openings 12 (2), 170-190, 2021
162021
Життєво-стильова концепція особистості: професійна методологія і практика
ЖП Вірна
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
162008
Professional deformations: tendencies, dynamics and risks of manifestation
Z Virna
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 2 (28), 123-136, 2015
152015
Професійна ідентифікація: побудова і валідизація тесту кольорових відношень (для діагностики усвідомлення професійного образу)
ЖП Вірна
Практична психологія та соціальна робота 3, 8-13, 2002
152002
Професійна ідентифікація психолога
ЖП Вірна
Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф.[«Актуальні проблеми діяльності …, 2006
132006
Особистісна вимогливість професіонала: теорія, практика, методи вивчення [Текст]: монографія
ЖП Вірна, АБ Мудрик
Луцьк : Вежа-друк,, 2014
122014
Організація життя позитивної особистості: конструктивна прогностика та професійна успішність
ЖП Вірна
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет …, 2014
122014
Професійний простір особистості: від ознак дисциплінарності до реальності суб’єктивного моделювання
ЖП Вірна
Збірник наукових праць" Проблеми сучасної психології", 2014
122014
Формування особистісного простору: оцінка, тенденції і закономірності
ЖП Вірна, ВВ Коширець
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 75-94, 2015
112015
Актуально-потенційні закономірності прояву стилів мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації педагогів
ЖП Вірна, ОЄ Іванашко
Практична психологія та соціальна робота, 74-78, 2004
112004
Координація особистісно-нормативних змін ціннісних орієнтацій в діапазоні професійної адаптації особистості
Ж Вірна
Психологія особистості 6 (1), 161-172, 2015
92015
Життєво-стильовий концепт мотиваційно-смислової регуляції: професійна методологія і практика
ЖП Вірна
Психологія і суспільство. – 2009., 191-201., 2009
92009
Адаптаційні ресурси професійної часової компетентності
ЖП Вірна
Вісн. Харк. нац. пед. ун-ту ім. ГС Сковороди.–Психологія.–Х.: ХНПУ, Вип 25 …, 2008
92008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20