A. Kosmach / Александр Космач
A. Kosmach / Александр Космач
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Model of acoustic emission signal at the prevailing mechanism of composite material mechanical destruction
S Filonenko, T Nimchenko, A Kosmach
Aviation 14 (4), 95-103, 2010
282010
Модель сигнала акустической эмиссии при разрушении композиционного материала под действием поперечной силы
СФ Филоненко, ВМ Калита, ТН Косицкая, АП Космач
Технологические системы, 45-53, 2010
172010
Destruction of composite material by shear load and formation of acoustic radiation
S Filonenko, V Kalita, A Kosmach
Aviation 16 (1), 1-9, 2012
152012
Моделювання сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів під дією поперечної сили
СФ Філоненко, ТМ Косицька, ОП Космач
Вісник Національного авіаційного університету 43 (2), 95-103, 2010
92010
Акустична емісія при навантаженні композиційних матеріалів
СФ Філоненко, ВМ Каліта, ОП Космач
Вісник Національного Авіаційного Університету 42 (1), 133-142, 2010
92010
Influence of friction surfaces properties of composite materials on acoustic emission
S Filonenko, O Kosmach
Proсeedings of the National Aviation University, 70-77, 2013
62013
The influence of loading speed on the amplitude and energy parameters of acoustic emission signals at destruction of composite materials under shear load
SF Filonenko, OP Kosmach, TM Kositskaya
Technological systems, 58, 2012
62012
Impact of rotational speed of composite friction pair on energy accumulation in acoustic emission signal formation
S Filonenko, A Kosmach
Aviation 17 (4), 129-136, 2013
52013
Вплив швидкості навантаження на амплітудні та енергетичні параметри сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційних матеріалів поперечною силою
СФ Філоненко, ТМ Косицька, ОП Космач
Технологические системы, 46-51, 2012
52012
Акустична емiсiя при навантаженнi композицiйних матерiалiв
СФ Фiлоненко, ВМ Калiта, ОП Космач
Вiсник НАУ., 133, 2010
52010
Інформаційно-вимірювальний комплекс визначення електричного споживання асинхронних двигунів верстатів
ДЮ Федориненко, ОП Космач
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2015
42015
Обработка сигналов акустической эмиссии при трении поверхностей из композиционных материалов
СФ Филоненко, ТН Косицкая, АП Космач
Технологические системы, 45-53, 2011
42011
Модель сигналу акустичної емісії при терті поверхонь композиційних матеріалів
С Філоненко, Т Косицька, О Космач
Наукоємні технології 6 (2), 30-38, 2010
42010
Закономерности изменения энергии сигналов акустической эмиссии при трении поверхностей из композиционных материалов
СФ Филоненко, ТН Косицкая, АП Космач
Вісник Інженерної академії України, 155-161, 2011
32011
Влияние эксплуатационной нагрузки на акустическую эмиссию при трении композиционных материалов
СФ Филоненко, АП Космач
Вісник ЧДТУ, 2011
32011
Acoustic emission in the friction of composite materials
S Filonenko, A Kosmach
Aviation 18 (2), 57-63, 2014
22014
Закономірності зміни часових параметрів сигналів акустичної емісії при руйнуванні композиційного матеріалу
СФ Філоненко, ОП Космач
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 114-122, 2012
22012
Закономірності зміни амплітудних та енергетичних параметрів сигналів акустичної емісії при зміні неоднорідності властивостей композиційного матеріалу
СФ Філоненко, ОП Космач
Вісник Інженерної академії України, 169-175, 2012
22012
Експериментальне оцінювання енергоефективності процесів механічного оброблення на верстатах
Д Федориненко, О Космач, В Безручко, С Сапон
Технічні науки та технології, 12-22, 2016
12016
Energy parameters of acoustic emission signals at friction of surfaces of composite materials
A Kosmach, D Fedorynenko, S Sapon
Metallurgical and mining industry, 134-141, 2016
12016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20