І.М. Мягких / I.M. Miahkykh / И.Н. Мягких (Myagkih I. M., Myagkyh I. M., I.M. Miagkyh, I. Miahkyk)
І.М. Мягких / I.M. Miahkykh / И.Н. Мягких (Myagkih I. M., Myagkyh I. M., I.M. Miagkyh, I. Miahkyk)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки 1 (91), 136-141, 2009
522009
Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 210-211, 2011
362011
Економічний аналіз: Курс лекцій
ОЯ Кислиця, ІМ Мягких
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003
182003
Оцінка використання ресурсного потенціалу підприємств України в ринкових умовах
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 199-203, 2011
102011
Власний капітал підприємства та проблеми його формування
ОВ Ареф'єва, ІМ Мягких, ТГ Росумака
Інтелект ХХІ, 161-169, 2016
82016
Кластерна форма організації–дієвий засіб підвищення ефективності виробництва
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 124, 2011
82011
Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 71-75, 2009
82009
Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 185-189, 2009
72009
Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств
ІМ Мягких
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
42014
Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства; Theoretical and methodological approach to the integrated assessment of …
ІМ Мягких
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2016
32016
Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких
Формування ринкових відносин в Україні, 91-94, 2013
32013
Diagnostics of external environment effects upon enterprise competitive positions in the context of its economic security
MSS Olena V Arefieva, Iryna M Miahkykh
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2019
12019
Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України
ОВ Ареф'Єва, СТ Пілецька, ІМ Мягких
Экономический вестник Донбасса, 2018
12018
АНТИКРИЗОВЕ УПРАВЛІННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВВ Білик
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2017
12017
Інноваційна сприйнятливість підприємств до розвитку в умовах змінюваного зовнішнього середовища
СТ Пілецька, ІМ Мягких
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
12017
Проблеми формування інтегрованих бізнес-структур (ІБС)
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Проблеми формування стратегії розвитку інтегрованих структур бізнесу
ІМ Мягких
Проблеми підвищення ефективності інфраструктури:[збір. наук. праць].—Вип 10 …, 2011
12011
Аналіз і оцінка інвестиційної привабливості корпорацій та формування системи управління інвестиційними ресурсами авіаційних підприємств
ІМ Мягких
Формування ринкових відносин в Україні, 62-66, 2011
12011
Problems of development of business on small enterprises in Ukraine
IM Myagkih
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2009
12009
Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації
ІМ Мягких
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
12007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20