Подписаться
І.М. Мягких / I.M. Miahkykh / И.Н. Мягких (Myagkih I. M., Myagkyh I. M., I.M. Miagkyh, I. Miahkyk)
І.М. Мягких / I.M. Miahkykh / И.Н. Мягких (Myagkih I. M., Myagkyh I. M., I.M. Miagkyh, I. Miahkyk)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки 1 (91), 136-141, 2009
632009
Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 208-216, 2011
492011
Diagnostics of external environment effects upon enterprise competitive positions in the context of its economic security
MSS Olena V Arefieva, Iryna M Miahkykh
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2019
24*2019
Економічний аналіз: Курс лекцій
ОЯ Кислиця, ІМ Мягких
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003
232003
Власний капітал підприємства та проблеми його формування
ОВ Ареф'єва, ІМ Мягких, ТГ Росумака
Інтелект ХХІ, 2016
222016
Методичний підхід до аналізу та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як складових управління фінансової стійкості авіакомпаній України
ІМ Мягких
Сталий розвиток економіки, 255-262, 2013
222013
Risk management in the sphere of state economic security provision using professional liability insurance
O Faiier, O Arefieva, I Miahkykh, N Babko, S Kuskova, ...
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue), 51-60, 2019
192019
Оцінка використання ресурсного потенціалу підприємств України в ринкових умовах
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 199-203, 2011
172011
Development Of The Innovation Activity Of Enterprises In The Digital Economy
OV Arefieva, ST Piletska, IM Miahkykh, SO Arefiev
International Journal of Advanced Science and Technology 29 (8s), 2304-2311, 2020
132020
Особливості дії інфляції та її вплив на економіку України
ОВ Ареф'Єва, СТ Пілецька, ІМ Мягких
Экономический вестник Донбасса, 95-101, 2018
112018
Перспективні напрями розвитку трудового потенціалу в системі споживчої кооперації
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 102, 2009
112009
Кластерна форма організації–дієвий засіб підвищення ефективності виробництва
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 124, 2011
102011
Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 71-75, 2009
102009
Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств
ІМ Мягких
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких
Формування ринкових відносин в Україні, 91-94, 2013
72013
Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 185-189, 2009
72009
Models of financing of higher education institutions in foreign countries
L Leshanych, I Miahkykh, M Shkoda
Baltic Journal of Economic Studies 4 (5), 145-150, 2018
62018
Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства; Theoretical and methodological approach to the integrated assessment of …
ІМ Мягких
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2016
62016
Стратегія і тактика розвитку інтегрованих бізнес-структур: монографія
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких
Київ: Лазурит-Поліграф, 2012
62012
Інноваційна сприйнятливість підприємств до розвитку в умовах змінюваного зовнішнього середовища
СТ Пілецька, ІМ Мягких
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20