Ірина Миколаївна Мягких / Iryna Miahkykh / Ирина Николаевна Мягких (Myagkih, I. M., Myagkyh, I. M.)
Ірина Миколаївна Мягких / Iryna Miahkykh / Ирина Николаевна Мягких (Myagkih, I. M., Myagkyh, I. M.)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 136-142, 2009
472009
Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 208-216, 2011
332011
Економічний аналіз: Курс лекцій
ОЯ Кислиця, ІМ Мягких
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003
182003
Кластерна форма організації–дієвий засіб підвищення ефективності виробництва
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 104-108, 2011
82011
Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 71-75, 2009
82009
Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 185-189, 2009
62009
Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства
ІМ Мягких
Economic Bulletin of the National Mining University scientific journal 53 …, 2016
32016
Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств
ІМ Мягких
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
22014
Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких
Формування ринкових відносин в Україні, 91-94, 2013
12013
Проблеми формування стратегії розвитку інтегрованих структур бізнесу
ІМ Мягких
Національний Авиаційний Університет, 2012
12012
Проблеми формування інтегрованих бізнес-структур (ІБС)
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2012
12012
Problems of development of business on small enterprises in Ukraine
IM Myagkih
Вісник економіки транспорту і промисловості, 2009
12009
Теоретичні аспекти стратегічного управління конкурентоспроможністю економічного потенціалу споживчої кооперації
ІМ Мягких
ДВНЗ" УАБС НБУ", 2007
12007
Проблеми стратегії розвитку авіакомпаній України та напрями їх подолання
ІМ Мягких
ББК 65 А43, 111, 0
1
Інноваційні підходи до оплати праці та кадрового забезпечення на сучасних авіаційних підприємствах
ІМ Мягких, ЛА Слюсар
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2016
2016
Інноваційні підходи до оплати праці та кадрового забезпечення на сучасних авіаційних підприємствах
ІМ Мягких, ЛА Слюсар
Видавничий дім" Гельветика", 2016
2016
Методологічні засади управління інтегрованими бізнес-структурами авіапідприємств
ІМ Мягких
2015
Методичний підхід до управління ризиками діяльності авіапідприємств.
ІМ Мягких
Науковий вісник PUET: Economic Sciences, 2014
2014
Применение современных моделей в системе управления интегрированными бизнес-структурами (ИБС) авиационных предприятий
ІМ МЯГКИХ
Менеджер, 170-176, 2014
2014
Застосування сучасних моделей у системі управління інтегрованих бізнес-структур (ІБС) авіаційними підприємствами
ІМ Мягких
Менеджер, 123-129, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20