І.М. Мягких / I.M. Miahkykh / И.Н. Мягких (Myagkih I. M., Myagkyh I. M., I.M. Miagkyh, I. Miahkyk)
І.М. Мягких / I.M. Miahkykh / И.Н. Мягких (Myagkih I. M., Myagkyh I. M., I.M. Miagkyh, I. Miahkyk)
Київський національний університет технологій та дизайну
Подтвержден адрес электронной почты в домене knutd.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз і оцінка використання ресурсного потенціалу в системі споживчої кооперації
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки 1 (91), 136-141, 2009
522009
Перспективні напрями мотивації як засобу підвищення ефективності праці в ринкових умовах України
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 210-211, 2011
372011
Економічний аналіз: Курс лекцій
ОЯ Кислиця, ІМ Мягких
К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2003
202003
Власний капітал підприємства та проблеми його формування
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких, ТГ Росумака
Інтелект XXI, 161-169, 2016
132016
Оцінка використання ресурсного потенціалу підприємств України в ринкових умовах
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 199-203, 2011
122011
Кластерна форма організації–дієвий засіб підвищення ефективності виробництва
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 124, 2011
92011
Роль і місце автомобільного транспорту в системі споживчої кооперації та напрями покращення транспортних послуг в Україні
ІМ Мягких
Актуальні проблеми економіки, 71-75, 2009
82009
Risk management in the sphere of state economic security provision using professional liability insurance
O Faiier, O Arefieva, I Miahkykh, N Babko, S Kuskova, ...
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue), 51-60, 2019
72019
Проблеми розвитку бізнесу на малих підприємствах в Україні
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 185-189, 2009
72009
Diagnostics of external environment effects upon enterprise competitive positions in the context of its economic security
MSS Olena V Arefieva, Iryna M Miahkykh
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2019
52019
Основні напрямки вдосконалення механізму управління інтегрованими бізнес-структурами (ІБС) авіапідприємств
ІМ Мягких
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
52014
Методичний підхід до аналізу та оцінки дебіторської та кредиторської заборгованості як складових управління фінансової стійкості авіакомпаній України
ІМ Мягких
Сталий розвиток економіки, 255-262, 2013
42013
Проблеми формування бізнес-моделі авіакомпанії в ринкових умовах
ОВ Ареф’єва, ІМ Мягких
Формування ринкових відносин в Україні, 91-94, 2013
42013
Теоретико-методологічний підхід до комплексної оцінки інвестиційної діяльності авіаційного підприємства; Theoretical and methodological approach to the integrated assessment of …
ІМ Мягких
Науковий журнал Економічний вісник Національного гірничого університету …, 2016
32016
Проблеми розвитку авіатранспортних підприємств України та шляхи їх подолання
ІМ Мягких
Вісник економіки транспорту і промисловості, 209-212, 2011
22011
Enhancing the enterprise pricing strategy management
IM Miahkykh, MS Shkoda, OМ Peresypko
Bulletin of the Kyiv National University of Technologies and Design. Series …, 2019
12019
Антикризове управління інвестиційним потенціалом підприємницької діяльності
ВВ Білик
Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету …, 2017
12017
Інноваційна сприйнятливість підприємств до розвитку в умовах змінюваного зовнішнього середовища
СТ Пілецька, ІМ Мягких
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2017
12017
Застосування сучасних моделей у системі управління інтегрованих бізнес-структур (ІБС) авіаційними підприємствами
ІМ Мягких
Менеджер, 123-129, 2014
12014
Особливості приватизаційних процесів та формування стратегії приватизації в Україні
ІМ Мягких
Економіка. Фінанси. Право, 19-22, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20