Арсен Миколайович Ісаєв, Арсен Николаевич Исаев
Арсен Миколайович Ісаєв, Арсен Николаевич Исаев
Науково-дослідницький сектор Національного юридичного університету
Verified email at nlu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Договір дарування за цивільним кодексом України
АМ Ісаєв
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2010
82010
Майнове право як предмет договору дарування
АМ Ісаєв
Митна справа, 326-331, 2013
32013
Генезис денег в гражданско-правовом аспекте
АН Исаев
Проблеми законності, 2014
2*2014
К вопросу о форме договора дарения
АН Исаев
Проблеми законності, 53-61, 2013
22013
Особливості захисту сторін у договорі дарування
АМ Ісаєв
Проблеми законності, 53-59, 2014
12014
Особенности защиты прав сторон в договоре дарения
АН Исаев
Проблеми законності, 58-64, 2014
12014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять і словник термінів з навчальної дисципліни" Криміналістика":(галузь знань 0304" Право", освітньо …
ВЮ Шепітько, ВО Коновалова, ВА Журавель, ГК Авдєєва, ВІ Алєксєйчук, ...
видавництво" Право", 2013
12013
Институт дарения: договорная и недоговорная концепции
АН Ісаев
Проблемы законности, 2012
12012
Особливості захисту прав сторін у договорі дарування
АМ Ісаєв
URL: https://cyberleninka. ru/article/n/osobennosti-zaschity-prav-storon-v …, 0
1
Гражданско-правовая характеристика договора эмиссии электронных денег
АН Исаев
Теорія і практика правознавства, 2018
2018
Цивільно-правова характеристика договору емісії електронних грошей
A Isaiev
Теорія і практика правознавства 2 (14), 1-15, 2018
2018
Civil-law characteristic of the contract of electronic money issue
АМ Ісаєв
Theory and practice of jurisprudence 2 (14), 2, 2018
2018
Наследование денег и права на вклад в финансовом учреждении
АН Исаев
Проблеми законності, 2015
2015
Іnheritance of money and right on deposit in a financial institution
АМ Ісаєв
Problems of Legality, 42-52, 2015
2015
Спадкування грошей та права на вклад у фінансовій установі
A Isaiev
Проблеми законності, 42-52, 2015
2015
Історія грошей: цивільно-правовий аспект
АМ Ісаєв
2015
Экономическая природа денег как объекта гражданских прав
АН Исаев
Теорія і практика правознавства 2 (6), 2014
2014
Features of protection of the rights of the parties in donation contract
AN Isaev
Probs. Legality 126, 53, 2014
2014
Genesis of money in civil law aspect
AM Isaev
Probs. Legality 127, 33, 2014
2014
Economic nature of money as an object of civil rights
АМ Ісаєв
Theory and practice of jurisprudence 2 (6), 11, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20