Костянтин Нетудихата / Kostyantyn Netudykhata
Костянтин Нетудихата / Kostyantyn Netudykhata
Чорноморський національний університет ім. Петра Могили / Petro Mohyla Black Sea National University
Підтверджена електронна адреса в chmnu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційні аспекти регіонального розвитку
КЛ Нетудихата
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних …, 2004
122004
Еволюція сучасних теорій інноваційного регіонального розвитку
КЛ Нетудихата
Наукові праці: Науково-методичний журнал. 38 (25. Економічні науки), 23-31, 2005
82005
Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України
КЛ Нетудихата
Наукові праці 109, 21-25, 2009
72009
Аналіз динаміки розвитку лізингу в Україні
КЛ Нетудихата
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2015
62015
Аналіз інноваційного потенціалу машинобудівного підприємства: фінансовий аспект
ЮВ Великий, КЛ Нетудихата
Агросвіт, 28-32, 2014
6*2014
Регіональна динаміка, нерівномірність та економічне зростання
ЮЮ Верланов, КЛ Нетудихата
Режим доступу: http://bibl. kma. mk. ua/pdf/naukpraci/economy/2001/9-1-2. pdf, 2001
62001
Розвиток лізингу в контексті європейських тенденцій
ММ Писаренко, КЛ Нетудихата
Держава та регіони Сер.: Економіка та підприємництво, 57-60, 2010
42010
Лізінгові операції: Навч. посіб.
Нетудихата
Миколаїв: МДГУ ім. П. Могили., 2006
42006
Інноваційна складова регіонального розвитку
КЛ Нетудихата
Наукові праці: Науково-методичний журнал. 18 (5. Економічні науки.), 106-119, 2002
4*2002
Інновації як стратегічний фактор сучасного розвитку світовою економіки
КЛ Нетудихата, ОО Ципліцька
Наукові праці: Науково-методичний журнал 72, 34-40, 0
4
Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб.
ОО Ляховець, ЄГ Юрін, КЛ Нетудихата
Миколаїв: Іліон, 2013
32013
Національна система інновацій: проблеми формування
КЛ Нетудихата
Українська державність: проблеми історії, права, економіки, філософії: Зб …, 2001
32001
Інноваційний фактор в контексті моделей поведінки фірми (регіональний розвиток)
КЛ Нетудихата
Наукові праці: Збірник.–Миколаїв: Вид-во МФ НаУКМА, 83-86, 1999
31999
Теоретичні засади діагностики фінансового стану підприємства в системі антикризового управління
КЛ Нетудихата, ІС Трущенко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 207-210, 2018
22018
Фінансова стійкість машинобудівних підприємств України на сучасному етапі розвитку економіки
КЛ Нетудихата
Інфраструктура ринку, 167-173, 2018
22018
Відкриті інновації та державна політика на сучасному етапі розвитку економіки
КЛ Нетудихата
Наукові праці: науковий журнал. Серія: Економіка 296 (284), 30-36, 2017
22017
Аналіз динаміки, структури та використання оборотних активів підприємств машинобудування
ЮВ Великий, КЛ Нетудихата
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2017
22017
Розвиток ломбардів як суб’єктів ринку фінансових послуг в сучасних умовах
КЛ Нетудихата
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і …, 2016
22016
Еволюція сучасних теорій інноваційного розвитку регіону
КЛ Нетудихата
Режим доступу: http://bibl.kma.mk.ua/index.php?m=10&s=5&t=38., 2005
2*2005
Методологічні питання формування національної інноваційної системи
КЛ Нетудихата, ОО Ципліцька
Наукові праці 64, 40-44, 0
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20