Черемська Ольга Степанівна/Черемська О./Olha Cheremska/Olga Cheremska/  lhaorcid.org/0000-0002-3360
Черемська Ольга Степанівна/Черемська О./Olha Cheremska/Olga Cheremska/ lhaorcid.org/0000-0002-3360
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics / ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мовної і комунікативної компетенцій мовної особистості у вищій школі
О Черемська
Журнал "Вища школа". - 2010. - № 12, - С., 63-72, 2010
352010
Лексична та граматична інтерференція в сучасній українській літературній мові (на матеріалі преси Харківщини 50–80-х років ХХ століття): [Монографія]
ОС Черемська
Х.: ВД «ІНЖЕК, 184 с., 2006
152006
Націонапьно-культурний компонент у лексиці українських народних казок
ОВ Масло, ОС Черемська, НМ Сологуб, МІ Філон
Харків.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2008
122008
Витоки Харківської філологічної школи і потебнянські національно-мовні традиції
О Черемська
Журнал "Українська мова". - 2016. - № 2. - С, 92 - 111, 2016
72016
Міфологема в українській поетичній моделі світу першої третини ХХ століття (на матеріалі творів В. Свідзінського і М. Драй-Хмари)
СО Белевцова, НІ Варич, ВС Калашник, ОС Черемська
Харків: Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, 0
7*
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНЕ Й АСОЦІАТИВНЕ ПОЛЕ ЛЮБОВ У МОВІ ТВОРІВ ПАВЛА ЗАГРЕБЕЛЬНОГО
ІМ Ходарєва, ОС Черемська, СЯ Єрмоленко, ЛС Козловська
Х.: ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2009
5*2009
Погляди Юрія Шевельова щодо нормування української літературної мови (20-30-ті роки XX століття)
ОС Черемська
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Серія …, 2009
52009
Українська мова (за професійним спрямуванням) : підручник
ОС Черемська, ВГ Сухенко
Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018
42018
Научный стиль речи: учебно-практическое пособие для иностранных студентов
ОС Черемська, НП Андрєєва, ОС Черемская, НП Андреева, ...
ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2014
42014
Історичний характер мовної норми
ОС Черемська
Збірник "Українська мова у ХХІ столітті: традиції і новаторство". Тези …, 2012
32012
Мова як чинник формування національно-державницької свідомості
ОС Черемська
Журнал "Управління розвитком". - 2005. - № 3. - С., 183 – 184, 2005
32005
Формування мовної компетенції особистості за умов українсько-російського білінгвізму
ОС Черемська
Матеріали міжвузівської науково-методичної конференції “Сучасна україністика …, 2005
32005
Інтерференційне калькування в умовах українсько-російського білінгвізму (на матеріалі преси Харківщини 50-80-х років ХХ ст.)
ОС Черемська
Лінгвістичні дослідження : Зб. наукових праць.- 2002. - Вип. 9. - С., 47 - 50, 2002
32002
Національно-культурний компонент онімного простору української народної казки
ОС Черемська, ОВ Масло
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Сер …, 2017
22017
Мовні засоби творення образності в поезії Христі Алчевської
ОС Черемська, ОВ Масло
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. ., 113 …, 2016
22016
Теорія і практика перекладу економічного тексту: Конспект лекцій
ОС Черемська, ГГ Гайдамака
Харків: ХНЕУ, 2008
22008
Національно-мовна картина світу у творах Г.Ф.Квітки-Основ’яненка
ОС Черемська
Журнал "Лінгвістичні дослідження". - 2003. - Вип. 11. - Ч. 1 (11), 36 – 40, 2003
22003
Деякі явища лексичної інтерференції в українській мові (на матеріалі преси Харківщини 50-80 років ХХ століття)
ОС Черемська
Журнал "Проблеми зіставної семантики". - 2001. - № 5. - С, 181– 184, 2001
22001
Проблема дерусифікації української мови в працях мовознавців 20 - 30-х рр. XX ст.
ОС Черемська
Журнал "Вісник Харківського національного університету". Серія "Філологія …, 2000
22000
Проблеми термінологічного нормування в економічній сфері на сучасному етапіІ
ОС Черемська
Журнал "Ученые записки Таврического нац. ун-та им. В.И. Вернадского …, 1918
2*1918
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20