Сисоєва Світлана  Олександрівна
Сисоєва Світлана Олександрівна
Національна академія педагогічних наук України
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
1124*2006
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
5192011
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
4341996
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
3001998
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр КНЛУ 380, 2009
2442009
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
TOV Vydavnychyĭ dim EKMO, 2010
2082010
Методологія науково-педагогічних досліджень
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
" Волинські обереги", 2013
1952013
Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: Монографія
СО Сисоєва
Хмельницький: ХГПА 324, 7, 2008
1942008
Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
СО Сисоєва, НГ Батечко
ВД ЕКМО, 2011
1572011
Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: навч.-метод. посіб.
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Луцьк: ВАТ «Волинська обласна друкарня 209, 460, 2009
1542009
Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Овід, 2012
1522012
Нариси з історії розвитку педагогічної думки
С Сисоєва, І Соколова
К.: Центр навч. літератури, 2003
1422003
Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
Дис.... д-ра пед. наук 13 (04), 428, 1997
1321997
Особистісно орієнтовані технології: метод проектів
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 73-80, 2002
1272002
Технологізація освітньої діяльності в умовах неперервної професійної освіти
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи, 319-363, 2000
1172000
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
1162005
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія
СО Сисоєва, АМ Алексюк, ПМ Воловик
К.: ВІПОЛ 502 (1), 2001
1082001
Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія 2, 161-172, 1998
1061998
Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 78-87, 2003
832003
Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія 4, 49, 2005
802005
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20