Сисоєва Світлана  Олександрівна
Сисоєва Світлана Олександрівна
Національна академія педагогічних наук України
Немає підтвердженої електронної адреси
НазваПосиланняРік
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
6992006
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
2951996
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
2652011
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2121998
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр КНЛУ 380, 2009
1472009
Освіта і особистість в умовах постіндустріального світу: монографія
СО Сисоєва
Хмельницький: ХГПА 324, 7, 2008
1242008
Проблеми неперервної професійної освіти: тезаурус наукового дослідження
СО Сисоєва, ІВ Соколова
TOV Vydavnychyĭ dim EKMO, 2010
1222010
Особистісно орієнтовані технології: метод проектів
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика 1, 73-80, 2002
1042002
Нариси з історії розвитку педагогічної думки: навч. посіб.
СО Сисоєва, ІВ Соколова
К.: Центр навчальної літератури, 2003
972003
Вища освіта України: реалії сучасного розвитку
СО Сисоєва, НГ Батечко
ВД ЕКМО, 2011
962011
Педагогічний експеримент у наукових дослідженнях неперервної професійної освіти: навч.-метод. посіб.
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Луцьк: ВАТ “Волинська обласна друкарня, 2009
892009
Технологізація освітньої діяльності в умовах неперервної професійної освіти
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: проблеми, пошуки, перспективи: Монографія/За …, 2000
892000
Теоретичні і методичні основи підготовки вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К., Іп-г педагогіки і психології професійної ос віти АПН України, 1997
871997
Педагогічні технології у неперервній професійній освіті: монографія
СО Сисоєва
К.: ВІПОЛ 502 (1), 2001
842001
Педагогічна творчість учителя: визначення, теоретична модель, функції підготовки
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія, 161-172, 1998
731998
Психологія та педагогіка: підручник для студентів вищих навчальних закладів непедагогічного профілю традиційної та дистанційної форм навчання
СО Сисоєва, ТБ Поясок
К.: Міленіум 520, 2005
722005
Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект
СО Сисоєва
Неперервна професійна освіта: теорія і практика, 79, 2003
592003
Методологія науково-педагогічних досліджень
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Волинські обереги, 2013
562013
Сучасні аспекти професійної підготовки вчителя
СО Сисоєва
Педагогіка і психологія, 49, 2005
552005
Освітні системи країн Європейського Союзу: загальна характеристика
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
Овід, 2012
472012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20