Подписаться
Olena Karlova, Елена Анатольевна Карлова
Olena Karlova, Елена Анатольевна Карлова
Ukrainian Engineering Pedagogics Academy, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5506-4154
Подтвержден адрес электронной почты в домене library.uipa.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ОВ Димченко, АД Кашпур
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
222014
Теорія і практика розвитку інфраструктури міста: [монографія ]
O Karlova
Харків: Видавництво „ФОРТ”, 2010
222010
Функціонування міста як складної соціально-економічної системи
ОА Карлова, РЕ Гуляк
Коммунальное хозяйство городов, 3-11, 2008
222008
Організація виробництва на підприємствах міського господарства: Навчальний посібник.
ОА Карлова
202006
Особливості та потенційні можливості розвитку житлового будівництва в регіонах України
ОА Карлова
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
182015
Технології виробництва в міському господарстві. Навчальний посібник.
ОА Карлова
172005
Основи менеджменту і маркетингу: Підручник
ОА Карлова, СІ Плотницька, МК Гнатенко
Харків : «Друкарня Мадрид» ISBN 978-617-7470-28-0, 2016
152016
Experimental management of ecological security of territorial facilities for forecasting the developing economy dynamics
I Perevozova, L Horal, N Daliak, O Karlova, I Chekmasova, V Shyiko
IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 628 (1), 012022, 2021
142021
Зайнятість у великих містах: сучасний економіко-теоретичний аналіз: монографія.
ОМ Радіонова
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
142014
Визначення ступеню підготовленості та елементів стратегії управління міського комплексу до інноваційних змін
ОА Карлова
Науковий вісник [Буковинського державного фінансово-економічного …, 2014
122014
Соціально-економічні складові функціонування міського комплексу (теорія і практика): [монографія]
O Karlova
Харків: Видавництво „Мадрид”, 2011
122011
Менеджмент міського господарства. Навч. посібник.
ОА Карлова
12*2008
Програмне управління розвитком житлово-комунального господарства міста
АВ Григорович
НДЕІ Міністерства економіки України, 2006
122006
Програмно-цільові методи в управлінні соціальною сферою регіону
ВВ Величко, ОА Карлова
Економіка та держава, 74-77, 2005
102005
Методичні вказівки до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Автогальма рухомого складу». Частина 3
ВГ Равлюк, ЯВ Дерев’янчук
Український державний університет залізничного транспорту, 2024
9*2024
Методичні вказівки для виконання курсового проекту з дисципліни «Матеріали та основи технології електронних апаратів»: для студентів напряму підготовки 6.050902 …
ВГ Дозорський
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2016
9*2016
Управління містом, орієнтоване на потреби майбутнього розвитку
ОА Карлова
Економіка та право. Серія: Економіка, 94-99, 2015
92015
Вплив генезису на конкурентоспроможність міст
ОА Карлова
Економічні науки: Зб. наук. праць Черкас. держ. технолог. ун-ту. Вип.13, 249-252, 2005
9*2005
Methodological bases of estimating the efficiency of organizational and economic mechanism of regulatory policy in agriculture
N Shibaeva, T Baban, V Prokhorova, O Karlova, O Girzheva, M Krutko
Global Journal of Environmental Science and Management 5 (Special Issue …, 2019
82019
Системне управління та пропорційний розвиток інфраструктури міст України
ОА Карлова
Вісник Національного технічного університету ХПІ. Технічний прогрес та …, 2013
82013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20