Подписаться
Лариса Отрощенко
Лариса Отрощенко
ДВНЗ "УАБС НБУ"
Подтвержден адрес электронной почты в домене uabs.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування професійної компетентності майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю у вищій освіті Німеччини
ЛС Отрощенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010
612010
Професійна компетентність економіста-міжнародника: технології формування
ЛС Отрощенко
ДВНЗ" Українська академія банківської справи Національного банку України", 2009
142009
Професійна компетентність майбутніх фахівців зовнішньоекономічного профілю: теоретичний аспект
ЛС Отрощенко
Київ: ЕКМО, 2007
122007
Особливості формування іншомовної професійної комунікативної компетентності у вищих навчальних закладах Німеччини
ЛС Отрощенко
Видавничий центр ХНУ, 2007
122007
Розвиток професійної компетентності майбутніх фахівців нзовнішньоекономічного профілю у Німеччині
ЛС Отрощенко
Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, 2010
92010
Професійно-педагогічна компетентність викладача як умова ефективного дидактичного процесу у ВНЗ економічного профілю
ЛС Отрощенко
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології 1, 346-354, 2015
82015
Формування професiйної компетентностi майбутнiх фахiвцiв зовнiшньо-економiчного профiлю у вищiй освiтi Нiмеччини: монографiя
ЛС Отрощенко
82010
Реформування вищої освіти Німеччини у контексті Болонського процесу
ЛС Отрощенко
82009
Формування професійної компетентності майбутніх економістів-міжнародників
ЛС Отрощенко
Луганськ, 2009
62009
Професійна компетентність фахівця у дослідженнях німецьких вчених
ЛС Отрощенко
Вища освіта України.–2011 р 3, 284-292, 2011
52011
Інтернаціоналізація та глобалізація вищої освіти Німеччини
ЛС Отрощенко
Сумський державний педагогічний університет імені АС Макаренка, 2000
52000
Професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю в Німеччині
ЛС Отрощенко
ТОВ «Видавниче підприємство «ЕДЕЛЬВЕЙС», 2006
42006
Досвід менеджменту системи вищої освіти Німеччини
ЛС Отрощенко
Київський національний університет культури і мистецтв, 2018
32018
Особливості змісту, форм та методів формування економічної компетентності дорослих у сучасній системі освіти
РВ Миленкова, ЛВ Андрейко, ЛС Отрощенко
СумДПУ імені АС Макаренка, 2016
32016
Педагогічна техніка викладача ВНЗ економічного профілю як передумова педагогічної майстерності
ЛС Отрощенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
32014
Використання інноваційних методів навчання у професійній підготовці економістів-міжнародників у Німеччині
ЛС Отрощенко
ДОВ «Вінниця», 2008
32008
Впровадження Європейських кваліфікаційних рамок у професійній освіті Німеччини
ЛС Отрощенко
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008
32008
Ключові кваліфікації професійної компетентності майбутнього фахівця зовнішньоекономічного профілю у Німеччині
ЛС Отрощенко
Основа, 2007
32007
Формування професійної компетенції фахівців з інформаційних технологій
ЮМ Буровицька
Наукові праці: наук. журн.–Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили 291, 42-46, 2017
22017
Професійно-педагогічна компетентність викладачів ВНЗ економічного профілю
ЛС Отрощенко, РВ Миленкова
Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014
22014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20