Илларион Спасибо
Илларион Спасибо
Национальный университет "Юридическая академия Украины имени
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Набуття права власності в цивільному праві України
ІА Спасибо
Автореф. дисс. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12 (03), 2009
272009
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Підстави та способи набуття права власності: проблеми співвідношення
І Спасибо
Юридична Україна, 72-75, 2008
52008
Можливість набуття права власності на об'єкти самочинного та незавершеного будівництва
ІА Спасибо
видавництво" Право", 2012
42012
Набуття права власності особою при його припиненні в іншої особи: окремі проблеми волі та правонаступництва
ІА Спасибо
Університетські наукові записки, 171-174, 2008
42008
Прояв та значення волі для набуття права власності
ІА Спасибо
ІА Спасибо/[Електронний ресурс]: Режим доступу: http://ndippp. gov. ua …, 0
1
Історія виникнення мережі Інтернет
ІА Спасибо
видавництво «Право», 2016
2016
Дещо про історію виникнення глобальної мережі інтернет
ІА Спасибо
2016
Об’єкт незавершеного будівництва та нерухомість, будівництво якої не завершено: співвідношення цивілістичних понять
С Шимон
Юридична Україна, 40-46, 2015
2015
Щодо історії виникнення глобальної мережі Інтернет
ІА Спасибо
видавництво «Право», 2014
2014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Логіка":(галузь знань 0304" Право", 0302" Міжнар. право", освітньо-кваліф …
ОМ Юркевич, ВД Титов, СЕ Зархіна, ОП Невельська-Гордєєва, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Реформування цивільного законодавства України щодо новоствореного нерухомого майна
МВ Бабенко
Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія: Право, 222-232, 2012
2012
Сучасні проблеми цивільно-правового регулювання операцій із нерухомим майном та об’єктами незавершеного будівництва
ВВ Вітрянський, СВ Губарºв, ОВ Дзера, ОС Éоффе, Р Майданник, ...
2011
Набуття права власності від неуправомоченого відчужувача за оплатним договором
ІА Спасибо
видавництво" Право", 2008
2008
ЩОДО ПРАВОВОЇ ПРИРОДИ ПЕРЕДАННЯ (traditio) В СУЧАСНОМУ ЦИВІЛЬНОМУ ПРАВІ
ІА Спасибо
ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ …, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–15