Ольга Александровна Дмитрик, Ольга Олександрівна Дмитрик
Ольга Александровна Дмитрик, Ольга Олександрівна Дмитрик
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Содержание и классификация финансовых правоотношений: Монография/Под ред. НП Кучерявенко
ОА Дмитрик
Х.: Легас, 25, 2004
452004
Зміст та класифікація фінансових правовідносин
ОО Дмитрик
Дмитрик Ольга Олександрівна, 2003
382003
Джерела фінансового права: проблеми та перспективи розвитку: монографія
ОО Дмитрик
Х.: Віровець АП «Апостроф, 2010
312010
Про ознаки права
С Погребняк
видавництво" Право", 2010
82010
Соотношение закона и подзаконных нормативно-правовых актов при регулировании финансовых отношений
ОА Дмитрик
Проблемы законности, 2014
62014
Фінансовий закон: поняття й ознаки
ОО Дмитрик, ОА Дмитрик
Одеса: Юридична література, 2012
52012
Фінансове право України: підручник/за ред
ГВ Бех, ОО Дмитрик, ІЄ Криницький
МП Кучерявенка. К.: Юрінком Інтер, 2006
52006
Фінансові правовідносини: підручник/ГВ Бех, ОО Дмитрик, ІЄ Криницький; за ред. МП Кучерявенка
ОО Дмитрик
К.: Юрінком Інтер, 2004
52004
З Україною в серці (тренінг з національно-патріотичного виховання дітей та молоді)
ІД Бех, ВІ Кириченко, ЖВ Петрочко
«Друкарня Мадрид», 2016
42016
Деякі проблеми кодифікації фінансового законодавства України
ОО Дмитрик
Теорія і практика правознавства, 2014
42014
Деякі міркування стосовно визначення місця актів судової влади у системі джерел фінансового права
ОО Дмитрик
Одеса: Юрид. л-ра, 2009
42009
Джерела фінансового права
ОО Дмитрик
ступеня докт. юрид. наук: спец. 12.00. 07 “Адміністративне право і процес, 0
4
Актуальні проблеми розвитку джерел фінансового права
ОО Дмитрик
Форум права, 121-128, 2010
32010
Ієрархія джерел фінансового права
ОО Дмитрик
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2010
32010
Целевые фонды как объект финансовых правоотношений
ОА Дмитрик
Финансовое право, 26-30, 2002
32002
Місце податкових правовідносин у фінансовому праві України
Н Хатнюк
Підприємництво, господарство і право, 165-170, 2017
22017
Бюджетні повноваження Державної фіскальної служби України
МІ Сідор
Наше право, 182-186, 2015
22015
Класифікація джерел фінансового права та проблеми їх упорядкування
ОО Дмитрик
Форум права, 78–84-78–84, 2013
22013
До проблеми множинності джерел фінансового права
ОО Дмитрик
видавництво" Право", 2010
22010
Договір як засіб урегулювання фінансових відносин
ОО Дмитрик
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20