Ольга Самусевич
Ольга Самусевич
Белорусский государственный университет, Институт журналистики, пр. Независимости 4, 220030 Минск
Verified email at bsu.by
TitleCited byYear
Беларускія СМІ ў лагасферы нацыянальнай культуры
ВМ Самусевіч
Минск: БГУ, 2012
52012
Сукупны загаловачны комплекс газеты" СБ-Беларусь сегодня": стылістычны аспект
ВМ Самусевіч
БДУ, 2009
32009
Персонификация в журналистском тексте
ОМ Самусевич
Ученые записки Таврического национального университета им. ВИ Вернадского …, 2008
32008
Канцэптуалізацыя маўленчай рэчаіснасці ў лагасферы беларускіх СМІ (дамінантныя канцэпты),[у:] Журналістыка–2005: на скрыжаванні часу і прасторы, вып. 7, ред
ВМ Самусевіч
СВ Дубовік, Мінск: БДУ, 144-146, 2005
32005
" Наша Ніва" ў лагасферы нацыянальнай культуры
ВМ Самусевіч
Мінск: БДУ, 2002
32002
Прагматыка сучаснага медыятэксту
ВМ Самусевіч
Минск: БГУ, 2017
22017
ІнТЭРпРЭТАцЫЯ ў пРАцЭсЕ фАРМІРАвАннЯ гРАМАДсКАй ДУМКІ
ВМ Самусевіч
Мінск: БДУ, 2016
22016
Образ автора в современном медиатексте
ВМ Самусевіч
22009
Индивидуализация текстовой деятельности журналиста
ВМ Самусевіч
Роза мира, 2009
22009
Загаловак мультымедыйнага выдання: формула поспеху (на матэрыяле партала TUT. BY)
ВМ Самусевіч
Минск: Изд. центр БГУ, 2018
12018
Жанры сучаснай журналістыкі: фармальна-структурны аспект
В Самусевіч
Мінск: БДУ, 2016
12016
Візуальныя сродкі ў структуры сучаснай газеты
ВМ Самусевіч
Минск: Изд. центр БГУ, 2015
12015
Культура маўлення журналіста (на прыкладзе газеты" Лунінецкія навіны")
ВМ Самусевіч
12012
Маўленчая агрэсія ў СМІ як стрымліваючы фактар гуманізацыі нацыянальнай лагасферы
ВМ Самусевіч
12012
З'ява персаніфікацыі ў сучасным журналісцкім працэсе
ВМ Самусевіч
БГУ, 2009
12009
Речевая культура журналиста как основа профессиональной компетенции (лингвокультурологический аспект)
ОМ Самусевич
Культура народов Причерноморья, 2007
12007
Канцэптуалізацыя маўленчай рэчаіснасці: канцэпт грошы ў лагасферы беларускіх СМІ
ВМ Самусевіч
БДУ, 2006
12006
ПРАГМАТИКА МЕДИАТЕКСТА
ОМ Самусевич
Издание подготовлено при грантовой поддержке ФГБУ «Российский фонд …, 2019
2019
Выпуск учебной газеты [Электронный ресурс]: учеб.-метод. комплекс/ТВ Силина-Ясинская [и др.]; под общ. ред. ОМ Самусевич
ТВ Силина-Ясинская, НВ Саянова, ДО Никонович, ОМ Самусевич, ...
Минск: БГУ, 2019
2019
Камунікатыўныя кампетэнцыі журналіста ў лічбавую эпоху
В Самусевіч
Мінск: БДУ, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20