И. В. Яковюк, Яковюк І. В., Yakoviyk I., Yakovyuk I., Iakoviuk, I.V.,Scopus Author ID: 57200072341
И. В. Яковюк, Яковюк І. В., Yakoviyk I., Yakovyuk I., Iakoviuk, I.V.,Scopus Author ID: 57200072341
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Конституція України: Науково-практичний коментар/редкол
К України
Право, 2011
347*2011
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин
Видавництво «Право», 2009
1642009
Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз Legal basis of integration in the EU: general-theoretical analysis
ІВ Яковюк
Право, 2013
72*2013
Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення
ІВ Яковюк
Х, 2000
532000
Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 01; 12.00. 11/ Pravovi osnovy yevropeiskoi intehratsii …
ІВ Яковюк, IV Iakoviuk
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
39*2014
Науково-практичний коментар/Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Харків: Право, 482, 2003
282003
Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення
ІВ Яковюк
вісник Національної академії правових наук України, 29-42, 2012
252012
Соціальна держава: до визначення змісту поняття
ІВ Яковюк
Вісник Академії правових наук України, 37-47, 2001
222001
Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення State sovereignty of national states within the European Union: problem definition
ІВ Яковюк
Вісник Академії правових наук України Bulletin of the Academy of Legal …, 2004
202004
Розвиток концепції соціально-економічних прав як передумова формування соціальної держави
ІВ Яковюк
Проблеми законності, 22-27, 1998
201998
Виникнення та розвиток концепції соціальної держави
ІВ Яковюк
вісник Академії правових наук України, 25-34, 2001
192001
Теорія держави і права: підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл.
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ІВ Яковюк
Право, 2014
18*2014
Правова культура і її вплив на розвиток правової системи
ІВ Яковюк
Вісник Академії правових наук України, 2008
182008
Соціальна і правова держава: співвідношення понять
ІВ Яковюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 99-105, 2001
182001
Про обсяг поняття "соціальна держава" (на основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України)
ІВ Яковюк
Право України, 26-28, 1998
181998
Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції
ІВ Яковюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 3-16, 2007
172007
Субсидіарність як принцип взаємовідносин національних держав і Європейського Союзу
ІВ Яковюк
вісник Академії правових наук України, 22-30, 2004
172004
Історичні передумови і основні етапи європейської інтеграції/ Istorychni peredumovy i osnovni etapy yevropeiskoi intehratsi
ІВ Яковюк, IV Yakoviuk
Вісник Академії правових наук України/ Visn. Akad. prav. nauk Ukrainy, 82-92, 2003
172003
та ін. Конституційноправові засади становлення української державності / За ред. В.Я. Тація, Ю.М. Тодики
ОГД В.Я. Тацій, Ю.М. Тодика
Х.: Право, 2003
162003
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: проблеми реалізації
ІВ Яковюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 37-49, 2012
152012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20