И. В. Яковюк, Яковюк І. В., Yakoviyk I., Yakovyuk I., Iakoviuk, I.V.,Scopus Author ID: 57200072341
И. В. Яковюк, Яковюк І. В., Yakoviyk I., Yakovyuk I., Iakoviuk, I.V.,Scopus Author ID: 57200072341
YAROSLAV MUDRYI NATIONAL LAW UNIVERSITY
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Науково-практичний коментар/редкол
К України
ВЯ Тацій (голова редкол.), ОВ Петришин (відп. секретар), ЮГ Барабаш, С.Г …, 2011
2982011
Науково-практичний коментар/ВБ Авер'янов, ОВ Батанов, ЮВ Баулін, ЮП Битяк, СГ Серьогіна, та ін.; Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Х.: Право, 2003
1902003
Загальна теорія держави і права
МВ Цвік, ОВ Петришин
Видавництво «Право», 2009
1322009
Правові основи інтеграції до ЄС: загальнотеоретичний аналіз
ІВ Яковюк
Право, 2013
67*2013
Соціальна держава: питання теорії і шляхи її становлення
ІВ Яковюк
Х, 2000
572000
Міжнародне право
МВ Буроменський, ІВ Яковюк
Юрінком інтер, 2005
552005
Теорія держави і права: підручник для студ. юрид. вищ. навч. закл.
ОВ Петришин, СП Погребняк, ВС Смородинський, ІВ Яковюк
Право, 2014
39*2014
Науково-практичний коментар/Ред. кол. ВЯ Тацій, ЮП Битяк, ЮМ Грошевой та ін
К України
Харків: Право, 482, 2003
312003
Адаптація і гармонізація законодавства в умовах інтеграції: проблема співвідношення
ІВ Яковюк
вісник Національної академії правових наук України, 29-42, 2012
232012
Правові основи європейської інтеграції та її вплив на державно-правовий розвиток України: дис.… д-ра юрид. наук: 12.00. 01; 12.00. 11
ІВ Яковюк
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого, 2014
20*2014
Соціальна держава: до визначення змісту поняття
ІВ Яковюк
Вісник Академії правових наук України, 37-47, 2001
202001
Конституційноправові засади становлення української державності
ОВП ВЯ Тацій, ЮМ Тодика, ОГ Данильян, ІВ Яковюк
Х.: Право, 2003
192003
Про обсяг поняття "соціальна держава" (на основі порівняльного аналізу моделей ФРН і України)
ІВ Яковюк
Право України, 26-28, 1998
191998
Соціальна і правова держава: співвідношення понять
ІВ Яковюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 99-105, 2001
182001
Адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу: проблеми реалізації
ІВ Яковюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 37-49, 2012
172012
Правова культура і її вплив на розвиток правової системи
ІВ Яковюк
Вісник Академії правових наук України, 2008
172008
Державний суверенітет національних держав у складі Європейського Союзу: проблеми визначення
ІВ Яковюк
Вісник Академії правових наук України, 114-126, 2004
172004
Виникнення та розвиток концепції соціальної держави
ІВ Яковюк
вісник Академії правових наук України, 25-34, 2001
172001
Розвиток концепції соціально-економічних прав як передумова формування соціальної держави
ІВ Яковюк
Проблеми законності, 22-27, 1998
171998
Правова культура в умовах глобалізації та європейської інтеграції
ІВ Яковюк
Державне будівництво та місцеве самоврядування, 3-16, 2007
152007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20