Підписатись
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Full Professor, Head of the Department of Botany and Zoology, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
182012
Кореневі виділення: хімічний склад, значення в алелопатії та перспективи використання
СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 47-51, 2003
152003
Еколого-трофічні взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів
СВ Пида, ІП Григорюк, СП Маяковська
Аграрна наука і освіта 8 (2), 11-18, 2007
82007
Накопичення вуглеводів в онтогенезі люпину білого за застосування Ризобофіту і рістрегуляторів
СВ Пида, ОВ Тригуба
Агробіологія, 145-149, 2013
52013
Ефективність інокулюючої суміші Байкал ЕМ-1У-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 24-31, 2012
52012
Дія бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин на фотосинтетичний апарат люпину білого (Lupinus albus L.)
СВ Пида, ОВ Тригуба, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 12-18, 2014
42014
Вплив рістрегуляторів регоплант і стимпо на симбіотичну систему та продуктивність квасолі
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
42014
Rostovi protsesy ta bobovo-ryzobialnyi symbioz soi kulturnoi za peredposivnoi obrobky nasinnia ristrehuliatoramy Rehoplant i Stimpo [Growth processes and legume-ryzobium …
OB Kononchuk, SV Pyda, SP Ponomarenko
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 9 (96), 103-107, 2012
42012
Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого
СВ Пида, НВ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
42007
Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності люпину
СВ Пида, НВ Солодюк, ТМ Левченко
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства …, 2006
42006
Значення люпину в біологічному землеробстві
СВ Пида
Агроекологічний журнал, 39-45, 2002
42002
Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВФ Петриченко, СЯ Кобак, ВМ Чорна, СІ Колісник, ВВ Лихочвор, ...
32018
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
Вінниця:«Віндрук», 2016
32016
Nakopychennia vuhlevodiv v ontohenezi liupynu biloho za zastosuvannia Ryzobofitu i ristrehuliatoriv [The accumulation of carbohydrates in the ontogeny of white lupine for use …
SV Pyda, OV Tryhuba
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 11 (104), 145-149, 2013
32013
Накопичення пігментів у листках видів роду Astragalus L.
СВ Пида, ОІ Михайлова, ІМ Габрик
Медична хімія 8 (1), 80-83, 2006
32006
Люпин
СВ Пида, СП Машковська, IП Григорюк, БЕ Якубенко
К.: Логос, 2004.–42 с, 2004
32004
Донорно–акцепторна взаємодія між кореневими ексудатами проростків люпину і видів родин Злакові та Бобові
ЕА Головко, СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 58-60, 2003
32003
Фізіологія симбіозу систем Bradyrhizobium sp
СВ Пида
Lupinus)–Lupinus, 0
3
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮПИНУ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПОЗИЦІЙ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
І Дудчук, О Данилишин, С Пида
Друкується за поданням Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського …, 2013
22013
РЕГУЛЯЦІЯ ФІЗІОЛОГО-БІОХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У КВАСОЛІ ЗВИЧАЙНОЇ ЗАСТОСУВАННЯМ RHIZOBIUM PHASEOLI І «БАЙКАЛ ЕМ-1У»
ОБ Конончук, СВ Пида
Включено до переліків № 1 і № 6 фахових видань з сільськогосподарських та …, 2012
22012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20