Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Пида Світлана / Svitlana Pyda / https://orcid.org/0000-0002-7858-104X
Full Professor, Head of the Department of Botany and Zoology, Ternopil Volodymyr Hnatiuk National
Підтверджена електронна адреса в tnpu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Ростові процеси та бобово-ризобіальний симбіоз сої культурної за передпосівної обробки насіння рістрегуляторами Регоплант і Стімпо
ОБ Конончук, СВ Пида, СП Пономаренко
Агробіологія, 103-106, 2012
152012
Кореневі виділення: хімічний склад, значення в алелопатії та перспективи використання
СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 47-51, 2003
132003
Еколого-трофічні взаємодії вищих рослин і мікроорганізмів/СВ тис
СВ Пида, ІП Григорюк, СП Маяковська
Аграрна наука і освіта 8 (2), 11-18, 2007
62007
Накопичення вуглеводів в онтогенезі люпину білого за застосування Ризобофіту і рістрегуляторів
СВ Пида, ОВ Тригуба
Агробіологія, 145-149, 2013
52013
Rostovi protsesy ta bobovo-ryzobialnyi symbioz soi kulturnoi za peredposivnoi obrobky nasinnia ristrehuliatoramy Rehoplant i Stimpo [Growth processes and legume-ryzobium …
OB Kononchuk, SV Pyda, SP Ponomarenko
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 9 (96), 103-107, 2012
42012
Ефективність інокулюючої суміші Байкал ЕМ-1У-Rhizobium phaseoli на рослинах квасолі звичайної (Phaseolus vulgaris L.)
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 24-31, 2012
42012
Алелопатична активність екстрактів насіння сортів люпину білого
СВ Пида, НВ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру Інститут землеробства …, 2007
42007
Значення люпину в біологічному землеробстві
СВ Пида
Агроекологічний журнал, 39-45, 2002
42002
Формування азотфіксувального потенціалу та продуктивності сортів сої селекції Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН
ВФ Петриченко, СЯ Кобак, ВМ Чорна, СІ Колісник, ВВ Лихочвор, ...
32018
Дія бактеріальних препаратів та регуляторів росту рослин на фотосинтетичний апарат люпину білого (Lupinus albus L.)
СВ Пида, ОВ Тригуба, ІП Григорюк
Біоресурси і природокористування, 12-18, 2014
32014
Вплив рістрегуляторів Регоплант і Стимпо на симбіотичну систему та продуктивність квасолі
ОБ Конончук, СВ Пида, ІП Григорюк
Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2014
32014
Nakopychennia vuhlevodiv v ontohenezi liupynu biloho za zastosuvannia Ryzobofitu i ristrehuliatoriv [The accumulation of carbohydrates in the ontogeny of white lupine for use …
SV Pyda, OV Tryhuba
Ahrobiolohiia. Zb. nauk. prats BTsNAU 11 (104), 145-149, 2013
32013
Накопичення пігментів у листках видів роду Astragalus L.
СВ Пида, ОІ Михайлова, ІМ Габрик
Медична хімія 8 (1), 80-83, 2006
32006
Роль біологічного азоту в підвищенні насіннєвої продуктивності люпину
СВ Пида, НВ Солодюк, ТМ Солодюк
Збірник наукових праць Національного наукового центру “Інститут землеробства …, 2006
32006
Люпин
СВ Пида, СП Машковська, IП Григорюк, БЕ Якубенко
К.: Логос, 2004.–42 с, 2004
32004
Фізіологія симбіозу систем Bradyrhizobium sp
СВ Пида
Lupinus)–Lupinus, 0
3
Хвороби сої: моніторинг, діагностика, захист
ВФ Петриченко, ВП Патика, ЛА Пасічник, НВ Житкевич, ГБ Гуляєва, ...
Вінниця:«Віндрук», 2016
22016
ОПТИМІЗАЦІЯ ФІЗІОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ У ЛЮПИНУ ЗАСТОСУВАННЯМ КОМПОЗИЦІЙ БУЛЬБОЧКОВИХ БАКТЕРІЙ І РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ РОСЛИН
І Дудчук, О Данилишин, С Пида
Друкується за поданням Центру сучасних наукових досліджень Тернопільського …, 2013
22013
Донорно–акцепторна взаємодія між кореневими ексудатами проростків люпину і видів родин Злакові та Бобові
ЕА Головко, СВ Пида, СП Машковська
Агроекологічний журнал, 58-60, 2003
22003
Вплив люпину на склад мікрофлори ґрунту
СВ Пида, ЕА Головко
Інтродукція і акліматизація рослин на Волино-Поділлі: Матеріали Всеукр. наук …, 1999
21999
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20