Подписаться
Ігор Малинський
Ігор Малинський
УДФСУ, директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
Подтвержден адрес электронной почты в домене asta.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Розвиток силових якостей у студентів-хортингістів
В Бойко, І Малинський, Е Єрьоменко, З Діхтяренко
Теорія і методика хортингу: зб. наук. праць/[ред. рада: Бех ІД (голова) та …, 2017
1012017
Вплив тренувань з бойового хортингу на профілактику психофізіологічного стресу учнівської та студентської молоді, курсантів
ІЙ Малинський, ЗМ Діхтяренко, ВП Чаплигін, ВО Хоменко, СЮ Коцюба
НПУ імені МП Драгоманова, 2020
302020
Застосування елементів єдиноборств у фізичному вихованні студентської молоді
ВВ Яременко, ІЙ Малинський, МА Колос, ВІ Шандригось
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2011
12*2011
Правові, організаційні та методичні засади фізичної культури і спорту в Україні
ІП Куроченко
Ірпінь., 2016
82016
Індивідуальні особливості функціональної підготовленості кваліфікованих борців вільного стилю (включаючи вікові відмінності)
ІЙ Малинський
з фізичного виховання і спорту: 24.00. 01/Малинський Ігор Йосипович, 2002
82002
Вдосконалення рівня фізичної підготовленості різних груп населення
ІЙ Малинський, ЮП Сергієнко, ВС Гулай, ОМ Лаврентьєв
Вид-во НПУ імені МП Драгоманова, 2019
72019
Атлетична гімнастика: навчальний посібник
ВІ Терещенко, ОВ Терещенко, ІЙ Малинський
Ірпінь: НУДПСУ, 2011
72011
Типoлoгічні oсoбливoсті пoстави студентів мoлoдших та старших курсів Націoнальнoгo університету державнoї пoдаткoвoї служби України
МА Кoлoс, ІЙ Малинський, ВВ Яременкo
Наукoвий часoпис Нац. пед. ун-ту імені МП Драгoманoва: зб. наук. праць/ред …, 2015
62015
Атлетична гімнастика
ВІ Терещенко, ОВ Терещенко, ІЙ Малинський
Ірпінь., 2011
42011
Теорія і методика викладання оздоровчого фітнесу
ІЙ Малинський, ВФ Бойко, ВП Чаплигін
Ірпінь., 2020
32020
Дослідження студентами-хортингістами історичного виникнення туризму та понять:«туризм»,«турист»,«туристичні ресурси»,«рекреаційні ресурси»,«туристично-рекреаційні ресурси»
ІЙ Малинський, ВФ Бойко, ВП Чаплигін
К.: Паливода АВ, 2019
32019
До питання технічної підготовки хортингістів у стійці на етапі попередньої базової підготовки
В Яременко, М Колос, І Малинський
Теорія і методика хортингу, 181-186, 2016
32016
Формування фізичної культури особистості в умовах гуманізації освіти: філософсько-педагогічний аспект
ІЙ Малинський
Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. ТГ Шевченка, 2012
32012
Актуальні питання впровадження експериментальної учбової програми з дисципліни «Фізичне виховання» у вищих учбових закладах України
ТП Гусєв, ІЙ Малинський
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2006
32006
Recreation in the lifestyle of students
I Malynskyi, A Lavrentiev, Y Sergienko, D Tarangul, V Chaplygin
Kyiv: Scientific journal National Pedagogical Dragomanov University 2 (122), 20, 2020
22020
Універсальність системи хортингу–науковий підхід до забезпечення реформ у фіскальній політиці
ІЙ Малинський, КВ Діхтяренко
Ірпінь., 2020
12020
Організація навчальних занять з фізичного виховання за методом колового тренування
ІЙ Малинський, ВІ Терещенко, ВІ Приступа
Ірпінь., 2019
12019
Поліцейський хортинг–прикладний вид хортингу
М Льопа, ІЙ Малинський
Редакційна колегія, 60, 2018
12018
Запровадження кредитно-модульної системи навчання студентів Національного університету державної податкової служби України та оцінювання їх фізичної підготовленості
ВІ Терещенко, ІЙ Малинський
НПУ імені МП Драгоманова, 2015
12015
Фізичне виховання у професійному розвитку студентів і курсантів
ІЙ Малинський, ВП Чаплигін
Ірпінь., 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20