Святослав Игоревич Князев
Святослав Игоревич Князев
Учёный секретарь Отделения экономики Национальной академии наук Украины
Подтвержден адрес электронной почты в домене nas.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
How to Increase the Readiness of Ukraine`s Industry to Smart Transformations
VP Vishnevsky, SI Kniaziev
Science and Innovation, 49-61, 2018
332018
Smart industry: prospects and challenges
VP Vyshnevskyi, SI Kniaziev
Economy of Ukraine 660 (7), 22-37, 2017
332017
Development of smart industry as an efficient way to implement the policy of neoindustrialization in the world
SI Kniaziev
Економіка промисловості, 5-18, 2017
222017
Сучасний стан та особливості регіональної бюджетної системи
СІ Князєв
Регіональна економіка, 66-71, 2006
122006
Смарт-промисловість в епоху цифрової економіки: перспективи, напрями і механізми розвитку
ВП Вишневський, ОП Вієцька, ОМ Гаркушенко, СІ Князєв, ОВ Лях, ...
102018
Смарт-промисловість: перспективи і проблеми
ВП Вишневський, СІ Князєв
Економіка України, 22-37, 2017
92017
Механізми розвитку житлово-комунального господарства: системи управління, ціноутворення, підготовки кадрів
БМ Данилишин, МА Хвесик, МХ Корецький, СІ Князєв, ОІ Дацій, ...
8*2008
Як підвищити готовність промисловості України до смар-трансформацій
ВП Вишневський, СІ Князєв
Наука та інновації, 55-69, 2018
72018
Продовольчий комплекс України: стан і перспективи розвитку в умовах економічної глобалізації\за ред. д. е. н., проф. ЛВ Дейнеко
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЕІ Шелудько, МП Сичевський, ...
Науковий світ, 2004
72004
Смарт-промышленность: перспективы и проблемы
ВП Вишневский, СИ Князев
Экономика Украины, 22-37, 2017
62017
Інституційна підтримка науково-інноваційного розвитку при формуванні єдиного дослідницького простору в країнах ЄС і Україні
ІЮ Матюшенко, ВЄ Хаустова, СІ Князєв
Наука та інновації, 2017
52017
Information Economy: the Formation of Special-purpose Categorical Framework
EP Semenyuk, YV Kotlyarevskyy, SI Kniaziev, AV Melnikov
Science and Innovation, 5-19, 2017
42017
Теоретико-методологічні засади розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва продовольчих товарів: монографія
АО Коваленко, СІ Князєв, ЛВ Дейнеко, ЛВ Страшинська
К.: Науковий світ, 2003
42003
Ефективність розвитку борошномельно-круп'яної і комбікормової промисловості в Україні
СІ Князєв
канд. екон. наук, Економіка промисловості, Національна академія наук України …, 2002
42002
Основні напрями розвитку борошномельно-круп`яної і комбікормової промисловості України
СІ Князєв, ПП Борщевський
Економіка АПК, 36-47, 2001
42001
Methodological Approaches to Labor Norming in R&D
SS Gasanov, YV Kotlyarevskyy, AV Melnikov, SI Kniaziev, AM Shtangret, ...
Science and Innovation 15 (1), 5--24, 2019
22019
Institutional Support of Innovative R&D in the Formation of Single Research Area in the EU and Ukraine
IY Matyushenko, VY Khaustova, SI Knjazev
Science and Innovation 13 (2), 5-26, 2017
22017
Економіка інформаційної сфери: формування спеціальнонаукового категоріального апарату
ЕП Семенюк, ЯВ Котляревський, СІ Князєв, ОВ Мельников
Наука та інновації, 2017
22017
Раціоналізація природокористування як вагомий чинник соціально-економічного піднесення та зміцнення енергетичної самодостатності територіальних громад в умовах децентралізації
МА Хвесик, ВА Голян, СІ Князєв
Економіка природокористування і охорони довкілля, 2015
22015
Територіальна міграційна система України як чинник розвитку економіки, держави і суспільства
УЯ Садова, СІ Князєв, НІ Андрусишин
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 3-12, 2013
22013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20