Ірина Георгіївна Ігнатченко
Ірина Георгіївна Ігнатченко
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Форми та методи державного управління культурою в Україні
ІГ Ігнатченко
ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00. 07 «Адміністративне право і процес, 2009
142009
Актуальні питання діяльності органів місцевого самоврядування у сфері культури
ІГ Ігнатченко
12013
Інформаційна складова у сучасному управлінні культурою в Україні
ІГ Ігнатченко
12012
ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ В УКРАЇНІ
АВ Свінцицька, ОЮ Волковський, ІГ Ігнатченко
Юридична наука і практика: виклики часу: Матер. V Міжнар. наук.-практ. конф …, 2015
2015
Участь держави в особі її органів у діяльності зі здійснення управлінського впливу на сферу культури (історико-правова розвідка)
ВС Шестак
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ імені ЕО …, 2015
2015
НОВІТНІ ПРИНЦИПИ ДЕРЖАВНОЇ КУЛЬТУРНОЇ ПОЛІТИКИ І МЕХАНІЗМИ ЇХ РЕАЛІЗАЦІЇ В УКРАЇНІ
ІГ Ігнатченко
The Genesis of Genius, 93-98, 2014
2014
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ КУЛЬТУРНО-УПРАВЛІНСЬКОГО ЦИКЛУ В УКРАЇНІ
ІГ Ігнатченко
The International Scientific and Practical Congress of Economists and …, 2014
2014
Роль держави в реалізації культурної політики: концептуальний вимір
О Доманська
Релігія та соціум, 163-169, 2014
2014
Модернізаційний вимір організації та діяльності органів державного управління культурою
ІГ Ігнатченко
Проблеми законності, 95-106, 2013
2013
Завдання до практичних занять і контрольних робіт з навчальної дисципліни" Адміністративне право":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот …
ІВ Бойко, ВВ Зуй, НП Матюхіна, НБ Писаренко, ВМ Гаращук, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Modernisation measuring of organization and activity of organs of state administration culture
IG Ignatchenko
Probs. Legality 123, 95, 2013
2013
тика курсових робіт з адміністративного права:(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень" Бакалавр", напрям підгот. 6.030401" Правознавство") для студ. II к. денніих …
ЮП Битяк, ВВ Зуй, ВВ Богуцький, ІВ Бойко, ВМ Гаращук, ОТ Зима, ...
видавництво Національний університет" Юридична академія України імені …, 2013
2013
Features of realization of state policy of Ukraine in the sphere of culture: the modern state and world standards
ІГ Ігнатченко
Theory and practice of jurisprudence 1 (3), 15, 2013
2013
Державна політика України у сфері культури як чинник реформування суспільства
ІГ Ігнатченко
2013
Сучасні політико-правові інструменти державного регулювання культури
ІГ Ігнатченко
2013
Сучасні тенденції розвитку міжнародного та внутрішньодержавного правового регулювання у сфері культури держав-учасниць СНД
ІГ Ігнатченко
2013
Сучасні тенденції реалізації регіональної культурної політики України
ІГ Ігнатченко
2013
Перспективи модернізації державної культурної політики України в умовах глобалізації
ІГ Ігнатченко
2013
Особливості реалізації державної політики України у сфері культури: сучасний стан та світові стандарти
ІГ Ігнатченко
Теорія і практика правознавства, 2013
2013
Особливості реалізації прав і свобод людини у сфері культури в Україні
ІГ Ігнатченко
Редакційна колегія, 81, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20