Follow
Анатолій Безуглий
Анатолій Безуглий
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Verified email at kname.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з курсу" Сучасні технології розробки Інтернет-застосунків"
НФ Хайрова, СВ Петрасова
ФЛ-П Черняк ЛО, 2019
16*2019
Дифракция фотонов на системе параллельных щелей
АВ Безуглый
Радиотехника, 65-68, 2006
72006
Методичні вказівки до виконання практичних робіт з курсу “Загальна фізика”. Розділ “Молекулярна фізика і термодинаміка”(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання за…
ОМ Петченко, ГО Петченко, ЄІ Назаренко, ЄС Орел
5*2006
Сисоєв АС Петченко ОМ Методичні вказівки до виконання практичних робіт з розділу” Оптика” курсу фізики
АВ Безуглий
Харків: ХНАМГ, 2006
5*2006
Photon flow density distribution in the diffraction pattern of single- and two parallel slits
AV Besougly, AM Petchenko
Telecommunications and Radio Engineering 77 (1), 77-82, 2018
32018
Дифракція електронів на ґратці нескінченно тонких металевих стрічок
АВ Безуглий, ОМ Петченко
Вісник ХНУ 1020, 74-79, 2012
32012
Использование информационных технологий в преподавании общего курса физики
АВ Безуглый, ВВ Калинин, ВА Стороженко
Образование и виртуальность–2001. Сборник трудов, 308-314, 2001
32001
Нормальне падіння рентгенівських променів на тривимірну гратку атомів
ЕА Безуглий, АВ Безуглий, ОМ Петченко
Радиотехника, 156-159, 2012
22012
Комп’ютерне моделювання коливальних процесів
АВ Безуглий, ОМ Петченко, АС Сисоєв
Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник…, 2011
22011
ВИРТУАЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО РАЗДЕЛУ КУРСА ФИЗИКИ “ЭЛЕКТРИЧЕСТВО И МАГНЕТИЗМ”
АВ Безуглый
Tеорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник…, 2005
22005
Разработка компьютерного учебного пособия на примере разделов современной физики
АВ Безуглый, ВВ Калинин, ДВ Калинин
Теорія та методика навчання математики, фізики, 14, 2002
22002
Методичні вказівки до самостійної роботи з вивчення курсу Загальна фізика(для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання підготовки бакалаврів за всіма напрямами).
АВ Безуглий, ЄС Орел
12016
DIFFRACTION OF OBLIQUELY INCIDENT ELECTRONS FROM A GRATING OF INFINITELY THIN STRIPS
AV Besougly, OM Petchenko
Telecommunications and Radio Engineering 74 (3), 2015
12015
Комп’ютерне моделювання вимірювання електричного опору провідників за методом моста Уітстона
АВ Безуглий, ОМ Петченко
Новітні комп’ютерні технології: матеріали X Міжнародної науково-технічної…, 2012
12012
Дифракция Н-поляризованных фотонов на бесконечной решетке металлических лент
АВ Безуглий, ОМ Петченко
Radiotekhnika, 43-49, 2019
2019
Дифракція Н-поляризованих фотонів на нескінченній ґратці металевих стрічок
АВ Безуглий, ОМ Петченко
Радиотехника, 43-49, 2019
2019
Курс фізики: навч. посібник.
ЄС Орел, АВ Безуглий, ОМ Петченко, ЄІ Назаренко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2018
2018
Распределение плотности потока фотонов в дифракционной картине от одной и двух параллельных щелей
АВ Безуглый, АМ Петченко
Радиотехника, 162-165, 2017
2017
Методичні вказівки до організації самостійної роботи з дисциплін Фізика та Загальна фізика(для студентів 1 курсу денної форми та 1–2 курсів заочної форми навчання…
АВ Безуглий, ЄС Орел
2014
Propagation of the electromagnetic waves in double ring waveguide with dielectric layers
AV Bezugliy, VV Khoroshun
ICATT’99-III International Conference on Antenna Theory and Techniques, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20