Подписаться
Олена Димченко
Олена Димченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія.
ОВ Димченко
Харківська національна академія міського господарства, 2009
1502009
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
892020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ОВ Шкарупа, ...
Університетська книга, 2018
712018
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ВІ Тітяєв, ОВ Димченко, ОМ Таряник, ІА Чистякова, ...
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
242010
Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ОВ Димченко, АД Кашпур
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
212014
Обгрунтування тенденцій розвитку підприємств міського електричного транспорту у контексті євроінтеграційних процесів в Україні
ОВ Димченко, АС Круду
Комунальне господарство міст, 3-9, 2014
172014
Роль програмно-цільових механізмів удосконалення бюджетного процесу в реформуванні житлово-комунального господарства
ОВ Димченко, ВВ Димченко
Економіка та держава, 40-44, 2010
162010
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УКРАИНЕ
ВН БАБАЕВ, ЕВ ДЫМЧЕНКО, ВИ ТОРКАТЮК, ЛН ШУТЕНКО, ...
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2016
112016
Специфіка управління інноваційним розвитком в контексті просторово-мережної взаємозалежності
ОВ Димченко, ВВ Димченко, ВВ Шевчук
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 46–56-46–56, 2009
112009
Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства: монографія.
ТС Клебанова, ОВ Димченко, ОО Рудаченко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2016
102016
Регрессионный анализ влияния основных факторов на валовой региональный продукт (на примере Северо-Западного федерального округа России)
РМ Нижегородцев, НА Петухов
Проблемы экономики, 2011
10*2011
Регіональна економіка: Навч. посібник.
ОВ Димченко, НМ Матвєєва, СМ Гайденко
Харківська національна академія міського господарства, 2010
92010
Инновационная компонента формирования совокупного потенциала жилищно-коммунальных предприятий
ЕВ Дымченко, ПТ Бубенко, ВН Тюрина
Бизнес Информ, 5-9, 2008
92008
Житлово-комунальне господарство регіону як системний об'єкт дослідження якісних характеристик
ПТ Бубенко, ОВ Димченко
Регіональна економіка, 57-66, 2011
72011
Межбюджетные отношения-важная составляющая бюджетного процесса
ОФ Козырь, ЕВ Дымченко
Коммунальное хозяйство городов, 22-26, 2002
72002
Шляхи вирішення проблемних питань кадрової політики ЖКГ за умов реформування
ВМ Прасол, ПТ Бубенко, ОВ Димченко, СВ Дворкін
Бізнес Інформ, 212-217, 2013
62013
Водопроводно-канализационное хозяйство: концепция системного рассмотрения в задачах инновационного развития
ЕВ Дымченко, ЕА Коноплина
Бизнес Информ, 3, 2009
62009
Системний підхід до аналізу втрат у водопостачанні та обґрунтування інвестиційної складової тарифу
ОВ Димченко
Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. пр.‒Вип 258, 2009
62009
Регіональні центри підприємницької діяльності як складова сталого розвитку України
ОВ Димченко, КВ Шкурупій
Комунальне господарство міст: науково-технічний збірник, Харків 7 (153-С), 37-42, 2019
52019
Ресурсозбереження як цільовий вектор реформ ЖКГ
ОВ Димченко, ЯМ Хайло
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2018
52018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20