Подписаться
Олена Димченко
Олена Димченко
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене kname.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Проривні технології в економіці і бізнесі (досвід ЄС та практика України у світлі ІІІ, ІV і V промислових революцій)
ЛГ Мельник, БЛ Ковальов, ЮМ Завдовєва, ТВ Бабій, АС Ігнатченко, ...
Сумський державний університет, 2020
1902020
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
ІМ Сотник, ЛМ Таранюк, ТВ Бабій, ОА Біловодська, ГА Мішеніна, ...
Університетська книга, 2018
1642018
Житлово-комунальне господарство в реформаційному процесі: аналіз, проектування, управління: монографія.
ОВ Димченко
Харківська національна академія міського господарства, 2009
1602009
Сучасні тренди економічного розвитку: Досвід ЄС та практика України
ЛГ Мельник, ЮМ Завдовєва, ЮМ Завдов'єва, ЄО Балацький, АО Бойко, ...
ПФ «Видавництво “Університетська книга”», 2021
972021
Амортизація і відтворення основних фондів житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ВІ Тітяєв, ОВ Димченко, ОМ Таряник, ІА Чистякова, ...
Сектор оперативної поліграфії ЦНІТ ХНАМГ, 2010
302010
Управління системною модернізацією та розвитком житлово-комунальних підприємств: монографія.
ПТ Бубенко, ОВ Димченко, АД Кашпур
Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2014
222014
Обгрунтування тенденцій розвитку підприємств міського електричного транспорту у контексті євроінтеграційних процесів в Україні
ОВ Димченко, АС Круду
Комунальне господарство міст, 3-9, 2014
192014
Роль програмно-цільових механізмів удосконалення бюджетного процесу в реформуванні житлово-комунального господарства
ОВ Димченко, ВВ Димченко
Економіка та держава, 40-44, 2010
152010
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В УКРАИНЕ
ВН БАБАЕВ, ЕВ ДЫМЧЕНКО, ВИ ТОРКАТЮК, ЛН ШУТЕНКО, ...
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2016
132016
Оцінка, аналіз і попередження кризового стану підприємств житлово-комунального господарства: монографія.
ТС Клебанова, ОВ Димченко, ОО Рудаченко
Харківський національний університет міського господарства імені ОМ Бекетова, 2016
122016
Специфіка управління інноваційним розвитком в контексті просторово-мережної взаємозалежності
ОВ Димченко, ВВ Димченко, ВВ Шевчук
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 46–56-46–56, 2009
122009
Регіональна економіка: Навч. посібник.
ОВ Димченко, НМ Матвєєва, СМ Гайденко
Харківська національна академія міського господарства, 2010
112010
Регрессионный анализ влияния основных факторов на валовой региональный продукт (на примере Северо-Западного федерального округа России)
РМ Нижегородцев, НА Петухов
Проблемы экономики, 17-21, 2011
82011
Регіональні центри підприємницької діяльності як складова сталого розвитку економіки України
ОВ Димченко, КВ Шкурупій
Комунальне господарство міст, 37-42, 2019
72019
Особливості й протиріччя розвитку житлово-комунального господарства як цілісної системи
ОВ Димченко, МК Сухонос, Д Славата, ВМ Прасол, ВВ Величко
Комунальне господарство міст. Серія: Економічні науки, 123-130, 2014
72014
Регіональна економіка. Навчальний посібник
ОВ Димченко, НМ Матвєєва, СМ Гайденко
72008
Ресурсозбереження як цільовий вектор реформ ЖКГ
ОВ Димченко, ЯМ Хайло
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і …, 2018
62018
Инновационная компонента формирования совокупного потенциала жилищно-коммунальных предприятий
ЕВ Дымченко, ПТ Бубенко, ВН Тюрина
Бизнес Информ, 5-9, 2008
62008
Інвестиційна привабливість підприємства як економічне поняття
ОВ Димченко, ЮО Тараруєв, А Аболхасанзад
Проблеми системного підходу в економіці, 206-214, 2019
52019
Моделювання дебіторської заборгованості підприємств теплопостачання
ОВ Димченко, ОО Рудаченко, ЄВ Мозговий
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
52017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20