Сергей Ковжога
НазваниеПроцитированоГод
Сучасні освітні технології та методи їх використання в навчальному процесі
СО Ковжога, АМ Полєжаєв, СА Тузіков
Режим доступу: http://www. rusnauka. com/8_ NMIW_2008/Pedagogica/28601. doc. htm, 0
8
До питання побудови моделі техногенної складової життєвого середовища людини. Збірник наукових праць ХУ ПС
АМ Полєжаєв, ОД Малько, СО Ковжога
Х.: ХУ ПС, 143-145, 2005
72005
Безпека життєдіяльності: навч. посіб.
СО Ковжога, ОД Малько, АМ Полєжаєв
Видавництво" Право", 2010
32010
Аналіз вимог до захисних споруд цивільного захисту і методологічні підходи до їх класифікації
СА Тузіков, СО Ковжога, ЄВ Карманний, АФ Лазутський, АВ Писарєв
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 186-189, 2013
12013
Огляд тенденцій і причин нещасних випадків на виробництві щодо удосконалення законодавчих аспектів охорони праці
СО Ковжога, ЄВ Карманний
видавництво «Право», 2017
2017
Использование электромагнитных технологий для формирования продовольственного резерва
ИА Черепнев, АН Мороз, ГА Ляшенко
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 154-158, 2015
2015
Деякі методи оцінювання індивідуального ризику при загрозі та скоєнні терористичного акту
СА Тузіков, АФ Лазутський, СО Ковжога, ЄВ Карманний, АВ Писарєв
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, 149-154, 2015
2015
Вибір оптимального критерію для визначення раціональних значень основних характеристик сховищ
СА Тузіков, СО Ковжога, ЄВ Карманний, АФ Лазутський, АВ Писарєв
Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних сил, 270-272, 2014
2014
Безпека життєдіяльності людини в регіонах України: програма IV-ї студент. наук. конф., 18-19 квіт. 2013 р.
АП Гетьман, СО Ковжога, ЄВ Карманний, ОД Малько, СА Тузіков, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
2013
Особливості системи Безпека життєдіяльності людини” як об’єкта управління
АМ Полежаєв, ЄВ Карманний, ОД Малько
Системи обробки інформації, 245-247, 2012
2012
Щодо організації науково-дослідної роботи на кафедрі
СО Ковжога
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2012
2012
ВИБІР МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ
АМ Полєжаєв, ЄВ Карманний, СО Ковжога, ОД Малько
Харків, ХНТУСГ, 2012,, 2012
2012
Наслідки аварії на японській АЕС «Фукусіма»: міфи та реальність
ЄВ Карманний, СО Ковжога, СА Тузіков
2012
Про деякі проблемні питання управління охороною праці
ОД Малько, СО Ковжога, АМ Полєжаєв
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 100-103, 2012
2012
О некоторых проблемных вопросах управления охраной труда
АД Малько, СА Ковжога, АН Полежаев
Вестник Харьковского национального автомобильно-дорожного университета, 2012
2012
Щодо визначення критичної величини показника загрози виникнення надзвичайної ситуації в умовах випадковості інформації
АМ Полєжаев, СО Ковжога, ОД Малько, АВ Писарєв
Системи озброєння і військова техніка, 180-182, 2011
2011
Безпека життєдіяльності у надзвичайних ситуаціях: навч. посіб.
СО Ковжога, АВ Писарєв, ІМ Карташов
Національний університет «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого», 2004
2004
ОТ и БЖД сборник тезисов май 2015
ЕГ Панова
ДЕЯКІ АСПЕКТИ ДЕЗАКТИВАЦІЇ ТВЕРДИХ ПОВЕРХОНЬ УЛЬТРАЗВУКОМ
СО Ковжога, АВ Писарєв, АФ Лазутський, ВА Молодцов, ВО Табуненко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–19