Подписаться
Олександр Петрович Євсюков
Олександр Петрович Євсюков
професор кафедри, Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
Подтвержден адрес электронной почты в домене dsns.gov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Психологічне прогнозування професійної надійності фахівців аварійно-рятувальних підрозділів МНС України
ОП Євсюков
Харків (Yevsiukov, О.(2007). Psychological forecasting of professional …, 2007
612007
Психологічне прогнозування надійності діяльності працівників аварійно-рятувальних підрозділів МНС України:[монографія]
ОП Євсюков, ОВ Тімченко
Харків: УЦЗУ, 2007
452007
Екстремальна психологія
ОП Євсюков, АС Куфлієвський, ДВ Лєбєдв, СМ Миронець, ОО Назаров, ...
К.: ТОВ" Август Трейд", 2007
172007
Специфіка особистісних змін, що відбуваються з людьми, які пережили психічну травму
ОП Євсюков, ВП Садковий
Проблеми екстремальної та кризової психології, 120-128, 2010
152010
Науково-теоретичні засади визначення сутності та змісту безпеки держави
ОП Євсюков
102017
Концепція уніфікації державних механізмів щодо забезпечення соціально-економічної безпеки України
ОП Євсюков
82018
Особливості державного управління в умовах надзвичайних ситуацій
ОП Євсюков
Актуальні проблеми державного управління, 263-267, 2013
82013
Корупція та інші виклики соціально–економічній безпеці України
ОП Євсюков
Публіч. упр. і адміністрування в Україні, 5-7, 2018
62018
Державні механізми зміцнення соціально-економічної безпеки: монографія
ОП Євсюков
Харків: НУЦЗУ 287, 2018
62018
Інституціоналізація національної безпеки в системі державного управління
СІ Крук
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2018
62018
Методологія формування механізмів державного управління у сфері соціально-економічної безпеки
ОП Євсюков
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 1201875, 2018
62018
Комунікативна компетентність державного службовця
ОП Євсюков
Інвестиції: практика та досвід, 129-131, 2014
62014
Оптимізація підвищення кваліфікації державних службовців у сфері цивільного захисту
ОП Євсюков, АВ Терент'єва, МЛ Долгий
Економіка та держава, 116-118, 2013
52013
Екстремальна та кризова психологія: термінологічний словник
ВЄ Христенко, ОВ Тімченко, НВ Оніщенко, СЮ Лєбєдєва, ...
Національний університет цивільного захисту України, 2010
52010
Концептуальні засади формування механізмів державного управління у сфері соціально-економічної безпеки України
ОП Євсюков
Університет митної справи та фінансів, 2018
42018
Удосконалення державних механізмів забезпечення соціально-економічної безпеки
ОП Євсюков
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 38, 2018
42018
Імплементація світового досвіду підвищення кваліфікації державних службовців з урахуванням специфіки сфери цивільного захисту
ПБ Волянський, ОП Євсюков, АВ Терент’єва
Науковий збірник Інституту державного управління у сфері цивільного захисту …, 2015
42015
Реагування на надзвичайні ситуації
ОГ Барило, ПБ Волянський, СО Гур’єв, МЛ Долгий, ОП Євсюков, ...
Навчальний посібник. Ви-во “Бланк-прес, 2014
42014
Ключові проблеми й особливості розробки організаційного механізму державного управління у сфері соціально-економічної безпеки в Україні
ОП Євсюков
ВЧЕНІ ЗАПИСКИ, 46, 2018
32018
Сучасні виклики соціально-економічній безпеці України та державні механізми їх визначення
ОП Євсюков
Інвестиції: практика та досвід, 77-79, 2018
32018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20