Подписаться
Василь  Григорович Бабенко, Babenko V. G., Vasyl Babenko
Василь Григорович Бабенко, Babenko V. G., Vasyl Babenko
старший викладач кафедри матеріалознавства, Український державний хіміко-технологічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене udhtu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Полимерные композиционные материалы на основе фторопласта и метод их получения
ОС Кабат, БГ Харченко, АД Деркач, ВВ Артемчук, ВГ Бабенко
Вопросы химии и химической технологии, 116-122, 2019
32019
Українці Башкортостану: основні тенденції етнокультурного розвитку (кінець ХІХ–початок ХХІ століття)
В Бабенко, С Бабенко
Народна творчість та етнографія, 2010
22010
Вплив методів отримання полімерних композицій на основі термостійких полімерів на якість суміщення їх вихідних компонентів
ОС Кабат, ВА Карпенко, ВГ Бабенко
Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. Серія …, 2020
2020
Investigation of the fluids influence on change of sandstones collectors mechanical properties during saturation and degassing
S Tynyna, V Babenko
E3S Web of Conferences 109, 00103, 2019
2019
Полімерні композиційні матеріали на основі фторопласту і методи їх одержання
ОС Кабат, БГ Харченко, ОД Деркач, ВВ Артемчук, ВГ Бабенко
Ukrainian State University of Chemical Technology, 2019
2019
2, ЕВ
А Карпенко, ВВ Глечиков, СВ Ковальов, ВГ Бабенко, ВА Карпенко, ...
Бакалаврська підготовка
ВГ Бабенко, СВ Ковальов
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)«Теорія механізмів і машин» на кафедрі прикладної механики
СВ Ковальов, ВГ Бабенко, В Ковальов
Навчально-методичний комплекс дисципліни (НМКД)«Прикладна механика» на кафедрі прикладної механики
ВГ Бабенко, А Карпенко
ÏÎËÈÌÅÐÍÛÅ ÊÎÌÏÎÇÈÖÈÎÍÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ ÍÀ ÎÑÍÎÂÅ ÔÒÎÐÎÏËÀÑÒÀ È ÌÅÒÎÄ ÈÕ ÏÎËÓ× ÅÍÈß
ОС Кабат, БГ Харченко, АД Деркач, ВВ Артемчук, ВГ Бабенко
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–10