Подписаться
Аліна Грубнік
Аліна Грубнік
НТУ "ХПІ", кафедра хімічної техніки та промислової екології
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інтенсифікація промивача газу колон у виробництві кальцинованої соди
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Х Міжнародна науково-практична студентська конференція магістрантів (05-08 …, 2016
72016
Інтенсифікація промивача газу колон у виробництві кальцинованої соди
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Екологічний стан і здоров’я жителів міських екосистем. Горбуновські читання …, 2016
72016
Інтенсифікація промивача газу колон у виробництві кальцинованої соди
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукраїнської науково …, 2016
72016
Зниження техногенного навантаження на довкілля при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Cумський державний університет, 2016
32016
Очищення та утилізація газових викидів виробництва кальцинованої соди
АО Грубнік, ЄВ Манойло, ВФ Моїсєєв, МІ Васильєв, ДВ Давидов
НТУ" ХПІ", 2017
22017
Сучасні вимоги до тепломасообмінного обладнання. Конструктивна еволюція вихрових розпилювальних апаратів
A Hrubnik
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у …, 2018
12018
Удосконалення маловідходної технології газоочистки у виробництві кальцинованої соди
АО Грубнік, МІ Васильєв, СЮ Білик
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2018
12018
Підвищення екологічної безпеки за рахунок впровадження вихрових апаратів при проведенні процесу абсорбції аміаку у содовій промисловості
АО Грубнік, ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
12017
Удосконалення технологічних процесів очистки газових викидів содового виробництва
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2017
12017
Удосконалення технології содового виробництва з метою скорочення викидів у навколишнє середовище
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Сучасні проблеми біології, екології та хімії: збірник матеріалів V …, 2017
12017
Потенціал використання ВЕР содової промисловості
АО Грубнік
Еколого-енергетичні проблеми сучасності / Збірник наукових праць …, 2017
12017
Аналіз газових викидів виробництва кальцинованої соди та технологія зменшення викидів аміаку в атмосферу
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Збірник матеріалів 4-го Міжнародного конгресу Захист навколишнього …, 2016
12016
Нова газоочисна апаратура в біотехніці
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
«Біотехнологія ХХІ століття»: матеріали Х Всеукраїнської науково-практичної …, 2016
12016
Шляхи інтенсифікації апаратів екологічної безпеки содового виробництва
ВФ Моїсєєв, ЄВ Манойло, АО Грубнік
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: тези …, 2016
12016
Промивач газу колон у виробництві кальцинованої соди
ВФ Моїсєєв, АО Грубнік
Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези …, 2015
12015
Використання інтенсивних масообмінних апаратів для очищення газових викидів промислових підприємств
ВФ Моїсєєв, АО Грубнік
XVIII Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів і …, 2015
12015
Анализ работы промывателей газов колонн в производстве кальцинированной соды и их интенсификация
ВФ Моисеев, ЕВ Манойло, АО Грубник
Збірник центру публікацій «ВЕЛЕС, 34-40, 0
1
Методичні вказівки до практичних занять" Вимірювання параметрів реакційних сумішей та магнітних рідин екологічних апаратів"
ВВ Себко, НА Забіяка, АО Грубнік
2023
Методичні вказівки до розрахункового завдання" Розрахунок температури кислих та лужних стоків харчових виробництв"
ВВ Себко, НА Забіяка, АО Грубнік
2023
Закономірності процесу абсорбції технологічних газів у апаратах вихрового типу у виробництві кальцинованої соди
АО Грубнік
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20