Follow
Гайдаєнко Юрій Васильович
Гайдаєнко Юрій Васильович
Національний технічний університет України "Київський політехнічний
Verified email at kpi.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Генетические принципы структурообразования гибридных электромеханических систем
ВФ Шинкаренко, ЮВ Гайдаенко
Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського . Випуск 3/2010 (62). Частина 2 …, 2010
142010
Genetic programs of structural evolution of hybrid electromechanical objects
V Shinkarenko, I Gaidaienko, NAH Ahmad
International Journal of Engineering and Technology 1 (2), 44 - 49, 2013
132013
Decoding and Functional Analysis of Genetic Programs of Hybrid Electromechanical Structures
ANAH Vasyl Shynkarenko, Iurii Gaidaienko
Modern Applied Science 8 (2), 36-48, 2014
72014
Структурно-системный анализ гибридных электромеханических объектов внутриродового уровня
ВФ Шинкаренко, ЮВ Гайдаенко
Електротехніка і електромеханіка, 30 - 33, 2010
62010
Результаты расшифровки и анализа макрогенетических программ гибридных электромеханических объектов
ЮВ Гайдаенко, ВФ Шинкаренко
Electrotechnic and Computer Systems, 28-38, 2014
42014
Розпізнавання генетичних програм функціонального класу складних електромеханічних систем за інформацією його довільного представника
ВФ Шинкаренко, ЮВ Гайдаєнко, ЛМ Кобзенко, ПВ Отрішко
Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 57-65, 2014
42014
Genetic Program of Structural Evolution and Synthesis of Spindle-Motor Hybrid Electromechanical Systems
C Shynkarenko V., Kuznetsov Y., Salenko A., Gaidaienko I., Oleynik E.
Journal of the Technical University of Gabrovo 48, 126-134, 2014
4*2014
Principles of Structural Organization and Genetic Creation Models of Hybrid Electromechanical Systems
I Gaidaienko, V Shinkarenko
11 Anniversary International scientific Conference «Unitech ’11». 18 – 19 …, 2011
42011
Genetic modeling and structural synthesis of CNC multi-spindle automatic machines of new generation
Y Kuznietsov, I Gaidaienko
III International scientific conference "Industry 4.0". WEB ISSN 2535-0161 …, 2018
32018
Genetic modeling and structural synthesis of CNC multi-spindle automatic machines of new generation
Y Kuznietsov, I Gaidaienko
International scientific journal "Industry 4.0". WEB ISSN 2534-997X; PRINT …, 2018
32018
Genetic structurization principles of hybrid electromechanical structures
VF Shinkarenko, IV Gaidaienko
Visnyk of Mykhailo Ostrogradskyi KDU 3 (2), 47-50, 2010
32010
На шляху зеленої модернізації економіки: модель сталого споживання та виробництва
СВ Берзіна, АВ Ворфоломеєв, ГС Бузан, ВМ Вакараш, ТВ Князькова, ...
Іститут екологічного управління та збалансованого природокористування, 2017
22017
Модели структурного предвидения и направленного синтеза гибридных электромеханических объектов двойникового типа
ВФ Шинкаренко, ЮВ Гайдаенко, МО Леонидовна
Вопросы теории и проектирования электрических машин. Моделирование …, 2010
22010
Затискний патрон із зовнішнім електромеханічним приводом
ЮМ Кузнєцов, БІ Придальний, ЮВ Гайдаєнко
НТУ" ХПІ", 2018
12018
Структурный синтез сложных электромашинных агрегатов с использованием их генетических программ
ВФ Шинкаренко, АА Шиманская, ЮВ Гайдаенко
Вісник національного технічного університету "ХПІ" 11 (1183), 93 - 101, 2016
12016
Самодіючі мотор-шпинделі для верстатів нового покоління
К Олійник, Ю Гайдаєнко, ЮМ Кузнєцов
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Генетична програма керованої еволюції електричних генераторів зворотно-поступального руху
ВФ Шинкаренко, ЮВ Гайдаенко, СО Маляренко, ТА Мошняга
Електромеханічні і енергозберігаючі системи, 25 - 30, 2012
1*2012
Методика электромагнитного расчета линейного генератора для преобразования энергии морских волн
ВВ Чумак, ЮВ Гайдаенко, ВВ Котлярова, ИВ Гайдаенко
Энергия-XXI век, 46-57, 2012
12012
ГЕНЕТИЧНИЙ СИНТЕЗ ГІБРИДНИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ КЛАСУ «МОТОР-ГОЛОВКА БАГАТОШПИНДЕЛЬНА»
ЮМ Кузнєцов, ЮВ Гайдаєнко
Сучасні технології промислового комплексу-2016 2, 20-23, 2016
2016
Принципы управления структурной эмерджентностью при создании сложных технических систем с электромеханическими преобразователями энергии
ВФ Шинкаренко, АА Шиманская, ЮВ Гайдаенко
Сумский государственный университет, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20