Подписаться
Ivan Kuchvara Іван Кучвара
Ivan Kuchvara Іван Кучвара
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене tntu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Аналіз причин травмування зернового матеріалу при збиранні та транспортуванні
АВ Бабій, МВ Бабій, ІМ Кучвара
Technical service of agriculture, forestry and transport systems 2018,№ 11, 2018
342018
Підвищення ефективності організації дорожнього руху на нерегульованому перехресті
M Babii, O Tson, I Kuchvara, V Chernii
Розвиток транспорту 1 (8), 125-134, 2021
332021
Ключові проблеми безпеки дорожнього руху в Україні
МВ Бабій, ІМ Кучвара
Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти: матеріали ХІІ …, 2017
312017
Структурний синтез гвинтових робочих органів механізмів машин
ОЛ Ляшук, РО Любачівський, ІМ Кучвара
Journal of Mechanical Engineering NTUU" Kyiv Polytechnic Institute", 25-31, 2013
52013
Study of power parameters of forming profile elliptical screw workpieces
O Lyashuk, A Diachun, I Кuchvara, Y Vovk, V Dzyura
International Journal of Integrated Engineering 13 (4), 141-150, 2021
42021
Ensuring a stable relative area of burnishing of partially regular microrelief formed on end surfaces of rotary bodies
D Volodymyr, M Pavlo, T Ihor, K Ivan
Strojnícky časopis-Journal of Mechanical Engineering 71 (1), 41-50, 2021
42021
Galan Yu. Theoretical substantiation of vibration-centrifugal finishing of parts by loose abrasives. MOTROL. Commission of Motorization and Energetics in Agriculture
ТV Коndratiuk O, BP Кuchvara I
Lublin–Rzeszów 20 (1), 73-78, 2018
42018
Технологічність конструкцій механізмів з гвинтовими робочими органами
БМ Гевко, АЄ Дячун, ІМ Кучвара, ВМ Клендій
Сільськогосподарські машини, 13-19, 2013
42013
Технологічне забезпечення виготовлення деталей еліпсних гвинтових робочих органів машин
ІМ Кучвара, ИМ Кучвара
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2016
32016
Методичні вказівки до виконання практичних занять з дисципліни «Організація видів руху транспорту»
ІМ Кучвара, ЮЯ Вовк, МВ Бабій
ТНТУ, 2020
22020
ЦФормування ремонтних шнекових заготовок гвинтових робочих органів
ІБ Гевко, ВЗ Гудь, ІМ Кучвара
Вісник Харківського національного технічного університету сільського …, 2014
22014
Морфологічний синтез пристроїв для заміру конструктивних параметрів шнека
АЄ Дячун, ЮМ Тарасюк, ВМ Клендій, ПВ Босюк, ІМ Кучвара
Наукові нотатки, 98-103, 2014
22014
Визначення конструктивних параметрів секційних гвинтових конвеєрів
ОЛ Ляшук, РВ Комар, РО Любачівський, ІМ Кучвара
Харків: ХНТУСГ, 2014
22014
Підвищення експлуатаційної надійності гвинтових робочих органів
АЄ Дячун, ІМ Кучвара
Харків: ХНТУСГ, 2014
12014
Технологічні передумови виготовлення профільних гвинтових робочих органів сільськогосподарських машин
І Кучвара
Вісник Львівського національного аграрного університету. Агроінженерні …, 2014
12014
Пристрій для нарізання зовнішніх гвинтових профільних канавок
ІМ Кучвара
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2013
12013
Cинтез технологічного оснащення для навивання гвинтових заготовок
БМ Гевко, ОЛ Ляшук, ІМ Кучвара, ІІ Брощак
Наукові нотатки, 37-44, 2013
12013
Дослідження сил натягу канатів при роботі натяжних механізмів машин
БМ Гевко, ОЛ Ляшук, ІБ Гевко, ОА Колесник, ІМ Кучвара
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
12012
Дослідження параметрів системи охолодження двигунів внутрішнього згорання
ОМ Марціяш, ІБ Гевко, ІМ Кучвара, ВП Куц
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2011
12011
Світлофор
ОП Цьонь, МЄ Кристопчук, МЯ Сташків, МВ Бабій, ІМ Кучвара
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20