Сергій Брехов
Сергій Брехов
НДІ фіскальної політики Університет державної фіскальної служби України
Подтвержден адрес электронной почты в домене nusta.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Трансформація акцизної політики України : монографія
ВІ Коротун, СС Брехов, НВ Новицька, SS Brehov, NV Novytska, ...
Ірпінь, 2015
33*2015
Реформування податкової системи України: сучасні виклики та орієнтири: монографія
П Пашко, Л Тарангул, В Мельник, С Брехов, В Коротун, Т Майорова, ...
ТОВ "Новий друк", 2015
24*2015
Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України.
МЯ Азаров
Міністерство фінансів України 3 (друге видання), 742, 2011
17*2011
Напрями вдосконалення системи контролю за обігом спирту та алкогольних напоїв в Україні
СС Брехов
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2013
13*2013
Світовий досвід протидії агресивному податковому плануванню: висновки для України
ВІ Коротун, СС Брехов
Збірник наукових праць Національного університету державної податкової …, 2015
7*2015
Впровадження нових податкових сервісів як захід підвищення ефективності податкового адміністрування
С Брехов, К Проскура
Економіка, фінанси, право, 3-8, 2013
72013
Найпоширеніші схеми ухилення від сплати податку на прибуток
СММ Брехов С.С., Альошкін В С., Антипов О. М.
Податкове навантаження : потреби регіону і можливості стягнення податків в …, 2010
7*2010
Вплив оподаткування на рівень сплати податків на підприємствах різних форм власності (на прикладі м. Києва)
СС Брехов
Вісник національного університету ДПС України, 36, 2007
7*2007
Протидія агресивному податковому плануванню: світовий досвід та виклики для України: монографія/[СС Брехов, ВІ Коротун, ОЄ Сушкова, НВ Новицька, ДМ Стародуб та ін.]; за заг. ред
СC Брехов
СС Брехова та ВІ Коротуна–Київ: Видавництво Алерта, 2017
5*2017
Актуальні проблеми теорії та практики оподаткування
АМ Новицький, ВВ Лисенко, КІ Швабій
Ірпінь: Видавництво Національного університету ДПС України, 2013
5*2013
Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в Україні
Б СС
Держ. податк. адмін. України, Нац. ун-т держ. податк. служби України, 2010
4*2010
Transformation of excise policy in Ukraine
T aktsyznoi polityky v Ukraini
Irpin: vyd-vo Nats. un-tu DPS Ukrainy, 2014
32014
Податкове соціальне навантаження як показник соціальної значущості підприємницької діяльності
СС Брехов, КП Проскура
Ефективна економіка, 2010
3*2010
Теоретичні аспекти фінансового контролю за сплатою податкових платежів, податку на прибуток
СС Брехов
Вісник нац. акад.. держ. упр. при Президентові України, 154-156, 2005
32005
Optymizatsiia rivnia podatkovoho navantazhennia na subiektiv hospodariuvannia v Ukraini [Optimization of the tax burden on business entities in Ukraine]
MO Matviichuk, SS Brekhov
Molodyi vchenyi [Young scientist], 1 (53), 926-929, 2018
22018
Risk corporate profit taxpayers and methods of their detection by analysis of financial report indicators
E Sushkova, S Brehov, Y Sybirianska, N Boreiko, K Sokolova
Irpin, Alerta, 96, 2017
22017
Концептуальні засади та напрями розвитку системи протидії агресивному податковому плануванню в Україні
СС Брехов, ВІ Коротун
Ефективна економіка, 2016
22016
Напрями розвитку контролю за трансфертним ціноутворенням в Україні
CС Брехов
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 120-125, 2016
2*2016
Передумови та напрями протидії агресивному податковому плануванню в Україні
ЗЛА Брехов СС
Ірпінь: НДІ фіскальної політики., 2016
2*2016
Зарубіжний досвід контролю за прямим оподаткуванням юридичних осіб
СС Брехов
Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії: збірник наукових …, 2010
22010
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20