Юденко Оксана Вадимівна
Юденко Оксана Вадимівна
Національний універсистет оборони України імені Івана Черняховського
Подтвержден адрес электронной почты в домене nuou.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в оздоровчих центрах
ОВ Погонцева
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних …, 2011
162011
Особливості підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до роботи у сучасних оздоровчих центрах
ОВ Погонцева
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання …, 2009
72009
Спорт проти булінгу
ВВ Деревянко, ОВ Погонцева, ІР Захарчук
Навчальна програма факультативу, курсу за вибором: методичне видання. Київ …, 2017
42017
Оценка эффективности комплекса реабилитационных мероприятий на состояние здоровья лиц с болезнью Паркинсона
ОВ Владимирова, ИВ Кальонова, КА Фарахян
Педагогіка, психологія, та медико-біологічні проблеми фізичного виховання та …, 2007
42007
Фізкультурно-спортивні послуги - складова психо-фізичної та соціальної адаптації військових із наслідками бойової травми
СО Шапіро, ОВ Юденко
Київ: НУФВСУ. URI: http://reposit.uni-sport.edu.ua/handle/787878787/3019, 2020
32020
Інноваційна технологія вивчення структури мотивації до фізкультурно-оздоровчих занять у осіб з інвалідністю (на матеріалі баскетболу)
ОВ Юденко, ЕВ Дьомін, РП Денисов, ЮМ Юденко
Modern sience: problems and innovations: I Международная научно-практическая …, 2020
32020
Скринінгове дослідження змін еритроцитів периферичної крові спортсменів після тренувального навантаження
ОВ Владімірова, ВО Сорокін
Молода спортивна наука України. Зб. наук. Праць з галузі фізичної кульутри і …, 2002
32002
Спортивне орієнтування як ефективна складова комплексної фізкультурно-спортивної реабілітації ветеранів-військовослужбовців АТО і ОСС в Україні
М Тимощук, О Юденко
Теоретико-методичні аспекти фізичної культури і спорту : Матеріали науково …, 2020
2*2020
Модель формування готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до професійної діяльності в сучасних оздоровчих центрах
ПО Вадимівна
Вісник Чернігівського національного університету. – Серія: Педагогічні науки …, 2012
2*2012
Особенности подготовки будущих специалистов по физической реабилитации к работе в современных оздоровительных центрах
ОВ Погонцева
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2009
22009
Використання апаратних методів відновлення при остеохондрозі
ОВ Владімірова, НА Варвінська, ІВ Кальонова
Теорія і практика фізичного виховання. Науково-методичний журнал.спеціальний …, 2008
22008
Корекція міофасціальних дисфункцій внаслідок порушень постави у підлітків 14-15 років в фізкультурно-оздоровчих секціях айкідо
ЮЮМ Завалішин С.О. Юденко О.В.
Dynamics of the development of world science. Abstracts of the 4th …, 2019
1*2019
Сучасний стан сформованості готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до професійної діяльності в сучасних центрах оздоровчого фітнесу, SPA&Wellness
ПО Вадимівна, ММ Василенко
Фізична культура, спорт і здоровʼя нації: збірник наукових праць: Режим …, 2014
12014
Удосконалення фізкультурно-оздоровчої діяльності в умовах дитячих дошкільних установ
І Кальонова, О Погонцева
ЛДУФК, 2010
12010
Класифікація сучасних оздоровчих центрів України в яких працюватимуть майбутні фахівці з фізичної реабілітації
ОВ Владімірова
“VІІ Міжнародна науково-практична конференція “Фізична культура, спорт та …, 2009
12009
Профессиональная компетентность будущего специалиста по физической реабилитации как условие его конкурентоспособности
ОВ Владимирова
Pedagogy of Physical Culture and Sports, 2009
12009
Професійна компетентність майбутнього фахівця з фізичної реабілітації як умова його конкурентоспроможності
ОВ Владімірова
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
12009
Millitary servants with the consequences of combat injury engaged in adaptive volleyball: indicators of psycho-physical and social society
ОВ Юденко, ОВ Омельчук, ЄВ Тімошина, ВВ Мельничук
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 2021
2021
Роль інформаційно-комунікативних та SMART-технології в сучасній системі фізкультурно-спортивних послуг для військовослужбовців із наслідками бойової травми
ОВ Юденко, ВВ Свириденко, ЮМ Юденко
International scientific and practical conference «Pedagogy, psychology and …, 2021
2021
Військовослужбовці із наслідками бойової травми та члени їх родин – споживачі фізкультурно-спортивних послуг в ролі клієнтів чи пацієнтів
ОВ Юденко, КВ Вінніченко, ЮМ Юденко
Physical culture and Sports in the European Educational space. Wloclawek …, 2021
2021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20