Семенова Екатерина Даниловна
Семенова Екатерина Даниловна
Одесский национальный экономический университет
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Статистичні методи в управлінні розвитком регіону: монографія
АЗ Підгорний
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, ОГ Милашко та ін.–Одеса: ФОП Гуляєва ВМ 218, 213, 2016
842016
Конкурентоспроможність підприємства: оцінка рівня та напрями підвищення: монографія
ОГ Янковий
Одеса: Атлант 470, 2013
712013
Статистические методы–инструмент изучения социально-экономических процессов
АЗ Подгорный, ТВ Погорелова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова, ...
Бахма, 2013
702013
Методологія статистичного забезпечення розвитку регіону: монографія/[АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ТВ Погорєлова, ТС Корольова та ін.]
ТС Корольова
Одеса: АТЛАНТ 303, 213, 2012
602012
Статистика: навчальний посібник/АЗ Підгорний, ІГ Готліб, КВ Вітковська [та інші]/за ред. АЗ Підгорного
АЗ Підгорний
Одеса, 2013
502013
Удосконалення методології статистичного оцінювання розвитку регіону
АЗ Підгорний, ОВ Самотоєнкова, КД Семенова, ОГ Милашко, ...
Одеський національний економічний університет, 2014
252014
Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків
КД Семенова, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2013
232013
Виявлення та оцінка ризиків як елемент забезпечення конкурентоспроможності підприємства
КД Семенова, КІ Тарасова, ЕД Семенова, КИ Тарасова
Атлант, 2013
192013
Аналіз впливу економічної кризи на рівень безробіття в Україні
КД Семенова, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2012
152012
Статистика підприємств: Навчальний посібник
КД Семенова, ЛМ Карпенко
Одеса: Атлант, 2009
152009
Використання графічного методу в соціально-економічних дослідженнях
ОГ Милашко, КД Семенова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2013
112013
Аналіз рівня безробіття в Україні
АО Борищук, КД Семенова
Статистика–інструмент соціально-економічних досліджень: збірник наукових …, 2017
92017
Ризики діяльності промислових підприємств: інтегральне оцінювання
КД Семенова, КІ Тарасова, ЕД Семенова, КИ Тарасова
92017
Проблеми індексного аналізу економічних показників
КД Семенова
92009
Статистика
АЗ Підгорний, КВ Вітковська, ОГ Милашко, ЮО Ольвінська, ...
Одеський національний економічний університет, 2013
82013
ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
КД Семенова
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ, 462, 2012
82012
Характеристика показників експлуатації підприємств готельного господарства Одеського регіону
ОГ Милашко, КД Семенова, ОГ Мылашко, ЕД Семенова
Одеський державний економічний університет, 2001
82001
Регресійно-кореляційний аналіз і його використання в дипломних магістерських роботах
КД Семенова, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2015
72015
Становление нового цифрового мира и проблемы менеджмента кибер-рисков
ЕД Семенова, КИ Тарасова
Сумский государственный университет, 2017
52017
Управління підприємницькими ризиками як спосіб підвищення рівня конкурентоздатності підприємства
КД Семенова, ЕД Семенова
Одеський національний економічний університет, 2013
52013
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20