Гусєв Андрій Ігоревич
Гусєв Андрій Ігоревич
НАПН "Університет менеджметну освіти" кафедра психології та особистісного розвитку
Подтвержден адрес электронной почты в домене umo.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Личностный потенциал: структура и диагностика
ДА Леонтьев, ЕИ Рассказова, АИ Гусев, О Дергачева, ОВ Митина, ...
М.: Смысл,–2011.–423 с, 2011
269*2011
Толерантность к неопределенности: проблематика исследований
АИ Гусев
Практична психологія та соціальна робота 8, 2007
562007
К проблеме измерения толерантности к неопределенности
АИ Гусев
Практическая психология и социальная работа, 2007
472007
Проблематика научной классификации толе рантности к неопределенности
АИ Гусев
Наука и образование., 42, 2005
292005
Толерантність до невизначеності як чинник розвитку ідентичності особистості
АІ Гусєв
ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО, 2009
242009
До проблеми особистісно орієнтованої підготовки медіаторів
АІ Гусєв
Освіта та розвиток обдарованої особистості, 18, 2015
82015
Медиация в школе: виды, принципы, практические аспекты внедрения
ИГ Терещенко, АИ Гусев
Психология обучения, 125-133, 2013
72013
До проблеми формування та розвитку толерантності до невизначеності
АІ Гусєв
Науковий часопис Національного педагогічного університету імені МП …, 0
6
Современный человек существует в мире неопределенности
АИ Гусев
Журнал" Экзистенциальная традиция"/Институт экзистенциальной психологии и …, 0
6*
Розвиток толерантності до невизначеності у студентів-психологів
АІ Гусєв
Актуальні проблеми психології, 105-114, 2015
52015
К вопросу о видах толерантности к неопределенности
АИ Гусев
Наукові записки Інституту психології імені ГС Костюка АПН України/за ред. СД …, 2006
42006
Практичні аспекти формування та розвитку толерантності до невизначеності
АІ Гусєв
Психологічні перспективи. 2008б. Вип 11, 58-70, 2008
32008
Окремі психологічні аспекти впровадження медіаційних технологій у роботу з латентними правопорушеннями у шкільному середовищі
АІ Гусєв
Теоретичні і прикладні проблеми психології, 121-128, 2015
22015
Культура добросусідства. Батьківські збори по-новому: актуально, інтерактивно, корисно. Програма та методичні рекомендації
ОВ Аніщенко, МА Араджионі, АІ Гусєв, ВІ Потапова
ТОВ" Прометей", 2019
12019
Світоглядні основи медіації в контексті українських реалій: огляд та перспективи засвоєння
АІ Гусєв
Збірник статей «5 років діалогу і 25 років медіації в Україні: від …, 2019
12019
Methodological guidance of person-oriented training of future psychologists in the system of postgraduate education: мethodological guidelines.Навчально-методичне забезпечення …
ПВ Лушин, ОВ Брюховецька, АІ Гусєв, ЯЛ Катюк, ВІ Карамушка, ...
Державний вищий навчальний заклада" Університет менеджменту освіти" НАПН України, 2015
1*2015
Толерантность к неопределенности как фактор развития идентичности личности. Автореф дисс…. канд. психол. наук: 19.00. 01/Гусев Андрей Игоревич
АИ Гусев
Одесса, 2009
12009
Медіація в українській школі: від інновації до повсякденної практики
АІ Гусєв
Teach Peace! Миротворча Освіта для Нової Української Школи. Збірка статей …, 2021
2021
Технології когнітивно зорієнтованого спілкування
А Гусєв
Соціальний конфлікт: інноваційні комунікативні технології врегулювання …, 2020
2020
Комунікативні технології інформаційного суспільства : монографія.
ред. Гусєв, Андрій, Н Довгань, О Івачевська, Н Малєєва, І Петренко
https://ispp.org.ua/2020/10/15/monografiya-komunikativni-texnologi%d1%97 …, 2020
2020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20