Подписаться
Oleksandr M. Gutsan, Олександр М. Гуцан (ORCID: 0000-0002-9989-5195)
Oleksandr M. Gutsan, Олександр М. Гуцан (ORCID: 0000-0002-9989-5195)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Дослідження сутності мотиваційних теорій: сучасні, теорії атрибуції та поля
ОМ Гуцан
НТУ" ХПІ", 2017
422017
Наукометрична систематизація теоретичних підходів до формування мотивації
ОМ Гуцан, ВА Кучинський, ДЮ Крамськой
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2019
352019
Інноваційна сприйнятливість персоналу як основа економічного розвитку підприємства
В Кучинський, О Гуцан
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2019
262019
Управління персоналом та економіка праці/МІ Погорєлов, ПГ Перерва, СМ Погорєлов, ОП Косенко та ін
МІ Погорелов
Навчальний посібник/За ред. проф. Погорелова МІ, проф. Перерви ПГ, доц …, 2015
212015
Дослідження сутності поняття «стимулювання»
О Гуцан, В Кучинський
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2020
202020
Формування системи мотивації виробничого персоналу на машинобудівному підприємстві
ОМ Гуцан
—економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності …, 2015
192015
Мотиваційний механізм формування компетенцій працівника
ОМ Гуцан
Бізнес Інформ, 240-245, 2013
172013
Оценка эластичности мотивационных мероприятий на промышленном предприятия [Електронний ресурс]
АН Гуцан
ПГ Перерва, АН Гуцан, 37-48, 2013
10*2013
Формування блочно-модульного підходу до виділення факторів мотивації персоналу
ОМ Гуцан
Менеджмент і логістика–перспективні напрямки розвитку економіки: збірник …, 2021
92021
Мотиваційний потенціал працівника як резерв розвитку підприємства
ОМ Гуцан
Економічні науки. Серія:«Економіка та менеджмент».–Луцьк: Луцький …, 2014
82014
Експертно-аналітичний метод виділення ключових факторів мотивації
ОМ Гуцан
Наука й економіка, 149-157, 2013
82013
Формування ефективної системи мотивації персоналу на основі моделей компетенцій
В Кучинський, О Гуцан
Вісник Національного технічного університету" Харківський політехнічний …, 2021
72021
Методичний підхід до проведення якісного аналізу узгодженості проекту та об'єктів інвестування
ДЮ Крамськой, ВА Кучинський, ОМ Гуцан
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
72020
Механізм мотивації персоналу на основі компетентностного підходу
ОМ Гуцан
Режим доступу: http://www. kpi. kharkov. ua/archive/microcad/2013/s16A3. pdf …, 0
7
Практичні аспекти застосування кількісно-якісного підходу до оцінки факторів мотивації персоналу
ОМ Гуцан
Економіка: реалії часу. Науковий журнал. (ECONOMICS: TIME REALITIES), 49-60, 2016
62016
Розробка комплексного методичного підходу до оцінки факторів мотивації
ОМ Гуцан
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара, 2014
52014
Мотиваційний потенціал працівника як резерв розвитку підприємства
ПГ Перерва, ОМ Гуцан
Економічні науки. Серія: Економіка та менеджмент, 233-244, 2014
42014
Теоретичні засади формування структури мотиваційної ентропії
ОМ Гуцан
ФОП Томенко ЮІ, 2019
32019
Преміювання як фактор посилення трудової активності
ОМ Гуцан, АА Суворова, ЯМ Тверська
ТОВ" Планета-Прінт", 2020
22020
Дослідження базових принципів мотивації персоналу
ОМ Гуцан
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2017
22017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20