Подписаться
Суханова Г.П. / Суханова А.П. / Sukhanova H
Суханова Г.П. / Суханова А.П. / Sukhanova H
старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання і спортивних дисциплін
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентської молоді до занять фізичною культурою
ОВ Непша, ГП Суханова
Фізичне та спортивне виховання у вищих навчальних закладах: тези доповідей …, 2017
542017
Формування навичок здорового способу життя учнів молодших класів засобами фізичної культури
Непша О.В. Суханова Г.П. Ушаков В.С.
Актуальні проблеми молоді в сучасних соціально-економічних умовах: Матеріали …, 2018
272018
Основи лікувальної фізичної культури: навчальний посібник
Христова Т.Є Суханова Г.П.
Видавець: - Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2015
232015
Атлетична гімнастика як засіб розвитку силової підготовки студентів-юнаків вищих навчальних закладів
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: зб. наук. пр …, 2018
222018
Моніторинг здоров’я студентів вищих навчальних закладів, віднесених до спеціальних медичних груп
Суханова Г.П. Непша О.В.
Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту: збірник …, 2017
182017
Здоров'я як потреба і цінність людини в сучасному суспільстві
ОВ Непша, ГП Суханова, ВВ Іваненко
Роль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді: матеріали регіональної …, 2016
172016
Українські народні рухливі ігри як засіб національно-патріотичного виховання учнів на уроках фізичної культури та позаурочний час.
Непша О.В. Суханова Г.П. Ушаков В.С.
Гуманітарний простір науки: досвід та перспективи: зб. Матеріалів V Міжнарод …, 2016
152016
Інформаційні технології в системі" фізична культура-спорт"
ЄО Карабанов, ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Науково-методичні основи використання інформаційних технологій в галузі …, 2018
122018
Фізична культура і спорт як феномен розвитку особистості в сучасному суспільстві
Г Суханова, В Ушаков
Формування стратегій міжкультурної комунікації особистості учня в онтогенезі …, 2018
82018
Спортивні ігри як оптимальне середовище розвитку професійно важливих якостей студентів ВНЗ в процесі фізичного виховання
ОВ Котова, ГП Суханова, ВС Ушаков
Особистісно-професійний розвиток вчителя в умовах реалізації Концепції Нової …, 2018
82018
Форми і засоби проведення занять з фізичного виховання зі студентами спеціальної медичної групи
ГП Суханова
Актуальные научные исследования в современном мире: cб. научных трудов ХХVІІ …, 2017
82017
Основні чинники які визначають зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів
Ковальчук О.В Непша О.В Суханова Г.П Ушаков В.С.
Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і …, 2016
82016
Мотивационный компонент физической культуры студентов специальной медицинской группы
АП Суханова, ВС Ушаков
Актуальные научные исследования в современном мире, 50-55, 2018
72018
ФОРМЫ И СРЕДСТВА ПРОВЕДЕНИЯ ЗАНЯТИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ СО СТУДЕНТАМИ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
АП Суханова
Актуальные научные исследования в современном мире, 64-68, 2017
72017
Значення психолого-педагогічного супроводу у розвитку конкурентоспроможності майбутніх фахівців із фізичної культури і спорту
ГП Суханова, ВС Ушаков
Інноваційна педагогіка 1 (10), 89-93, 2019
62019
Особливості формування здоров’язбережувального освітнього середовища на заняттях з фізичного виховання в закладі вищої освіти
ВВ Іваненко, ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Інноваційна педагогіка 2 (21), 210-214, 2020
52020
Теоретико-практична підготовка майбутніх учителів фізичної культури у закладах освіти з урахуванням умов сучасної школи
ОВ Котова, ГП Суханова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
52019
Розвиток прудкості у школярів на заняттях в секції з легкої атлетики
ОВ Непша, ГП Суханова, ВС Ушаков
Журнал легкої атлетики, 63-66, 2018
52018
Формування мотивацiйно-цiннiсного ставлення студентської молодi до занять фiзичною культурою
ОВ Непша, ГП Суханова
52017
Педагогічні умови формування здорового способу життя молоді засобами козацької педагогіки майбутніми вчителями фізичної культури
ВВ Іваненко, ГП Суханова, ВС Ушаков
Інноваційна педагогіка 1 (11), 146-150, 2019
42019
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20