Виталий  Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Виталий Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): монографія
ВЛ Яроцький
Х.: Право, 125, 2006
1142006
Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
Право України, 18-24, 2010
162010
Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2007
162007
Правовое регулирование вексельного обращения в Украине
СН Бервено, ВЛ Яроцкий
Харьков: Право, 2001
162001
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
Харків: Право 2, 656, 2011
142011
Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні
ВЛ Яроцький
102014
Цiннi папери в механiзмi правового регулювання майнових вiдносин (основи iнструментальної концепцiї)
ВЛ Яроцький
102006
Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин
ВЛ Яроцький
Форум права, 1103-1107, 2012
92012
Правовий зв’язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід
ВЛ Яроцький
Право України, 49-55, 2004
82004
Цивільне право України у 2 томах
ВІ Борисова
Київ: Юрінком Інтер 1, 480, 2007
62007
Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій
ВЛ Яроцький
Форум права, 466–473-466–473, 2013
42013
Інструментальна концепція цінних паперів: доктринальне наступництво основних положень
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2006
42006
Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: різновид юридичних конструкцій чи правових засобів?
ВЛ Яроцький
Юридична Україна, 36-40, 2004
42004
Самозахист як правовий засіб захисту речових прав
ВЛ Яроцький
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні
ВЛ Яроцький
Проблеми законності, 45-52, 2003
32003
Набуття та захист прав на цінні папери як юридична діяльність
ВЛ Яроцький
Юрист України, 34-36, 2003
32003
Приватно-правовий примус в цивільних охоронних правовідносинах
ВЛ Яроцький
Вісник Національної академії правових наук України, 219-236, 2018
22018
Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування
ОП Дзьобань, ВЛ Яроцький
Інформація і право, 21, 2017
22017
Загальна характеристика механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
22015
До питання щодо теоретичної спроможності конструкцій "право на право", "право на обов'язок", "обов'язок на обов'язок" тощо
ВЛ Яроцький
Матеріали "круглого столу", присв'яченого пям'яті професора Ч.Н. Азімова, 7-8, 2014
2*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20