Виталий  Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Виталий Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Verified email at nulau.edu.ua
TitleCited byYear
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія
ВЛ Яроцький
Х.: Право, 125, 2006
1162006
Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
Право України, 18-24, 2010
152010
Правовое регулирование вексельного обращения в Украине
СН Бервено, ВЛ Яроцкий
Харьков: Право, 2001
152001
Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем
В Яроцький
видавництво" Право", 2007
132007
Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні
ВЛ Яроцький
102014
Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин
ВЛ Яроцький
Форум права, 1103-1107, 2012
102012
Цiннi папери в механiзмi правового регулювання майнових вiдносин (основи iнструментальної концепцiї)
ВЛ Яроцький
102006
Правовий зв’язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід
В Яроцький
Право України, 49-55, 2004
82004
Цивільне право України у 2 томах
ВІ Борисова
Київ: Юрінком Інтер 1, 480, 2007
52007
Інструментальна концепція цінних паперів: доктринальне наступництво основних положень
В Яроцький
видавництво" Право", 2006
52006
Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: різновид юридичних конструкцій чи правових засобів?
ВЛ Яроцький
Юридична Україна, 36-40, 2004
42004
Самозахист як правовий засіб захисту речових прав
ВЛ Яроцький
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій
ВЛ Яроцький
Форум права, 466–473-466–473, 2013
32013
Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні
ВЛ Яроцький
Проблеми законності, 45-52, 2003
32003
Набуття та захист прав на цінні папери як юридична діяльність
В Яроцький
Юрист України, 34-36, 2003
32003
Загальна характеристика механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
22015
Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при примусовому наданні медичної допомоги: монографія
ВА Кройтор, ВЛ Яроцький, ОВ Гетманцев
Х.: НікаНова, 2012
22012
Нормативно-організаційні й самоорганізаційні засади правового регулювання цивільних відносин
ВЛ Яроцький
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
22009
Підручник: У 2 т./Борисова ВІ (кер. авт. кол.), Баранова ЛМ Жилінкова ІВ та ра..; За р. Ред.. ВІ Борисововї, ІВ Спасибо-Фатєєвої, ВЛ Яроцького
Ц прав о України
К.: Юрінком Інтер 2, 552, 2007
22007
Проблеми захисту корпоративних прав, посвідчених акціями, у сфері їх обороту
В Яроцький
Режим доступу: http://www. legalweekly. com. ua/article, 2007
22007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20