Виталий  Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Виталий Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): монографія
ВЛ Яроцький
Х.: Право, 125, 2006
1352006
Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
Право України, 18-24, 2010
202010
Правовое регулирование вексельного обращения в Украине
СН Бервено, ВЛ Яроцкий
Харьков: Право, 2001
192001
Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2007
182007
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
ВІ Борисової, ІВ Спасибо-Фатєєвої, ВЛ Яроцького–Х.: Право 2, 816, 2011
152011
Цiннi папери в механiзмi правового регулювання майнових вiдносин (основи iнструментальної концепцiї)
ВЛ Яроцький
132006
Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин
ВЛ Яроцький
Форум права, 1103-1107, 2012
122012
Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні
ВЛ Яроцький
112014
Правовий зв’язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід
ВЛ Яроцький
Право України, 49-55, 2004
92004
Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування
ОП Дзьобань, ВЛ Яроцький
Інформація і право, 5-12, 2017
72017
Цивільне право України у 2 томах
ВІ Борисова
Київ: Юрінком Інтер 1, 480, 2007
62007
Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій
ВЛ Яроцький
Форум права, 466–473-466–473, 2013
52013
Цивільне право України
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
підручник]/ВІ Борисова, ВЛ Яроцький.-Х.: Право, 2011
52011
Нормативно-організаційні й самоорганізаційні засади правового регулювання цивільних відносин
ВЛ Яроцький
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
52009
Інструментальна концепція цінних паперів: доктринальне наступництво основних положень
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2006
52006
Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: різновид юридичних конструкцій чи правових засобів?
ВЛ Яроцький
Юридична Україна, 36-40, 2004
42004
Загальна характеристика механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
32015
Самозахист як правовий засіб захисту речових прав
ВЛ Яроцький
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Поняття і ознаки емісійних цінних паперів
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2004
32004
Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні
ВЛ Яроцький
Проблеми законності, 45-52, 2003
32003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20