Виталий  Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Виталий Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Verified email at nulau.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): монографія
ВЛ Яроцький
Х.: Право, 125, 2006
1202006
Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
Право України, 18-24, 2010
172010
Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2007
172007
Правовое регулирование вексельного обращения в Украине
СН Бервено, ВЛ Яроцкий
Харьков: Право, 2001
172001
Цивільне право: підручник: у 2 т.
ВІ Борисова, ІВ Спасибо-Фатєєва, ВЛ Яроцький
Харків: Право 2, 656, 2011
142011
Цiннi папери в механiзмi правового регулювання майнових вiдносин (основи iнструментальної концепцiї)
ВЛ Яроцький
132006
Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні
ВЛ Яроцький
112014
Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин
ВЛ Яроцький
Форум права, 1103-1107, 2012
102012
Правовий зв’язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід
ВЛ Яроцький
Право України, 49-55, 2004
82004
Цивільне право України у 2 томах
ВІ Борисова
Київ: Юрінком Інтер 1, 480, 2007
62007
Герменевтичний метод у сучасних цивілістичних дослідженнях: до питання про доцільність застосування
ОП Дзьобань, ВЛ Яроцький
Інформація і право, 5-12, 2017
52017
Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій
ВЛ Яроцький
Форум права, 466–473-466–473, 2013
52013
Нормативно-організаційні й самоорганізаційні засади правового регулювання цивільних відносин
ВЛ Яроцький
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2009
42009
Інструментальна концепція цінних паперів: доктринальне наступництво основних положень
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2006
42006
Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: різновид юридичних конструкцій чи правових засобів?
ВЛ Яроцький
Юридична Україна, 36-40, 2004
42004
Самозахист як правовий засіб захисту речових прав
ВЛ Яроцький
Вісник Національного університету Юридична академія України імені Ярослава …, 2014
32014
Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні
ВЛ Яроцький
Проблеми законності, 45-52, 2003
32003
Набуття та захист прав на цінні папери як юридична діяльність
ВЛ Яроцький
Юрист України, 34-36, 2003
32003
Загальна характеристика механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
22015
До питання щодо теоретичної спроможності конструкцій "право на право", "право на обов'язок", "обов'язок на обов'язок" тощо
ВЛ Яроцький
Матеріали "круглого столу", присв'яченого пям'яті професора Ч.Н. Азімова, 7-8, 2014
2*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20