Виталий  Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Виталий Леонидович Яроцкий, Віталій Леонідович Яроцький,Yarotskyi Vitaliy
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Цінні папери в механізмі правового регулювання майнових відносин (основи інструментальної концепції): Монографія
ВЛ Яроцький
Х.: Право, 125, 2006
1012006
Цивільне право України: підручник: у 2 т./[ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ІВ Жилінкова та ін.]
ВІ Борисова
К.: Хрінком Інтер 1, 480, 2007
252007
Правовое регулирование вексельного обращения в Украине
СН Бервено, ВЛ Яроцкий
Харьков: Право, 2001
142001
Самоорганізаційні засади функціонування сфери цивільно-правового регулювання як різновиду соціальних управлінських систем
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2007
102007
Характеристика основних стадій механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
Право України, 18-24, 2010
92010
Цiннi папери в механiзмi правового регулювання майнових вiдносин (основи iнструментальної концепцiї)
ВЛ Яроцький
92006
Особливості виникнення особистих немайнових та майнових правовідносин
ВЛ Яроцький
82012
Правовий зв’язок документа і визначеного його змістом майнового права як ознака цінних паперів: ретроспектива і сучасний підхід
В Яроцький
Право України, 49-55, 2004
82004
Становлення та розвиток інституту самозахисту речових прав в Україні
ВЛ Яроцький
72014
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни" Цивільне право України":(галузь знань 0304" Право", освітньо-кваліф. рівень …
ВІ Борисова, ЛМ Баранова, ВІ Крат, ВМ Балюк, ОО Біляєв, ...
Національний університет" Юридична академія України імені Ярослава Мудрого", 2013
52013
Цінні папери у механізмі цивільно-правового регулювання: різновид юридичних конструкцій чи правових засобів?
ВЛ Яроцький
Юридична Україна, 36-40, 2004
42004
Інструментальна концепція цінних паперів: доктринальне наступництво основних положень
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2006
32006
Загальна характеристика механізму цивільно-правового регулювання
ВЛ Яроцький
22015
Самозахист як правовий засіб захисту речових прав
ВЛ Яроцький
22014
Характеристика самозахисту речових прав як різновиду правомірних дій
ВЛ Яроцький
Форум права, 466–473-466–473, 2013
22013
Судовий захист законних інтересів фізичних осіб при примусовому наданні медичної допомоги: монографія
ВА Кройтор, ВЛ Яроцький, ОВ Гетманцев
Х.: НікаНова, 2012
22012
Підручник: У 2 т./Борисова ВІ (кер. авт. кол.), Баранова ЛМ Жилінкова ІВ та ра..; За р. Ред.. ВІ Борисововї, ІВ Спасибо-Фатєєвої, ВЛ Яроцького
Ц прав о України
К.: Юрінком Інтер 2, 552, 2007
22007
Проблеми захисту корпоративних прав, посвідчених акціями, у сфері їх обороту
ВЛ Яроцький
Режим доступу: http://www. legalweekly. com. ua/article, 2007
22007
Цінні папери як правовий засіб забезпечення здійснення інвестиційної діяльності в Україні
ВЛ Яроцький
Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого, 2004
22004
Категорія «об'єкт»: проблеми термінологічного використання у сфері дослідження правової природи цінних паперів
ВЛ Яроцький
видавництво" Право", 2004
22004
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20