Подписаться
Олександр Карпіщенко
Олександр Карпіщенко
CPCS
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу
СМ Ілляшенко, ВЯ Заруба, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ІЛ Решетнікова, ...
Університетська книга, 2008
942008
Цифровий маркетинг як інноваційний інструмент комунікацій
ОО Карпіщенко, ЮЕ Логінова
Сумський державний університет, 2012
462012
Стратегічне планування: навч. посіб
ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко, ОО Карпіщенко
Суми: Сумський державний університет, 2013
412013
Еколого-економічні проблеми використання мінеральних добрив
ОІ Карпіщенко, ОО Карпіщенко
Вісник Сумського державного університету. Сер.: Економіка, 5-11, 2013
262013
Механізм стратегічного управління інноваційним розвитком
ОА Біловодська, СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОВ Прокопенко, ...
Вид-во СумДУ, 2010
192010
Управління інноваційним розвитком підприємств в умовах формування інформаційної економіки. Розробка основ організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком …
СМ Ілляшенко, ЛГ Мельник, ОІ Карінцева, ОВ Прокопенко, ...
Видавництво СумДУ, 2009
16*2009
Стратегічне планування
ОІ Карпіщенко, КВ Ілляшенко, ОО Карпіщенко
Вид-во СумДУ, 2013
112013
Розроблення методичного підходу до раціональної організації інноваційного процесу на підприємстві
ОО Карпіщенко
Маркетинг і менеджмент інновацій, 156-163, 2012
112012
Научные основы маркетинга инноваций
СН Ильяшенко, ВВ Божкова, ЛГ Мельник, ПГ Перерва, ОВ Прокопенко, ...
ООО" Печатный дом" Папирус", 2013
82013
Организационное обеспечение инновационного развития предприятия
АА Карпищенко
Маркетинг инноваций и инновации в маркетинге: монография/под общ. ред. д. э …, 2008
72008
Фундаментальні основи формування механізмів забезпечення інноваційного розвитку економічних систем. Порівняльний аналіз національних моделей формування механізмів забезпечення …
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ЛГ Мельник, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ...
Вид-во СумДУ, 2011
62011
Організаційно-економічні засади забезпечення інноваційного процесу на промисловому підприємстві
ОО Карпіщенко
Суми.–2010.–213 с, 2010
62010
Венчурне фінансування інноваційної діяльності в Україні: перспективи розвитку
ОО Карпіщенко, АІ Крамаренко
Видавництво СумДУ, 2012
42012
Особливості просування програмного забезпечення як сервісу
ОО Карпіщенко
Видавництво СумДУ, 2011
42011
Проектний аналіз
ОО Карпіщенко, ОІ Карпіщенко
Вид-во СумДУ, 2012
32012
Методичні основи формування ефективного організаційного забезпечення інноваційного розвитку підприємства
ОО Карпіщенко
" ВТД" Університетська книга", 2009
32009
Експортоорієнтовна індустріалізація як стратегічна мета розвитку промисловості України
ОО Карпіщенко, ТВ Ващенко
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2017
12017
Інтернет-торгівля як засіб залучення широкого загалу до біржових торгів
ОО Карпіщенко, АА Карпищенко, АС Чикалова, АС Чикалова
12016
Значення та основні принципи управління on-line репутацією
ОО Карпіщенко, АО Дериколенко
Сумський державний університет, 2012
12012
Розробка наукових основ маркетингу інновацій
СМ Ілляшенко, ОВ Прокопенко, ОС Тєлєтов, ВВ Божкова, ОМ Суміна, ...
Вид-во СумДУ, 2011
12011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20