Наталія Гуржій, Н.Г. Гуржий, Hurzhii, Hurzhiy
Наталія Гуржій, Н.Г. Гуржий, Hurzhii, Hurzhiy
S. Kuznets Kharkiv National University of Economics, ХНЕУ ім. С. Кузнеця
Подтвержден адрес электронной почты в домене hneu.net
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління збутовою діяльністю підприємства
НГ Гуржій
Вісник економіки транспорту і промисловості, 159-163, 2014
82014
Інтеграційна взаємодія маркетингу та логістики як підґрунтя стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку
НГ Гуржій
Видавничий дім «Гельветика», 2017
62017
Інтелектуальний капітал як чинник збільшення вартості підприємства
НО Кравчук
Терноп. нац. екон. ун-т. Тернопіль, 2017
42017
Діагностика стану ринку продукції м'ясопереробної галузі України
НГ Гуржій
Економіка та управління АПК, 46-52, 2014
42014
Моделювання стратегічного управління збутовою діяльністю підприємств
НГ Гуржій
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
4*2014
Парадигма стратегічного маркетингу
Н Гуржій
Тернопільський національний технічний університет ім. Івана Пулюя, 2012
32012
Стратегічне управління збутовою діяльністю підприємств на міжнародному ринку: маркетингово-логістичний аспект
ТВ Шталь, ВВ Писаренко, НГ Гуржій, ІЮ Мелушова, НГ Гуржий, ...
22017
Integrational Interaction Synergy Effects in Export Distributional Channels of Enterprise
T Shtal, N Hurzhii
Journal of Economics, Management and Trade, 1-10, 2016
12016
Прогнозування збуту продукції м’ясопереробних підприємств
НГ Гуржій
Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Сер …, 2014
12014
Обгрунтування стратегічних управлінських рішень щодо визначення учасників каналу збуту
НГ Гуржій
НАУКОВИЙ ВІСНИК ХЕРСОНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ, 94, 2014
12014
Вплив типу занятості працівників на соціо-економічну нерівність: досвід країн ЕС
НГ Гуржій, ІВ Мілько, НГ Гуржий, ИВ Милько
2018
Міжнародний маркетинг: практикум для студентів спеціальності 051" Економіка" спеціалізації" Міжнародна економіка" першого (бакалаврського) рівня
ТВ Шталь, НГ Гуржій, НГ Гуржий
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017
2017
Застосування інструментів протекціонізму як метод державного впливу на міжнародну конкурентоспроможність підприємств
НГ Гуржій, НГ Гуржий
2017
Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності України у сучасних умовах
ЛМ Бондаренко, НГ Гуржій, ДC Соломіна
Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка, 14-17, 2017
2017
Логістика як фактор забезпечення конкурентних переваг підприємства на міжнародному ринку
НГ Гуржій, НГ Гуржий
2016
Совершенствование процедуры анализа при разработе управленческих мероприятий во внешнеэкономической деятельности предприятия
НГ Гуржий, НГ Гуржій
2016
Робоча програма навчальної дисципліни" Економіка і фінанси підприємства" для студентів напряму підготовки 6.030601" Менеджмент" спеціалізації" Менеджмент зовнішньоекономічної …
ЛМ Бондаренко, СІ Стахорська, НГ Гуржій, СИ Стахорская, НГ Гуржий, ...
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015
2015
Оптимізація логістичного розподілу як напрямок удосконалення збутової стратегії м’ясопереробних підприємств
ВВ Писаренко, НГ Гуржій
Проблеми економіки, 218-225, 2015
2015
Диагностика состояния рынка продукции мясоперерабатывающей отрасли Украины
НГ ГУРЖІЙ
Економіка та управління АПК, 46-52, 2014
2014
ІІ. ЕКОНОМІКА, ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ІО Журба, ТВ Кожухова, ОВ Гаркуша, ОВ Бєлов, ГО Гончаров, ...
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20