Ирина Карпова
Ирина Карпова
ВДНЗ "Університет банківської справи" Харківський навчально-науковий інститут
Підтверджена електронна адреса в khibs.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Вплив політики кількісного пом’якшення на розвиток світового фондового ринку в умовах глобальної невизначеності
ІВ Шкодіна, ІВ Карпова, МВ Іващенко
Економічний часопис-ХХІ, 4-7, 2015
32015
Финансово-правовое регулирование денежных переводов иностранных граждан (ремиттансов)
ИВ Карпова, КА Карпов
Актуальные проблемы российского права, 2018
22018
Проблеми реструктуризації економіки України
ІВ Карпова
Економічні науки. Cер.: Облік і фінанси, 53-59, 2012
22012
Правовой статус Иммиграционного бюро Японии
ИВ Карпова, КА Карпов
Актуальные проблемы российского права, 2019
12019
Глобальна невизначеність як ознака трансформації соціально-економічної системи
ІВ Шкодіна, ІВ Карпова
Бизнес Информ, 2017
12017
Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні
ІВ Карпова
Бизнес Информ, 2016
12016
Фінансово-кредитна інфраструктура аграрного сектора економіки України: сучасний стан та перспективи розвитку
Карпова І.В
Молодий вчений 2 (№2 (17)), С.102-107, 2015
12015
ПЕРСПЕКТИВЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН (РЕМИТТАНСОВ)
ИВ Карпова
Общество. Доверие. Риски: Доверие к миграционным процессам. Риски нового …, 2019
2019
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РЫЧАГИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЫ
ИВ Карпова
Молодий вчений, 45-48, 2016
2016
Фінансово-кредитні важелі забезпечення продовольчої безпеки України
ІВ Карпова
Молодий вчений, 45-49, 2016
2016
Фінансово-кредитні аспекти державного регулювання аграрного виробництва в Україні
КІ В.
Бізнес-інформ, C. 138–143, 2016
2016
Экономические последствия" отката" как формы рентоориентированного поведения
МВ Іващенко, ІВ Шкодіна, ІВ Карпова
Бизнес информ, 15-20, 2015
2015
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ РЫЧАГИ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА УКРАИНЫ
ІВ Карпова
Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія …, 2013
2013
Напрями підвищення ефективності управління корпоративними фінансами
НІ Климова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 85-93, 2013
2013
Особливості проведення земельної реформи в Україні та Росії
ІВ Карпова
НТУ" ХПІ", 2013
2013
Фінансово-кредитна політика держави в аграрному секторі економіки України: сучасний стан і проблеми
ІВ Карпова
Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України, 77-85, 2013
2013
Проблеми забезпечення конкурентоспроможності економік України та Росії в сучасних умовах
ІВ Карпова, АА Черних
Национальный технический университет" Харьковский политехнический институт", 2012
2012
ФИНАНСОВО-КРЕДИТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА АГРАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА В УКРАИНЕ
ИВ Карпова
Научное обеспечение агропромышленного производства, 44-48, 2010
2010
Система финансовой поддержки аграрного производства в Украине
ИВ Карпова
Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2006
2006
Інституційні чинники ринкових перетворень в аграрній економіці
ІВ Карпова
ЗАСНОВНИК І ВИДАВЕЦЬ, 113, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20