Ковальчук Світлана Ярославівна/Kovalchuk S.Y./Ковальчук С.Я.
Ковальчук Світлана Ярославівна/Kovalchuk S.Y./Ковальчук С.Я.
Вінницький національний аграрний університет, кафедра економіки
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг в умовах посилення глобалізаційних процесів
ВМ Ціхановська, СЯ Ковальчук
Глобальні та національні проблеми економіки, 86-89, 2015
132015
МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ РОЗВ'ЯЗАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАДАЧ У ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
Ковальчук
12*2013
Аграрні відносини в регіональних економічних системах
СЯ Ковальчук, ЛЕ Купінець
ІПРЕЕД НАН України Одеса, 2010
92010
Аграрні відносини регіональних економічних системах
СЯ Ковальчук, КЛ Е.
іпреед нан україни, 2010
92010
КРИТЕРІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Ковальчук
Наукові записки. Серія “Психологія і педагогіка”, 112-121, 2013
72013
Економіко-правові аспекти екологізації аграрного виробництва в Україні
СЯ Ковальчук, ТК Оверковська
ПП ТД "Едельвейс К", 2013
62013
ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ
В. Ковальчук
62005
ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ МАГІСТРІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ СТУПЕНЕВОЇ ОСВІТИ
О Ковальчук
52013
Виробництво екологічно чистої продукції як основа аграрної спеціалізації України
СЯ Ковальчук, В Співак
Ковальчук, В. Співак–2010.–[Електронний ресурс]–Режим доступу: http://www …, 0
5
Європейські орієнтири аграрної сфери України: перспективи та можливості
СЯ Ковальчук
Економіка і суспільство, 54-60, 2016
42016
Modern spatial transformation in Holosiivskyi district of Kyiv
SK A. Melnychuk
Економічна та соціальна географія.--Вип. 3.-С. 65-75, 2015
42015
Te impact of global challenges on “green” transformations of the agrarian sector of the eastern partnership countries
AK Svetlana Kovalchuk
Baltic Journal of Economic Studies, 5 (1), 87-96, 2019
3*2019
Функціонально-структурний розвиток органічної продукції на міжнародному ринку
СЯ Ковальчук, ТА Мельник
Ефективна економіка, 2014
32014
Сталий розвиток світової економіки: роль органічного виробництва
СЯ Ковальчук, ЛВ Муляр
Агросвіт, 61-66, 2014
32014
ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ–АГРАРНА СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ УКРАЇНИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ
СЯ Ковальчук, ЛВ Муляр
32013
Щодо планування митних надходжень до державного бюджету
ПВ Пашко
Митна безпека, 2011
32011
Аграрні відносини в сучасних координатах регіонального розвитку
СЯ Ковальчук
Економічні інновації, 2011
32011
Світовий ринок туристичних послуг:забезпечення кокурентоспроможності
СЯЦВМ Ковальчук
Китай 57 (6), 3, 2016
2*2016
Світовий ринок туристичних послуг: забезпечення конкурентоспроможності
СЯ Ковальчук, ВМ Ціхановська
Одеський Гуманітарний університет, 4-8, 2015
2*2015
Агроекологічний потенціал України: основа вироблення органічної продукції
СЯ Ковальчук, СЯ Ковальчук, А Мандро, А Мандро
12017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20