Подписаться
Кононенко (Саловська) Леся, Kononenko (Salovska) Lesya,Lesia (ORCID: 0000-0001-5698-5003)
Кононенко (Саловська) Леся, Kononenko (Salovska) Lesya,Lesia (ORCID: 0000-0001-5698-5003)
Херсонський державний аграрно-економічний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене kntu.kr.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування обліково-аналітичного забезпечення управління дебіторською заборгованістю в умовах кризи.
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова
Трансформація податкової та обліково-аналітичної систем в контексті сучасних …, 2021
932021
ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ І АУДИТУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКАМИ ТА ПЛАТЕЖАМИ В УМОВАХ ВИКОРИСТАННЯ СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ОВ Оришака
Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки …, 2020
39*2020
Теорія бухгалтерського обліку в умовах становлення глобальної економіки та інформатизації суспільства
ОМГ ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко
Економічний простір, 83-87, 2021
32*2021
Облікова політика: навч. посіб./ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Саловська та ін..; за ред. ГМ Давидова
ГМ Давидов
К.: Знання, 2010
32*2010
Oblikova polityka [Accounting policy]
HM Davydov, VM Savchenko, OV Palchuk
Kropyvnytskyi: Ekskliuzyv-System, 2017
28*2017
Інформаційне забезпечення податкового менеджменту
ВМ Савченко, ОВ Пальчук, ЛВ Кононенко
ЦНТУ, 2018
27*2018
Optimization of small agricultural producer's taxation by creating innovative-integrated structures
L Kononenko, O Atamas, H Nazarova, Y Selishcheva, S Kononenko
Поліський національний університет, 2022
222022
Інноваційні технології у бухгалтерському обліку
L Kononenko
Фінанси, облік, банки, 161-166, 2014
22*2014
Регулювання рівня доходів сільського населення
ЛВ Саловська, МІ Кісіль
ступеня канд. екон. наук: спец. 08.04. 01 «Фінанси, грошовий обіг і кредит …, 2003
192003
Нефінансова (соціальна) звітність підприємств та цілі сталого розвитку
ЛВ Кононенко, ОВ Юрченко
EDITORIAL BOARD, 62, 2021
17*2021
МЕТОДИКА ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
СО КОНОНЕНКО, ЛВ КОНОНЕНКО, Н Володимирівна, МАНОЙЛЕНКО
Наукові записки. Випуск 198. Серія: Педагогічні науки., 125-128, 2021
17*2021
Система бухгалтерського обліку як складова системи управління
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, ВГ Крячко
КНТУ, 2010
17*2010
ТРАНСФОРМАЦІЯ ФОРМ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ РОЗВИТКУ DIGITAL-ТЕХНОЛОГІЙ
КВІ Кононенко Л. В., Назарова Г. Б.
Економічний простір, 132-138, 2021
16*2021
Трансформування міжнародної торгівлі в умовах глобалізації і цифрорізації економіки
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова, ТМ Шишкіна
Наукові перспективи, 2022
13*2022
Форми бухгалтерського обліку: ретроспектива та сучасність
ЛВ Кононенко, ГБ Назарова
Гельветика, 2020
132020
Регулювання доходів сільського населення: Монографія.
СЛВ Кісіль М.І.
К.:ННУІАЕ, 2007
12*2007
Зміна облікової парадигми та її вплив на перспективи формування моделі обліку діяльності некомерційних комунальних підприємств–закладів охорони здоров’я в умовах глобалізації
ВМ Савченко, ОВ Юрченко, ЛВ Кононенко
Економічний простір, 81-86, 2021
102021
Циркулярна економіка в умовах формування Суспільства 5.0
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко, АС Карнаушенко
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 166-174, 2023
9*2023
Оптимізація функціонування малих сільськогосподарських підприємств у контексті співпраці з регіональними дорадчими службами
ВМ Савченко, ЛВ Кононенко
Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка, 43-51, 2022
82022
Звітність підприємств в умовах сталого розвитку: сучасний стан, проблеми, перспективи, інформаційне забезпечення.
ЛВ Кононенко, НП Сисоліна, ОС Чумаченко
Наукові праці Центральноукраїнського національного технічного університету …, 2021
82021
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20