Денисюк Олена / Denysiuk Olena
Денисюк Олена / Denysiuk Olena
Подтвержден адрес электронной почты в домене kubg.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Соціальна педагогіка
Ц Безпалько, Звєрєва, Веретенко, Денисюк, Єжова, Журавель, Зимівець ...
382014
Формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про історію України
ОМ Денисюк
–Київ, 2000.–17с, 2000
112000
Роль просвітницьких товариств та громадських організацій кінця ХІХ–початку ХХ ст. у попередженні бродяжництва та бездоглядності дітей
ОМ Денисюк
Український соціум, 2, 2003
82003
Організація відпочинку та оздоровлення дітей: концепції, технології, досвід
Д Биковська, Горбинко
Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2004
72004
Громадська думка: дослідження, аналіз, висновки
Д Балакірєва, Вакуленко
ДЦССМ, 2003
52003
Формирование психолого-педагогической культуры будущих социальных педагогов средствами обучающих игр
ЕН Денисюк
Актуальные проблемы формирования психолого-педагогической культуры будущих …, 2011
32011
Раннє дитинство: стан, проблеми, перспективи розвитку
Б Денисюк, Бєлєнька
Держ. ін-т пробл. сім’ї та молоді, 2003
32003
Особливості підготовки дівчат-підлітків до усвідомленого материнства
ОМ Денисюк, ТМ Новосільська
Молодий вчений, 409-412, 2017
22017
Професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів та фахівців соціальної сфери до здійснення соціально-педагогічної підтримки батьків, які виховують дітей з інвалідністю
ОМ Денисюк
Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя …, 2016
22016
Особливості діяльності соціального педагога в дошкільних навчальних закладах
Денисюк
Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія: Зб.наук.пр. 1 …, 2009
22009
Виховання дітей раннього віку в сім’ї (за результатами соціологічних досліджень)
О Денисюк
Український соціум, С. 100 – 106, 2004
22004
У центрі уваги – раннє дитинство
Денисюк
Дошкільне виховання., 10-11, 2003
22003
Розуміння майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами сутності та особливостей процесу деінституціалізації
П Денисюк
Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 194-213, 2020
12020
Міжнародний досвід деінституалізації та реформування соціальних послуг
ТГ Веретенко, ОМ Денисюк, ТП Спіріна
Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні …, 2017
12017
Організація безпечного середовища для дітей дошкільного віку (в умовах сім’ї)
ОМ Денисюк
Гуманітар. вісн. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди …, 2011
12011
Роль сім’ї у розвитку самостійності дітей раннього віку
Денисюк
Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного …, 2008
12008
DIAGNOSING AS A KEY STAGE OF SOCIOPEdAGOGICAl WORK WITH FAMIlIES RAISING CHIldREN WITH CEREBRAl PAlSY (ДІАГНОСТИКА ЯК КЛЮЧОВИЙ ЕТАП СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ РОБОТИ З СІМ’ЯМИ …
Д Грабовенко, Веретенко
Здоров’я дітей і молоді: безпекові та психолого-педагогічні аспекти …, 2020
2020
СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА ОСІБ ПОХИЛОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ АРТ-ПРАКТИК
ОМ Денисюк
Схвалено до друку Вченою радою факультету психології та соціальної роботи …, 2019
2019
Вступ до спеціальності:соціальна педагогіка
О Денисюк, Т Веретенко
2013
ФОРМУВАННЯ ПОВЕДІНКОВОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ У МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ
О Денисюк
Спеціальний випуск “ПСИХОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ”, 126, 2011
2011
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20