Олексій Гострик / Alexey Hostryk
Олексій Гострик / Alexey Hostryk
Одесский национальный экономический университет, доцент, к.э.н., каф. экономической кибернетики и ИТ
Verified email at oneu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Experimental Economics and Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics
A Kiv, S Semerikov, V Soloviev, L Kibalnyk, H Danylchuk, A Matviychuk
CEUR Workshop Proceedings (http://ceur-ws. org/), 2019
222019
Моделювання економічних процесів: навчальний посібник/ПІ Островський, ОМ Гострик, ТП Добрунік, ОВ Радова
ПІ Островський, ОМ Гострик, ТП Добрунік, ОВ Радова
Одеса: ОНЕУ, 2012
172012
Інформатика для економістів: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів економічних спеціальностей
ВМ Беспалов, АЮ Вакула, ОМ Гострик, СГ Діордіца, ...
Київ, ЦУЛ, 2003
152003
Прогнозування фінансової стійкості підприємства з використанням трендового та кореляційно-регресійного аналізу
ОМ Гострик, ЛО Бойко, ЮО Борох, ВО Владиченко
Вісник соціально-економічних досліджень. Випуск № 38 , Одеса: ОДЕУ, 2010 …, 2010
112010
Machine learning of emerging markets in pandemic times.
A Kiv, P Hryhoruk, I Khvostina, V Solovieva, VN Soloviev, S Semerikov
M3E2-MLPEED, 1-20, 2020
102020
Modeliuvannia ekonomichnykh protsesiv [Modeling of economic processes]
PI Ostrovs' kyj, OM Hostryk, TP Dobrunik
ONEU, Odesa, Ukraine, 2012
52012
Non-conventional renewable energy: comparative analysis of the prospects for the development of energy-economic complex of a state
Y Koniaieva, O Dzoba, A Hostryk, O Lisova, D Babenko
SHS Web of Conferences. https://doi.org/10.1051/shsconf/20196504020 65 …, 2019
42019
Моделювання кризових явищ в соціально-економічних системах методами мережевого аналізу
ОМ Гострик, A Hostryk, ВВ Соловйова, V Solovieva
Емерджентні методи для емерджентної економіки: монографія / за заг. ред. В …, 2017
42017
Особенности преподавания профильных дисциплин англоязычным студентам
НА Никитина, ЕА Калашникова, АМ Гострик
Забезпечення якості вищої освіти: проблеми та перспективи розвитку, 206-207, 2017
42017
Міждисциплінарна конференція як інтерактивна форма в організації навчального процесу
ОМ Гострик, A Hostryk, КА Калашнікова, E Kalashnikova, НО Нікітіна, ...
Матеріали науково-методичної конференції професорсько-викладацького складу …, 2017
42017
Особливості використання комп'ютерних систем щодо управління підприємствами державної форми власності
ОМ Гострик, ІВ Бакова, ОІ Пронін
Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні …, 2010
42010
Complex networks theory and precursors of financial crashes
VN Soloviev, V Solovieva, A Tuliakova, A Hostryk, L Pichl
Machine Learning for Prediction of Emergent Economy Dynamics, Proceedings of …, 2020
32020
M3E2 2019–Towards a new economy in the public interest
S Semerikov, V Soloviev, L Kibalnyk, O Chernyak, H Danylchuk
EDP Sciences, 2019
32019
Моделювання і аналіз програмних засобів на ринку Форекс
ОМ Гострик, ВС Малишко
Матеріали IY міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні …, 2013
3*2013
Аналіз та прогнозування кругообігу оборотних коштів фірми з використанням системі моделювання AnyLogic
ОМ Гострик, ОА Степаненко
Науковий вісник Міжнародного Гуманітарного Університету. Серія «Економіка і …, 2013
3*2013
Інформаційно-аналітична система “Дитячий будинок”
ОМ Гострик
Аграрний вісник Причорномор’я. Економічні науки., 53-56, 2010
32010
Інформатика для економістів: навч. посіб.[для студ. вищих навч. закл. економ. спец.]
ВМ Беспалов, АЮ Вакула, АМ Гострик
К.: ЦУЛ, 2003
32003
Definition of permissible credit risk of commercial bank with using the method of system dinamics
A Hostryk, O Stepanenko
Scientific Herald of Uzhgorod National University 6 (3), 60-63, 2016
22016
Визначення допустимого кредитного ризику комерційного банка з використанням методу системної динаміки
ОМ Гострик, A Hostryk, ОА Степаненко, O Stepanenko
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія "Міжнародні …, 2016
22016
Проблемнi питання управлiння якiстю пiдготовки фахiвцiв
ОО Барабаш, ТМ Барабаш, ОМ Гострик
Економічні іновації 60 (3), 8-14, 2015
2*2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20