Klopov R.V., Клопов Роман Викторович
Klopov R.V., Клопов Роман Викторович
Запорожский национальный университет, факультет физического воспитания, кафедра физической культуры
Подтвержден адрес электронной почты в домене znu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інформатизація вищої фізкультурної освіти
РВ Клопов
Teorìâ ta Metodika Fìzičnogo Vihovannâ, 3-7, 2007
292007
Теорія і практика професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту із застосуванням інформаційних технологій
РВ Клопов, РВ Клопов
Вінниця, 2012
212012
Определение значимых мотивов к занятиям физическим воспитанием у студенток вуза
АМ Гуреева, РВ Клопов
Физическое воспитание студентов 2, 27-30, 2011
132011
Використання інформаційних технологій в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту в країнах європейського союзу
РВ Клопов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і …, 2009
132009
Системний підхід як методологія дослідження професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту
РВ Клопов
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2009
122009
Генезис дистанційного навчання
РВ Клопов
Педагогічний процес: теорія і практика: зб. наук. праць/Благод. фонд ім. АС …, 2005
92005
Теорiя i практика професiйної пiдготовки майбутнiх фахiвцiв фiзичного виховання i спорту iз застосуванням iнформацiйних технологiй
РВ Клопов
Роман Вікторович Клопов, 2012
82012
Професiйна пiдготовка майбутнiх фахiвцiв фiзичного виховання i спорту iз застосуванням iнформацiйних технологiй: теорiя i практика:[монографiя]/Роман Вiкторович Клопов, за ред …
РВ Клопов
82010
Проблема професійної підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту в педагогічній теорії
РВ Клопов
Наукові записки:[зб. наук. ст.]/Міністерство освіти і науки України …, 2010
62010
Позитивні та негативні чинники застосування електронних засобів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців
РВ Клопов
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. К.: Вид-во НПУ імені МП …, 2014
52014
Деякі практичні аспекти оздоровчого силового тренування:[метод. реком. для студ. фак-тів фіз. вих. та ін-ту фіз. культ.]
РВ Клопов
Запоріжжя: ЗДУ, 2004
52004
Інформаційні технології у професійній підготовці майбутніх фахівців з туризмознавства
РВ Клопов, ЛВ Безкоровайна
Педагогічний процес: теорія і практика, 86-91, 2014
42014
Факторная структура физического состояния студенток высшего учебного заведения
АМ Гуреева, РВ Клопов
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2014
42014
Практичні аспекти розробки і застосування дистанційних курсів у вищій фізкультурній освіті
РВ Клопов
Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер …, 2013
42013
Інформаційні технології в вищій освіті США
РВ Клопов
Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного вихованні і …, 2009
42009
Зависимость здоровья школьников от их образа жизни
ЯВ Лиходед, РВ Клопов, ВС Лиходед
Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and …, 2008
42008
Плавання з методикою викладання: прикладне плавання: навч. посіб. для студ. ф-тів фіз. виховання та ін-тів фіз. культури
РВ Клопов
Запоріжжя: ЗНУ, 2005
42005
Физическая реабилитация персонала АЭС
ВС Лиходед, РВ Клопов, ЯВ Лиходед
Запорожье: ЗГУ, 2003
42003
Improvement of the student evaluation system based on the ICT use
O Pshenychna, R Klopov, O Gura, T Gura
E3S Web of Conferences 166, 10018, 2020
32020
Сучасний стан готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності
РВ Клопов
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2013
32013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20