Подписаться
Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Olena Rayevnyeva, Олена Раєвнєва, Елена Раевнева
Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ХНЕУ ім. С. Кузнеця)
Подтвержден адрес электронной почты в домене m.hneu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Управління розвитком підприємства: методологія, механізми, моделі: монографія
ОВ Раєвнєва
Х.: ВД «ІНЖЕК 496, 88, 2006
8652006
Моделювання економічної безпеки: держава, регіон, підприємство: Монографія
РОВ Геєць В.М., Кизим М.О., Клебанова Т.С., Черняк О.І.
Х.:ВД "ІНЖЕК", 2006
2712006
Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Enterprise development management: methodology, mechanisms, models]
OV Raievnieva
Kharkiv, VD «INZhEK»[in Ukrainian], 2006
882006
Теория экономического риска
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева
Х.: ИНЖЕК, 2003
812003
Банкрутство і санація під­приємств: теорія і практика кризового управління
РОВ Клебанова Т. С., Мозенков О.В.Бондар О.М.
Харків, ВО “Інжек”, 2003
702003
Моделирование экономической динамики. 2-е изд. Испр
ДНАПОЮМАВ Клебанова Т.С., Раевнева Е.В.. Сергиенко Е.А.
Х.: Издательский дом “ИНЖЭК”, 2005
65*2005
Эконометрия: Учебное пособие. 2-е изд. Испр.
ДНАРЕВ Клебанова Т.С.
ИД "ИНЖЕК", 2005
59*2005
Неравномерность регионального развития в Украине: теоретические основы, инструментарий диагностики, тенденции: монография
АЮБ НА Кизим, ЕВ Раевнева
Х.: ИД «ИНЖЭК», 2011
562011
Математические модели трансформационной экономики
ТС Клебанова, ЕВ Раевнева, КА Стрижиченко, ЛС Гурьянова, ...
Харьков: ИД «ИНЖЭК 280, 2004
482004
Моделювання поведінки інвестора на фондовому ринку
СКА Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
442004
Моделі управління розвитком промислового підприємства в умовах трансформаційної економіки: Монографія
ОВ Раєвнєва, ІВ Чанкіна, ЕВ Раевнева, ИВ Чанкина
ВД «ІНЖЕК», 2013
372013
Математичні методи і моделі ринкової економіки: навч. посібник
РОВ Клебанова ТС, Кизим МО, Черняк ОІ
Харків: ВД "ІНЖЕК", 2010
322010
Моделювання фінансової діагностики стану підприємства
ОВ Раєвнєва, СО Степуріна
Економіка і регіон, 6, 2005
312005
Адаптивные модели в системах принятия решений: Монография
п. 5.2 Под ред. Н. А. Кизима, Т. С. Клебановой. Авторский коллектив:Раевнева ...
X.: ИД «ИНЖЭК», 2007
30*2007
Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: metodolohiia, mekhanizmy, modeli [Management of enterprises: methodology and mechanisms, models]
OV Raievnieva
Kharkiv: INZhEK, 2006
272006
Механізм санаційного управління підприємством. засади формування та моделі реалізації: монографія
ССО Пономаренко В.С., Раєвнєва О.В.
252008
Управлiння розвитком пiдприємства: методологiя, механiзми, моделi: монографiя
ОВ Раєвнєва
Науково-дослiдний центр iндустрiальних проблем розвитку НАН України …, 2006
252006
Організаційне забезпечення управління розвитком підприємств: цілі, принципи, функції та завдання
НВ Коваленко
Вчені записки Таврійського національного університету імені ВІ Вернадського …, 2019
242019
Neravnomernost regionalnogo razvitiya v Ukraine: teoretiko-metodicheskiye osnovy i instrumentariy otsenki [Uneven regional development in Ukraine: theoretical and …
NA Kizim, EV Rayevneva, AY Bobkova
Kharkiv: FLP Liburkina LM, 2011
242011
Санаційна стратегія промислового підприємства: механізм формування та моделі реалізації: монографія
ОВ Раєвнєва, ММ Берест
ІНЖЕК, 2012
212012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20