Наталія Котько
Наталія Котько
завідувач відділу економіки, Інститут сільського господарства
Підтверджена електронна адреса в phzt-journal.zz.vc
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Інноваційний менеджмент: Навчальний посібник
ПП Микитюк
К.: Центр навчальної літератури, 105-139, 2007
3242007
Інноваційний менеджмент
ТГ Дудар, ВВ Мельниченко
К.: ЦУЛ, 2009
1582009
Формування ринку конкурентоспроможної агропродовольчої продукції: теорія, методика, перспективи: монографія
ТГ Дудар, ВТ Дудар
Тернопіль: Економічна думка 246, 6, 2009
802009
Основи логістики: навч. посіб.
ТГ Дудар, РВ Волошин
К.: Центр учбової літератури, 2012
592012
Організаційно-економічні засади формування і розвитку системи агромаркетингу
ТГ Дудар
Економіка АПК, 89-96, 2005
372005
Оцінка потенціалу і ринкових позицій аграрних холдингів
ТГ Дудар, ВВ Галущак
Економіка АПК, 84-90, 2011
282011
Перспективи розвитку регіонального ринку молока і молокопродуктів
ТГ Дудар, НЄ Голомша
Економіка АПК, 126-132, 2002
202002
Аналіз стану маркетингу органічної продукції та шляхи розвитку каналів її збуту на агропродовольчому ринку
ТГ Дудар, О Дудар
Вісник Львівського національного аграрного університету: економіка АПК, 2, 2010
142010
Маркетингова діяльність у системі товаропросування органічної продукції до споживачів
ТГ Дудар, ОТ Дудар
Затверджено вченою радою університету (Протокол № 4 від 08.12. 2009 р.), 11, 2010
132010
Розвиток агропродовольчого ринку України в період глобалізації [Електронний ресурс]
Т Дудар, В Дудар
Т. Дудар, В. Дудар.–Вісник академії наук вищої освіти України, 75-83, 2007
132007
Економічні проблеми поліпшення якості сільськогосподарської продукції
ТГ Дудар
Львів: Світ, 1991
131991
Прямі іноземні інвестиції у галузевому розрізі
ЮВ Чириченко, ОК Котко
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, 2017
112017
Маркетингова діяльність в агропромислових підприємствах
ТГ Дудар
Економіка АПК, 62-63, 1996
111996
Менеджмент: Навчальний посібник
ТГ Дудар, РВ Волошин, ВТ Дудар
К.: Центр учбової літератури, 2013
102013
Основи логiстики: навч. посiб.
ТГ Дудар, РВ Волошин
К.: Центр учбово 1, 2012
102012
Iнновацiйний менеджмент: навч. посiб.
ТГ Дудар, ВВ Мельниченко
Київ: ЦУЛ, 2009
102009
Проблеми формування та розвитку вертикально інтегрованих структур у сільському господарстві
Т Дудар
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 126-136, 2012
92012
Системному відродженню сільських територій–сталий розвиток аграрної сфери
ТГ Дудар
Трансформація сільського господарства та села: ювілейний збірник наукових …, 2010
92010
Розвиток органічного агоровиробництва як основа забезпечення якості і безпечності сільськогосподарської продукції в Україні
ТГ Дудар, ОТ Дудар
Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка, 11-15, 2014
82014
Стратегія розвитку ринку ріпаку та продуктів його переробки: монографія
ТГ Дудар
Тернопіль: Економічна думка, 2007
82007
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20