Олена В’ячеславівна Джафарова / Olena Dzhafarova
Олена В’ячеславівна Джафарова / Olena Dzhafarova
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри поліцейської діяльності та
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією: Підручник
ОМ Бандурка, ВО Соболєв, ВІ Московець, ОВ Джафарова
Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
692003
Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: питання теорії та практики: монографія
ОВ Джафарова
Харків: Диса плюс, 2015.-688 с., 2015
452015
Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні : адміністративно-правові засади : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
ОВ Джафарова
Харків, 2015., 2015
452015
Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади
ОВ Джафарова
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за …, 2015
452015
Правові основи партнерства міліції і населення
ОВ Джафарова
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2003
402003
Міліція і населення: Теорія і досвід партнерства: монографія
ОМ Бандурка, ОВ Джафарова
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
342004
Щодо розуміння категорії «публічно-сервісна діяльність» Національної поліції
ОВ Джафарова
Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матеріали ХІ …, 2016
162016
Щодо питання про визначення сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України
ОВ Джафарова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 152–157, 2009
122009
СМ Князєв та ін.; передм
ОІ Безпалова, ОВ Джафарова
ОМ Бандурки, 0
12
Особливості правозастосування як форми реалізації норм права
ОІ Донченко
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
102014
Дозвільні правовідносини в Україні: стан та перспективи розвитку
ОВ Джафарова
Право і Безпека, 25-30, 2014
102014
Сущность разрешительной деятельности государства: теоретические вопросы
ЕВ Джафарова
Социально-гуманитарный вестник Юга России, 232-236, 2012
102012
Судовий адміністративний процес: поняття та його структура
ОВ Джафарова
Форум права, 256–261, 2011
102011
Сутність та напрямки адміністративної діяльності правоохоронних органів України
ОВ Джафарова
Право і Безпека, 77–79, 2009
92009
Правові основи партнерства міліції і населення: дис.… кандидата юрид. наук: 12.00. 07/Джафарова Олена В’ячеславівна
ОВ Джафарова
Олена В’ячеславівна Джафарова–Харків 206, 2003
92003
Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією: наук.-практ. посіб.
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
Харків: ХНУВС, 2016.-100 с., 2016
82016
Правовое регулирование разрешительной деятельности и пути его усовершенствования
ОВ Джафарова
Закон и жизнь (Legea si Viata), 10-13, 2014
82014
Поняття та сутність дозвільних правовідносин: питання сьогодення
ОВ Джафарова
Порівняльно-аналітичне право, 208–211, 2013
82013
Місце адміністративних договорів в адміністративній діяльності правоохоронних органів
ОВ Джафарова
Форум права, 108–111, 2009
8*2009
Заходи адміністративного примусу в діяльності органів державної податкової служби України
ОВ Джафарова, ВО Іванцов
Вісник Харківського Національного університету внутрішніх справ., С. 288-297, 2007
82007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20