Подписаться
Олена В’ячеславівна Джафарова / Olena Dzhafarova
Олена В’ячеславівна Джафарова / Olena Dzhafarova
Харківський національний університет внутрішніх справ, професор кафедри поліцейської діяльності та
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Партнерські взаємовідносини між населенням та міліцією: Підручник
ОМ Бандурка, ВО Соболєв, ВІ Московець, ОВ Джафарова
Х. : Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2003
762003
Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади: дисертація
ОВ Джафарова, ЕВ Джафарова
Харків: Харківський національний університет внутрішніх справ, 2015
702015
Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні : адміністративно-правові засади : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук
ОВ Джафарова
Харків, 2015., 2015
702015
Дозвільна діяльність органів публічної адміністрації в Україні: адміністративно-правові засади
ОВ Джафарова
Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за …, 2015
702015
Правові основи партнерства міліції і населення
ОВ Джафарова
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за …, 2003
482003
Міліція і населення: Теорія і досвід партнерства: монографія
ОМ Бандурка, ОВ Джафарова
Харків: Вид-во Нац. ун-ту внутр. справ, 2004
412004
Щодо розуміння категорії «публічно-сервісна діяльність» Національної поліції
ОВ Джафарова
Безпека дорожнього руху: правові та організаційні аспекти : матеріали ХІ …, 2016
232016
Стан та правове регулювання кадрового забезпечення органів Національної поліції на сучасному етапі розвитку
СО Шатрава
Підприємництво, господарство і право.-2018.-№ 1.-С. 83-87, 2018
222018
СМ Князєв та ін.; передм
ОІ Безпалова, ОВ Джафарова
ОМ Бандурки, 0
21
Особливості правозастосування як форм реалізації норм права
ОІ Донченко
182014
Судовий адміністративний процес: поняття та його структура
ОВ Джафарова
Форум права, 256–261, 2011
172011
Адміністративна відповідальність за правопорушення пов’язані із корупцією
КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО Шатрава
практич. посіб./КЛ Бугайчук, ОІ Безпалова, ОВ Джафарова, ВО Іванцов, СО …, 2016
142016
Адміністративно-правові інструменти реалізації державної регіональної політики у сфері вищої освіти
ОС Нижник
Підприємництво, господарство і право.-2016.-№ 2.-С. 117-121, 2016
132016
Дослідження органів публічної адміністрації в системі суб'єктів дозвільної діяльності в Україні
ОВ Джафарова
Форум права.-2018.-№ 1.-С. 42-49, 2018
112018
Дозвільні правовідносини в Україні: стан та перспективи розвитку
ОВ Джафарова
Право і Безпека, 25-30, 2014
112014
Спортивне право як підгалузь особливої частини адміністративного права
ОВ Джафарова, ВО Іванцов
Юрист України.-2011.–№ 3 (16).–C. 44-49, 2011
112011
Щодо питання про визначення сутності адміністративно-юрисдикційної діяльності правоохоронних органів України
ОВ Джафарова
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ, 152–157, 2009
11*2009
Поняття та сутність дозвільних правовідносин: питання сьогодення
ОВ Джафарова
Порівняльно-аналітичне право, 208–211, 2013
102013
Проблеми класифікації заходів адміністративного примусу
ОВ Джафарова, ВО Іванцов
Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць., С. 51-59, 2007
102007
Правові основи партнерства міліції і населення: дис.… кандидата юрид. наук: 12.00. 07/Джафарова Олена В’ячеславівна
ОВ Джафарова
Олена В’ячеславівна Джафарова–Харків 206, 2003
102003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20