Подписаться
Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
Tatiana V. Romanchik, Тетяна В. Романчик, Татьяна В. Романчик (ORCID: 0000-0002-2065-2415)
National Technical University “Kharkiv Polytechnic Institute”. UKRAINE
Подтвержден адрес электронной почты в домене kpi.kharkov.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Верес Шомоши М., Кобелева ТА Комплаенс программа промышленного предприятия [учебник]
ПГ Перерва, Д Коциски
Харьков-Мишкольц: ООО «Планета-принт, 689, 2019
1632019
Compliance prоgrаm: [tutorial]
PG Pеrеrvа, K Gy, M Sоmоsi Vеrеs, TА Kоbiеliеvа
Khаrkоv-Miskоlс: NTU" KhPI, 2019
832019
Механізм управління рівнем конкурентоспроможності продукції підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Сумський державний університет, 2012
522012
Інноваційна складова реінжинірингу у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Сумський національний аграрний університет, 2018
472018
Compliance prоgrаm:[tutorial]/PG Pererva [et al.]; ed.: PG Pererva, G. Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi
PG Pеrеrvа, K Gy
Khаrkоv, 2019
462019
Комплаєнс як фактор інноваційного розвитку підприємства
ПГ Перерва, ТО Кобєлєва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
462018
Місце інноваційної складової у забезпеченні економічної безпеки підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
432018
Комплексний підхід до управління конкурентоспроможностю промислової продукції
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Економічні науки. Сер.: Економіка та менеджмент, 24-34, 2012
402012
Економічна безпека підприємства: функціональні аспекти
ТВ Романчик
Запорізький національний технічний університет, 2017
312017
Аналіз стану інноваційної активності економіки України
ТВ Романчик
ВД" ІНЖЕК", 2014
282014
Таксономический анализ как метод оценки конкурентоспособности промышленной продукции
ТВР В. П. Городнов
Бизнес Информ, 24‒28, 2010
282010
Наукові засади дефініції" економічна безпека"
ТВ Романчик
Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського, 2017
272017
Теорія інновації: дослідження понятійного апарату
ТВ Романчик
Бізнес Інформ, 138-142, 2014
272014
Оцінка сучасного стану інноваційної діяльності підприємств України
ТВ Романчик
Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний …, 2008
262008
Деякі аспекти економічної безпеки промислових підприємств
ТВ Романчик
НТУ" ХПІ", 2016
252016
Інноваційна діяльність як фактор економічної безпеки промислового підприємства
ПГ Перерва, ТВ Романчик
Триторія, 2018
242018
Compliance as a factor of innovative development of the enterprise
PG Pererva, TO Kobeleva, TV Romanchik
Bulletin of NTU" KhPI": Economic Sciences Series 1, 205-220, 2018
152018
Compliance program of an enterprise
PGP G Kocziszky, M Veres Somosi
Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2018
82018
Compliance prоgrаm:[tutorial]/PG Pererva [et al.]; ed.: PG Pererva, G. Kосziszky, M. Vеrеs Sоmоsi
K Gy, PG Pеrеrvа
Khаrkоv, 0
8
Security management of innovation activity of an enterprise based on a multiple-factor approach
T Romanchik, M Cherkashina, O Shapoval, O Kitchenko, O Heliarovska
World Scientific and Engineering Academy and Society, Greece, 2020
62020
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20