Кафедра цивільного права № 1, Кафедра гражданского права № 1
Кафедра цивільного права № 1, Кафедра гражданского права № 1
Подтвержден адрес электронной почты в домене nulau.edu.ua
НазваниеПроцитированоГод
Цивільно-правові проблеми акціонерних правовідносин
ІВ Спасибо-Фатєєва
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук …, 2000
552000
Ипотека: залог недвижимости
ИИ Пучковская
Х.: Консум, 1997
531997
Акционерные общества: корпоративные правоотношения
ИВ Спасибо-Фатеева
Харьков: Право 256, 10-48, 1998
481998
Цивілістика: на шляху формування доктрин: вибр. наук. пр.
ІВ Спасибо-Фатєєва
Х.: Золоті сторінки 694, 2012
372012
Корпоративне управління: монографія
І Спасибо-Фатєєва
Х.: Право, 2007
282007
Поняття майна, майнових та корпоративних прав як об’єктів права власності
ІВ Спасибо-Фатєєва
Українське комерційне право, 9-18, 2004
282004
Доктринальне тлумачення
ІВ Спасибо-Фатєєва
видавництво" Право", 2005
242005
Цивільне право Укра¿ ни: підручник
ВІ Борисова
К.: Þрінком Інтер 2, 552, 2004
242004
Поняття нерухомого майна та права на нього
ІВ Спасибо-Фатєєва
Українське комерційне право, 10-19, 2009
212009
Правова природа майнових і корпоративних прав, їх оборотоздатність та деякі аспекти застави
ІВ Спасибо-Фатєєва, Т Дуденко
Юридичний радник, 26-30, 2005
212005
" Трансцендентна судова мімікрія", або про принципи права, аналогію закону та права у судовій практиці
ІВ Спасибо-Фатєєва
видавництво" Право", 2003
212003
Переважні права: цивільно-правовий аспект
ВІ Крат
Дис.… канд. юрид. наук, 2008
202008
Правова природа корпоративних правовідносин в акціонерних товариствах
ІВ Спасибо-Фатєєва
видавництво" Право", 1998
201998
Базові принципи сучасної парадигми управління конкурентоспроможністю підприємства
ЛІ Донець, АА Донець
Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 101–106-101–106, 2012
192012
Корпорація–організаційно-правова форма корпоративних відносин
ВІ Борисова
Право та інноваційне суспільство, 9-16, 2015
182015
Сімейне право України
ВІ Борисова, ІВ Жилінкова
Підручник/ВІ Борисова, ІВ Жилінкова–4-те вид., переробл. і допов.–Х.: Право, 2012
172012
Установи як юридичні особи
ІП Жигалкін
ІП Жигалкін–Харків: Право, 2010
172010
Правове регулювання майнових відносин подружжя (порівняльно-правовий аспект)
ЯВ Новохатська
На здобуття наук. Ступеня ерва. Юрид. Наук: спец 12 (03), 2006
172006
Парные права или еще одна попытка разобраться с личными неимущественными правами и раскрыть значимость категории «парные права» и их виды
ИВ Спасибо-Фатеева
Личные неимущественные права: проблемы теории и практики применения)(сборник …, 2010
162010
Спірні питання недійсності правочинів та її наслідків
І Спасибо-Фатєєва
видавництво" Право", 2007
162007
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20